KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Niemiecki związek DSLV opublikował indeks kosztów spedycji ładunków zbiorowych. Wynika z niego, że koszty na rynku ładunków drobnicowych wzrosły w zeszłym roku o 1,6%. Wzrost ten, jak informuje DSLV, wynika z myta i kosztów personelu.

Specjaliści z DSLV oceniali, jak rozwijały się w 2016 koszty osobowe, rzeczowe, koszty paliwa oraz myta bazując na 19 milionach przewozów ładunków drobnicowych. Z analizy wynika, że koszty przeciętnego przewozu ładunków drobnicowych w Niemczech podniosły się w zeszłym roku o 1,6%.

Wzrost ten wynika m.in. z tego, że myto od końca 2015 r. obejmuje w Niemczech pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 7,5 t (pułap obniżono z 12 ton). Ponadto fachowcy wskazują na zmieniającą się strukturę floty w transporcie regionalnym, w którym coraz częściej stosowane są większe pojazdy ciężarowe.

Z analizy wynika, że sam koszt myta wzrósł w zeszłym roku o 6,7%, natomiast koszty osobowe podniosły się o 3,7%. Koszty zatrudnienia stanowią istotną część w kosztach transportu drobnicy – aż 50,9%, natomiast udział kosztów rzeczowych to 35,4% paliwo “pochłania” 10,6%, a myto 3,1%.

W 2017 r. także należy spodziewać się wzrostu

Eksperci spodziewają się, że także koszty transportu drobnicy podniosą się także w tym roku, przede wszystkim ze względu na brak kadry w branży a także za sprawą wdrażania modelu B2C (ang. business-to-consumer).

Sytuacja prawdopodobnie powtórzy się również w roku 2018, ponieważ planowane jest w tym okresie rozszerzenie myta na wszystkie drogi federalne.

Foto: publicdomainpictures.net

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu