TransInfo

Fot. Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE/Twitter

Wyrok TSUE ws. kartelu producentów ciężarówek. Odszkodowanie możliwe również od spółek zależnych

Poszkodowany w wyniku naruszenia prawa konkurencji przez spółkę dominującą może się domagać naprawy szkody od spółki zależnej – orzekł w ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

6 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie roszczeń odszkodowawczych wobec producentów ciężarówek pozostających w zmowie cenowej w latach 1997-2011. Sprawa dotyczyła hiszpańskiej firmy sprzedającej ciężarówki, która należała do większej grupy kapitałowej (Mercedes Benz Trucks España SL będącą spółką zależną grupy Daimler, której spółką dominującą jest Daimler AG). W 2016 r. Komisja Europejska stwierdziła naruszenie zasad unijnego prawa konkurencji przez spółkę dominującą tej grupy, która pozostawała w zmowie cenowej z 14 innymi producentami ciężarówek w Europie. W oparciu o tę decyzję hiszpańskie przedsiębiorstwo Sumal SL, które nabyło wiele lat wcześniej pojazdy, wniosło o odszkodowanie od spółki zależnej w wysokości ok. 22 tys. euro z tytułu szkód powstałych w związku z kartelem. Pozew został oddalony na tej podstawie, że decyzja Komisji nie dotyczyła Mercedes Benz Trucks España SL (MTBE).

Firma transportowa odwołała się do Sądu Okręgowego w Barcelonie, który ma ustalić, czy – a jeśli tak, to na jakich warunkach – powództwo o odszkodowanie może zostać skierowane przeciwko spółce zależnej w następstwie decyzji Komisji stwierdzającej praktyki antykonkurencyjne jej spółki dominującej. W tym celu sąd zwrócił się do TSUE o interpretację ram prawnych UE.

Trybunał orzekł w ubiegłym tygodniu, że aby wnieść roszczenie odszkodowawcze przeciwko MBTE, Sumal musiałaby udowodnić, że porozumienia Daimler AG dotyczące ustalania cen dotyczyły tych samych samochodów ciężarowych, które były sprzedawane przez jego hiszpańską spółkę zależną MBTE. Świadczyłoby to o tym, że MBTE i jej spółka-matka tworzą jednostkę gospodarczą odpowiedzialną za naruszenie przepisów antymonopolowych. Tylko dlatego, że spółka MTBE nie otrzymała kary kartelowej od Komisji Europejskiej, nie można wykluczyć jej odpowiedzialności – orzekli sędziowie. 

Jednocześnie, spółce zależnej należy zapewnić wszelkie możliwości obrony przed sądem krajowym, w tym nie tylko zakwestionowania jej przynależności do tej samej spółki co spółka dominująca, ale również istnienia naruszenia zarzucanego spółce dominującej – czytamy w wyroku.

Tagi