Strona główna

/

Transport

/

Bruksela przyjęła normy dotycząc...

Bruksela przyjęła normy dotyczące bezpiecznych parkingów. Kierowcy mogą liczyć na poprawę warunków?
Fot. yElo / Pixabay

Bruksela przyjęła normy dotyczące bezpiecznych parkingów. Kierowcy mogą liczyć na poprawę warunków?

Komisja Europejska przyjęła nowe normy i procedury unijne, aby wspierać rozwój sieci bezpiecznych i chronionych parkingów w całej Unii Europejskiej. Wprowadzona zostanie standaryzacja parkingów dla ciężarówek.

Komisja Europejska przyjęła nowe normy i procedury unijne, aby wspierać rozwój sieci bezpiecznych i chronionych parkingów w całej Unii Europejskiej. Wprowadzona zostanie standaryzacja parkingów dla ciężarówek.

Bruksela przyjęła normy dotyczące bezpiecznych parkingów. Kierowcy mogą liczyć na poprawę warunków?
Fot. yElo / Pixabay

Inicjatywa zatwierdzona w ubiegłym tygodniu ma poprawić warunki odpoczynku kierowców oraz ochronę ich przed przemocą i przestępstwami związanymi z ładunkami – wyjaśnia KE w oficjalnym komunikacie.

Naszej sieci drogowej brakuje wystarczających bezpiecznych i chronionych parkingów. Dziś podejmujemy konkretne kroki, aby zapewnić kierowcom zawodowym w UE dobre warunki do pracy i odpoczynku na drogach europejskich. Standardy, które dziś przyjmujemy, oprócz zapewnienia kierowcom dostępu do wszystkich niezbędnych udogodnień, umożliwią również przewoźnikom wybór poziomu bezpieczeństwa, jakiego potrzebują dla ich ładunku” – oświadczyła w dniu przyjęcia przepisów Adina Vălean, unijna komisarz ds. transportu. 

Według komisarz nowe normy stanowią uzupełnienie propozycji Brukseli dotyczącej przeglądu transeuropejskiej sieci transportowej, w ramach której Wspólnota wymaga od państw członkowskich zapewnienia bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych wzdłuż sieci TEN-T w maksymalnie 100-kilometrowych odległościach

Nie sposób przecenić znaczenia zawodowych kierowców dla społeczeństwa. Ważne jest, abyśmy oferowali im godne i bezpieczne warunki pracy” – dodała Adina Vălean.

Bruksela w konsorcjum z organizacjami, takimi jak IRU, DEKRA, ESPORG, Panteia, CERTH/HIT oraz CBRA opracowała standardy bezpiecznych parkingów dla ciężarówek („Safe and Secure Truck Park Area” – w skrócie SSTPA).

Nowe normy UE kategoryzują parkingi według czterech poziomów bezpieczeństwa: brązowego, srebrnego, złotego i platynowego. Umożliwi to operatorom wybór wymaganego poziomu bezpieczeństwa w zależności od wartości przewożonych towarów. 

Standard określa bezpieczeństwo:

1) obrzeży (ogrodzenia),

2) parkingu,

3) punktów wjazdu/wyjazdu,

4) procedur pracowniczych. 

Przykładowo parking z certyfikatem brązowym może być zabezpieczony za pomocą monitoringu wideo niektórych obszarów, z kolei parking platynowy jest przez cały czas monitorowany przez personel na miejscu, przy użyciu dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych w punktach wjazdu i wyjazdu – wyjaśnia KE.

Niezależnie od poziomu bezpieczeństwa, parking musi również zapewniać kierowcom dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień, takich jak prysznice, toalety, możliwość zakupu żywności i napojów oraz dostęp do internetu.

Komisja powiadomi Parlament Europejski i Radę o zatwierdzonym akcie delegowanym. Wejdzie on w życie, jeżeli organy te nie zgłoszą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)