Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Dolnośląski odcinek autostrady A4 będzie zmodernizowany. Liczący około 110 km odcinek między Wrocławiem a węzłem Krzyżowa nie spełnia bowiem wszystkich warunków technicznych, jakie powinny spełniać autostrady, a sukcesywnie rośnie na nim ruch. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła analizy, które dadzą odpowiedź, w jaki sposób najlepiej to zmienić.

Wspomniany odcinek A4 na Dolnym Śląsku, to tak naprawdę zmodernizowana autostrada zbudowana jeszcze w latach 30. poprzedniego stulecia. Stąd też ma wiele mankamentów, takich choćby jak brak pasów awaryjnych, który zastępują umieszczone w różnych odstępach zatoczki awaryjne. Wiele do życzenia pozostawia także geometria niektórych zjazdów i wjazdów na autostradę oraz wiaduktów przerzuconych nad nią.

Tymczasem jak podaje GDDKiA, z roku na rok rośnie natężenie ruchu, które w niektóre dni dochodzi do 100 tys. pojazdów na dobę. Przy tak dużym obciążeniu, każda kolizja lub wypadek powoduje wielokilometrowe korki. Dlatego na zlecenie wrocławskiego oddziału GDDKiA zostanie opracowana analiza techniczno-ekonomiczno-logistyczna, która określi jak najlepiej rozbudować istniejącą trasę lub którędy poprowadzić zupełnie nowy odcinek A4, który zastąpiłby obecną drogę.

Odcinek autostrady A4 , który ma być rozbudowany
Odcinek autostrady A4 , który ma być rozbudowany
-
+

Z informacji podanych na stronie GDDKiA wynika, że pod uwagę brane są co najmniej trzy warianty.

Wariant 1 – rozbudowa istniejącej autostrady A4 polegająca na budowie jednej jezdni (3 pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich. Następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (3 pasy ruchu + pas awaryjny).

Wariant 2 – budowa A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 np. na wysokości Legnicy (z uwzględnieniem budowanej S3) i rozbudowa A4 po śladzie na odc. Legnica – Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1). Na starej A4 (na odcinku, który byłby zastąpiony nowym przebiegiem) – wyburzenia wiaduktów i budowa skrzyżowań jednopoziomowych.

Wariant 3 – budowa A4 w nowym korytarzu po południowej stronie od np. węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa. Na obecnej A4 – przeanalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowa skrzyżowań jednopoziomowych.

Gdy firma, której zlecono dokonanie analizy przedstawi dokumentację, zapadną dalsze decyzje dotyczące kompleksowych rozwiązań dla dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Widać jednak, że urzędnicy chcą ustalić, czy tańsze będzie poszerzanie istniejącej autostrady, czy też budowa zupełnie nowej trasy i przekształcenie starej w drogę o niższym statusie. Na marginesie dodajmy, że tylko samo sporządzenie analizy kosztować będzie 1,7 mln zł i poczekamy na nie do przyszłego roku.

Autostrada A4 prowadzi od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca do przejścia granicznego z Ukrainą – Korczowa-Krakowiec. Stanowi część drogi międzynarodowej E40 o długości 8500 km i III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu