Niemcy łagodzą przepisy o czasie pracy i odpoczynku

Niemcy łagodzą przepisy o czasie pracy i odpoczynku

Niemcy łagodzą przepisy o czasie pracy i odpoczynku

W Niemczech, w związku z koronawirusem, wprowadzono rozluźnione przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców – wynika z informacji udostępnionej dziś przez Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG).

Dla przewozu następujących towarów obowiązują w Niemczech rozluźnione przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 o czasie pracy i odpoczynku kierowców:

– towary codziennego użytku, w szczególności żywność i pasze, między miejscami produkcji, przechowywania i sprzedaży,

– produkty medyczne (do opieki medycznej, a także do powstrzymywania, badań i kontroli pandemii SARS-CoV-2, w tym wyposażenie ochronne odpowiednie, środki dezynfekujące itp.),

– paliwa.

Przewidziane przez BAG rozluźnienia obowiązują do 17 kwietnia włącznie i dopuszczają odstępstwa, takie jak: 

– dzienny czas prowadzenia pojazdu można wydłużyć do 10 godzin maksymalnie pięć razy w tygodniu (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006). Należy jednak w dalszym ciągu przestrzegać przepisów dotyczących maksymalnego dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu tygodniowo (56 godzin) i podwójnego tygodnia (90 godzin).

– można odebrać dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu, pod warunkiem, że w 4 następujących po sobie tygodniach kierowca odbył przynajmniej 4 odpoczynki, z których co najmniej dwa są regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku. Jeżeli dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zostały zastosowane kolejno, następny okres odpoczynku – jako rekompensata dwóch skróconych odpoczynków – musi zostać wykorzystany przed kolejnym tygodniowym okresem odpoczynku.

Odstępstwa od przepisów wspomnianego rozporządzenia można zastosować tylko pod warunkiem, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo ruchu.

Przypominamy, że kierowca musi wskazać powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.


Fot. Twitter.com/polizISTmensch

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)