Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Rząd chce doprecyzować ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zgodnie z przyjętym w tym tygodniu projektem noweli wprowadzone zostaną nowe rozwiązania techniczne, które mają w założeniu ułatwić zwalczanie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT oraz akcyzy. Do monitoringu będzie wykorzystywany system satelitarny.

24 stycznia 2017 roku rząd przyjął projekt ustawy o monitorowaniu przewozu tzw. towarów wrażliwych, takich jak paliwo, czy wyroby zawierające alkohol etylowy. Przepisy te mają służyć uszczelnieniu systemu podatkowego i zwiększeniu skuteczności w walce z wyłudzeniami lub unikaniem przez przedsiębiorstwa podatku VAT.

Co się zmieni?

Dotychczas podlegające monitoringowi towary musiały być jedynie zgłaszane do stosownego rejestru. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, który został przyjęty w ostatni poniedziałek, przewozy mają być nadzorowane elektronicznie za pomocą systemu satelitarnego GPS.

Nowela wprowadza w tym celu nowe środki techniczne:

  • lokalizator – telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie. 
  • zewnętrzny system lokalizacji gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim urządzenia wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych.

Obowiązki przewoźnika i kierowcy

Przewoźnik będzie miał obowiązek wyposażyć samochód w odpowiedni lokalizator. Kierowca z kolei będzie musiał go włączać, kiedy tylko rozpocznie przewóz. 

Lokalizator będzie mógł zostać wyłączony w momencie zakończenia przewozu, w miejscu rozładunku. W przypadku, gdy przewożone jednym środkiem transportu towary mają być dostarczone do kilku miejsc przeznaczenia (jednego lub kilku odbiorców), kierujący będzie musiał wyłączyć lokalizator dopiero z chwilą dostarczenia towarów do ostatniego miejsca przeznaczenia.

Czynności (włączenia i wyłączenia lokalizatora) nie będzie musiał dokonywać kierujący, w którego pojeździe będzie zainstalowany zewnętrzny system lokalizacji.

Surowe kary

Za nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania drogowego i brak lokalizatora w pojeździe, przewoźnikowi będzie grozić kara w wysokości 10 000 zł

Z kolei jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. nie został on włączony), to kierujący może spodziewać się mandatu od 5000 do 7500 zł.

Znowelizowane regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem części przepisów dotyczących kar, które mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty publikacji).

Foto: images.volvotrucks.com

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu