Masz newsa? Powiedz nam o tym!

W październiku 2017 r. przypada 10-lecie działalności największego i jedynego głębokowodnego terminalu kontenerowego w Polsce – DCT Gdańsk. Z okazji jubileuszu terminal ogłosił nowy program inwestycyjny o wartości 280 mln zł.

Terminal planuje doposażenie istniejącego głębokowodnego nabrzeża przeładunkowego T2 w dwie dodatkowe suwnice STS, których parametry sytuują je wśród największych tego typu urządzeń na świecie. Wspierane będą one przez pięć nowych elektrycznych suwnic placowych RTG. Odpowiednio zwiększona zostanie także powierzchnia placów składowych.

Wjazd na teren terminala bez wysiadania z kabiny

Co ważne dla przewoźników odbierających i przywożących do DCT Gdańsk kontenery, w planach inwestycyjnych jest także unowocześnienie infrastruktury obsługującej samochody. Istniejący kompleks bramowy dla samochodów ciężarowych zostanie całkowicie zautomatyzowany i zoptymalizowany, aby kierowcy nie musieli wysiadać z pojazdów podczas przekraczania granicy terminalu. To nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa ich obsługi, ale uczyni cały proces wydajniejszym.

Jednym z kluczowych elementów nowej inwestycji będzie ponadto znaczące podniesienie intermodalnej zdolności operacyjnej. Stanie się to przez rozbudowę bocznicy kolejowej o dwa dodatkowe tory oraz wydłużenie do maksymalnej dopuszczalnej obecnie długości w Europie wszystkich torów do 750 m. Klientom prowadzącym działalność w krajach bez dostępu do morza, takich jak Czechy czy Słowacja, da to alternatywę dostępu do zlokalizowanych w tych państwach centrów logistycznych i przeładunkowych.

Przygotowany program inwestycyjny zostanie ukończony w ciągu najbliższych trzech lat. Ma wzmocnić pozycję terminala, jako unikalnej platformy logistyczno-transportowej umożliwiającej obsługę handlu międzynarodowego w sercu Bałtyku oraz kontenerowej bramy do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

– Jestem niezwykle dumny z tego, co zespół DCT osiągnął na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Nowa inwestycja potwierdza wiarę inwestorów i akcjonariuszy DCT w przyszłość gospodarczą Polski oraz potencjał DCT w świadczeniu najwyższej jakości usług z korzyścią dla wszystkich klientów powiedział Cameron Thorpe, prezes DCT Gdańsk.

460 statków rocznie

Po uruchomieniu w 2007 r. terminal DCT Gdańsk miał jedno głębokowodne nabrzeże przeładunkowe i wyposażony był w trzy suwnice nabrzeżowe STS. Wtedy roczna zdolność przeładunkowa była na poziomie 500 tys. TEU (kontenerów 20-stopowych). W ciągu 10 lat terminal sześciokrotnie zwiększył swoje możliwości operacyjne i wraz z oddanym do eksploatacji pod koniec 2016 r. głębokowodnym nabrzeżem T2, obecnie może w ciągu roku przeładować 3 mln TEU. To sprawia, że jest największym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim.

Aktualnie DCT Gdańsk dysponuje głębokowodną linią nabrzeżową o długości 1,3 km, posiada 11 suwnic nabrzeżowych STS i rocznie obsługuje ponad 460 statków, w tym 100 największych na świecie kontenerowych statków oceanicznych.

Terminal umożliwia Polsce połączenie z największym szlakiem handlowym transportu morskiego między Europą a Azją. To przykład bezpośredniej inwestycji zagranicznej, zapewniającej efektywniejszą wymianę handlową polskich produktów z Chinami, przy jednoczesnej redukcji kosztów, bardziej konkurencyjnych terminach dostaw oraz niższej emisji CO2 w przeliczeniu na jeden kontener w stosunku do innych portów.

W 2017 r. DCT Gdańsk przeładuje ponad 1,5 mln TEU, regularnie obsługując zawinięcia największych kontenerowych statków na świecie. DCT Gdańsk jest jedynym terminalem na Morzu Bałtyckim zdolnym do obsługi statków o tej wielkości. Działalność terminalu umożliwia generowanie rocznie ponad 6 miliardów złotych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł.

Foto: DCT Gdańsk/aeromedia.pl

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu