Ukraina wprowadziła obowiązek składania deklaracji przewozowych dla wszystkich przewoźników

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Na Ukrainie zaczęły obowiązywać zmiany w Kodeksie Celnym, zgodnie z którymi przewoźnicy towarów zobowiązani są do składania Ogólnej Deklaracji Przewozowej. Dotyczy to wszystkich towarów, dostarczanych na terytorium Ukrainy, w tym również w ruchu tranzytowym.

Od 7 listopada deklarację muszą złożyć przewoźnicy, realizujący transport towarów przez granicę Ukrainy, lub ukraińscy brokerzy celni, działający na zlecenie tych firm. Przedtem przepisy Kodeksu Celnego przewidywały wstępne powiadomienie właściwego organu celnego o zamiarze wwozu towarów. W przypadku ładunków przewożonych tranzytem wstępne zgłoszenie nie było wymagane. Teraz brak deklaracji będzie skutkować odmową wjazdu na teren Ukrainy.

Deklaracja musi być złożona wyłącznie w formie cyfrowej, poświadczonej elektronicznym podpisem za pośrednictwem konta użytkownika lub interfejsu API na stronie www.cabinet.customs.gov.ua. Zrzeszenie przewoźników drogowych Asmap donosi, że w związku z tym, iż zagraniczni przewoźnicy nie mają elektronicznego podpisu, samodzielne złożenie deklaracji organom celnym będzie niemożliwe.

Deklarację należy złożyć do właściwego organu celnego, na obszarze którego znajduje się przejście graniczne, przez które ładunek zostanie przewożony w pierwszej kolejności. 

Terminy składania deklaracji przewozowych na Ukrainie

  1. W przypadku transportu drogowego

– nie później niż 1 godzinę przed przybyciem ładunku do pierwszego przejścia granicznego.

  1. W przypadku transportu kolejowego:

– transport trwający 2 godziny lub dłużej – nie później niż 2 godziny przed przybyciem do przejścia granicznego,

– transport trwający krócej niż 2 godziny – nie później niż 1 godzinę przed przybyciem do przejścia granicznego.

  1. W przypadku przewozów drogą morską

– nie później niż 4 godziny przed przybyciem ładunku do pierwszego przejścia granicznego,

  1. W transporcie rzecznym

– nie później niż 2 godziny przed przybyciem do przejścia,

  1. Przewóz drogą lotniczą:

– transport trwający 4 godziny lub dłużej: nie później niż 4 godziny przed przybyciem przejścia,

– transport trwający krócej niż 4 godziny: nie później niż w momencie odlotu samolotu.

Numer deklaracji zostanie nadany automatycznie na koncie użytkownika. Jeśli deklaracja została złożona za pośrednictwem API, informacje o numerze rejestracyjnym zgłoszenia zostaną przekazane przez organ celny w odpowiedzi na wiadomość dla firmy. Służby celne sprawdzają deklaracje w ciągu jednej godziny od momentu zgłoszenia.

Deklaracji nie należy składać w przypadku transportu sprzętu wojskowego, listów i kartek pocztowych, sprzętu sportowego dla uczestników oficjalnych zawodów sportowych itp. Z obowiązku jest również wyłączony tranzyt drogą morską, rzeczną i powietrzną (jeśli podczas pobytu na obszarze celnym Ukrainy środki transportu nie zatrzymują się w portach lub na lotniskach znajdujących się na tym obszarze).

Fot. Wikipedia

Tagi