Ułatwienia w transporcie na Ukrainę na dwóch przejściach granicznych. Chodzi o transporty z pomocą
Fot. Twitter/@KAS_GOV_PL

Ułatwienia w transporcie na Ukrainę na dwóch przejściach granicznych. Chodzi o transporty z pomocą

Na przejściach granicznych Korczowa i Dorohusk wprowadzono uproszczoną odprawę celną. Skorzystać z niej mogą transporty wiozące pomoc dla Ukrainy.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

07.03.2022

Na przejściach granicznych Korczowa i Dorohusk wprowadzono uproszczoną odprawę celną. Skorzystać z niej mogą transporty wiozące pomoc dla Ukrainy.

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

07.03.2022
Ułatwienia w transporcie na Ukrainę na dwóch przejściach granicznych. Chodzi o transporty z pomocą
Fot. Twitter/@KAS_GOV_PL

Obowiązuje kilka zasad. Po pierwsze, kierowcy muszą mieć ważny paszport. Po drugie, żeby skorzystać z uproszczonej odprawy celnej, trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie koordynującej pomoc dla Ukrainy – pomagamukrainie.gov.pl.

Osoba wypełniająca formularz musi mieć profil zaufany. Po uzupełnieniu i wysłaniu formularza, na adres e-mail przesłane zostają dwa dokumenty.

  • Potwierdzenie” w pliku pdf – dokument potwierdzający zgłoszenie chęci przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej z pomocą humanitarną wraz z unikatowym numerem formularza oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi transportu.
  • Oznaczenie” w pliku pdf ze specjalnym oznakowaniem pojazdu (zawierającym unikatowy numer), który musisz wydrukować (w formacie A4) i umieścić w widocznym miejscu na przedniej szybie pojazdu w jej prawym górnym rogu – instruuje kancelaria prezesa Rady Ministrów.

Powrót na teren Polski (może być organizowany) dowolnym przejściem granicznym zgodnie z aktualnymi przepisami” – czytamy na stronie rządowej.

Zasady wysyłki pomocy humanitarnej

Wyżej opisane zasady uproszczonej procedury celnej obowiązują tylko na dwóch przejściach granicznych.

Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa informują więc również o obowiązujących aktualnie ogólnych zasadach wysyłki pomocy humanitarnej poza obszar celny Unii Europejskiej.

Przede wszystkim należy pamiętać, że objęcie procedurą wywozu organizowaną przez transport drogowy następuje nie na granicy, ale w wewnętrznych placówkach celnych.

To z nimi należy się skontaktować, aby “przekazać wykaz towarów, które mają zostać objęte konwojem humanitarnym” – instruuje KAS.

Takie zgłoszenie jest niezbędne, by mieć pewność, że transportowane towary mogą być zaliczone do pomocy humanitarnej oraz by uzyskać od KAS wykaz “listy dokumentów, jakie powinny zostać przedstawione organowi celnemu”.

Towary wysyłane w ramach pomocy humanitarnej muszą zostać objęte procedurą wywozu w systemie AES/ECS2. Dlatego niezbędne jest przekazanie do tego systemu elektronicznego zgłoszenia celnego w postaci pliku XML” – podaje KAS.

W izbach administracji skarbowej wyznaczono koordynatorów ds. pomocy humanitarnej.

Będą oni koordynować działania organów celnych w zakresie objęcia towaru procedurą wywozu w oddziale celnym, jak i awizacji planowanego konwoju w oddziale celnym na przejściu granicznym, przez które planowane jest wyprowadzenie konwoju” – czytamy.

Równocześnie należy pamiętać, że towary eksportowane jako pomoc dla Ukrainy, nie są objęte ani cłem, ani podatkiem.

W razie dodatkowych pytań dotyczących wysyłki pomocy humanitarnej, należy kontaktować się poprzez adres e-mail pomagam.ukrainie@mf.gov.pl.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)