Będą ułatwienia wizowe dla kierowców ciężarówek z Białorusi. Sejm uchwalił ustawę
Fot. Trans.INFO

Będą ułatwienia wizowe dla kierowców ciężarówek z Białorusi. Sejm uchwalił ustawę

Sejm uchwalił wczoraj ustawę o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, która zawiera również zmiany istotne dla polskich przewoźników drogowych. Dotyczą one udzielenia kierowcom z Białorusi, pracującym dla polskich firm transportowych, wiz na terenie Polski, a także naklejek wizowych służących do realizowania przewozów w UE.

Sejm uchwalił wczoraj ustawę o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, która zawiera również zmiany istotne dla polskich przewoźników drogowych. Dotyczą one udzielenia kierowcom z Białorusi, pracującym dla polskich firm transportowych, wiz na terenie Polski, a także naklejek wizowych służących do realizowania przewozów w UE.

Będą ułatwienia wizowe dla kierowców ciężarówek z Białorusi. Sejm uchwalił ustawę
Fot. Trans.INFO

Jedna z przyjętych przed głosowaniem poprawek dotyczyła udzielenia kierowcom z Białorusi, którzy pracują dla polskich firm transportowych, wiz na terenie Polski oraz naklejek wizowych, które są potrzebne do wykonywania operacji przewozowych za granicą, w Unii Europejskiej.

Chcemy, aby ten cały proces odbywał się w Polsce, aby ci kierowcy nie musieli wracać po odnowienie wiz na Białoruś, bo nie mamy gwarancji, że z tej Białorusi wrócą, a deficyt kierowców jest bardzo duży. Dlatego w taki dosyć szybki sposób, wyjątkowy, chcemy wprowadzić ten przepis do tego projektu ustawy. Tak, jak mówię, ma on znaczenie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo transportu Polski, szczególnie teraz, kiedy potrzeby eksportowe przez Polskę różnego rodzaju surowców i dóbr z Ukrainy transportem drogowym – będą spotęgowane” – wyjaśnił podczas czwartkowego posiedzenia wiceminister infrastruktury Rafał Weber, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Zgodnie ze wspomnianą poprawką, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu na terenie Polski kierowcy będącego obywatelem Białorusi (wykonującego transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, na rzecz przewoźników mających siedzibę w Polsce, na podstawie wizy krajowej), przypada w okresie od 1 września 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. 

Dodatkowo, jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Białorusi przypada w okresie od 1 września 2022 r., okres ważności tego zezwolenia również ulega przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r.

Ponadto wiza w okresie przedłużenia ważności i pobytu kierowcy uprawnia go do przekraczania granic w UE w ramach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. 

W dokumencie podróży kierowcy naklejkę wizową potwierdzającą przedłużenie wizy krajowej umieszcza wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu kierowcy” – czytamy w ustawie.

Po uchwaleniu przez Sejm ustawy, projekt trafi teraz do Senatu. 

 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)