TransInfo

AssrA

Zasady transportu produktów spożywczych – kluczowe wytyczne

O ile transport wszystkich ładunków wiąże się z koniecznością przestrzegania pewnych zasad, o tyle w przypadku przewozu żywności są one wyjątkowo restrykcyjne. Dlaczego? Jakie przepisy trzeba spełnić, by móc bezpiecznie transportować towar o przeznaczeniu spożywczym? Odpowiadamy.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Dlaczego produkty spożywcze wymagają dodatkowej ochrony w transporcie?

W kontekście transportu produktów żywnościowych najwięcej wątpliwości budzi z pewnością kwestia szybkiego psucia się bez zapewnienia ładunkowi odpowiednich warunków – np. temperatury pokojowej, chłodu, suchego otoczenia itp. Niezastosowanie się do zaleceń producenta może nieść za sobą poważne konsekwencje, gdyż towar będzie musiał zostać wycofany z użycia i zutylizowany. Jego spożycie mogłoby bowiem okazać się niebezpieczne dla zdrowia. Drobny błąd może więc być bardzo znamienny w skutkach i równać się dużej stracie finansowej.

Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi nie mogą też być w żaden sposób zanieczyszczone. Niepożądane substancje z zewnątrz mogłyby nie tylko zmienić ich właściwości, ale również stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka.

Należy też pamiętać o tym, że przydatność do spożycia w pewnych grupach produktów jest bardzo krótka. Transport z jednego miejsca na drugie musi być zatem na tyle szybki, by nie zepsuły się w trasie i mogły zostać kupione przez klientów lub poddane dalszej obróbce. Wszelkie opóźnienia są zatem nie tylko niezalecane, ale wręcz wykluczone.

Podsumowując, niezastosowanie się do przepisów nie przyniesie jedynie straty finansowych. Może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Jakie pojazdy są wykorzystywane w transporcie drogowym żywności?

W zależności od potrzeb produktów spożywczych z różnych grup konieczne może być utrzymywanie optymalnej temperatury – pokojowej, ciepłej lub chłodnej. W przypadku produktów przeznaczonych do transportowania w chłodzie do wyboru są trzy rodzaje pojazdów:

  • izotermy – mają izolowane ściany, które zapobiegają ochładzaniu lub ocieplaniu wnętrza w reakcji na czynniki zewnętrzne. Nie dysponują jednak własnym systemem chłodzącym;
  • chłodnie – z izolacją ścian i dachu oraz agregatem sprężarkowym, który zapewnia możliwość chłodzenia mechanicznego i obniżenia temperatury do -20°C;
  • lodownie – z izolacją ścian i dachu oraz systemem chłodzenia pozbawionym agregatu (np. z wykorzystaniem lodu lub skroplonego gazu).

Transport żywności – wymogi prawne

Ze względu na wagę konsekwencji niewłaściwie zrealizowanego przewozu produktów spożywczych, podlega on regulacjom prawnym. Aby móc podjąć się takiego zlecenia, przewoźnik musi spełnić następujące wymagania:

  • pojazd powinien zostać zatwierdzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny;
  • jeśli przewożona żywność jest mięsem, samochód powinien zostać zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Weterynaryjnym;
  • kierowca powinien mieć ważną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych;
  • jeśli pojazdem są też transportowane inne towary, musi być umyty i zdezynfekowany przed ponowną dostawą żywności, a każdy taki proces musi zostać odnotowany. To samo dotyczy zresztą nie tylko auta, ale także miejsca załadunku i rozładunku, które również muszą być czyste i przygotowane na kontakt z żywnością;
  • jeśli produkt musi być przewożony w odpowiedniej temperaturze, samochód powinien dysponować systemem umożliwiającym jej sprawdzenie w czasie rzeczywistym i zapisywanie wyników pomiaru (np. termografem). Ten ostatni warunek musi zostać spełniony, by wykluczyć ryzyko przypadkowego rozmrożenia i ponownego zamrożenia ładunku, co mogłoby doprowadzić do jego zepsucia;
  • w przypadku produktów spożywczych pochodzenia roślinnego konieczne jest zachowanie ochrony przed zanieczyszczeniami z zewnątrz i szkodnikami.

Prawo nakłada też pewne obowiązki na kierowców i przewoźników. Pierwszym z nich jest właściwe oznakowanie samochodu przy użyciu nalepki lub tabliczki ATP. Na wyposażeniu kierowcy powinno być również świadectwo zgodności środka transportu z umową ATP. Nieokazanie go w razie kontroli grozi wysoką grzywną. Urządzenia powinny z kolei dysponować certyfikatem przyznanym przez Laboratorium Badawcze ATP. Konieczne jest też wykonywanie badań okresowych co 6 lat, chyba że pojawią się inne zalecenia.

O czym należy pamiętać przy transporcie żywności?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, niewłaściwe zabezpieczenie ładunku zawierającego produkty spożywcze może mieć bardzo poważne konsekwencje. Co istotne, spadną one na przewoźnika, który jest odpowiedzialny za dowiezienie towaru na miejsce docelowe w niezmienionym stanie. Decyduje o tym Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Mimo wszystko wiele zależy również od właściwie wypełnionych dokumentów przewozowych przez zleceniodawcę. Właściwe zabezpieczenie ładunku jest również w jego interesie, gdyż zależy mu na tym, by nie zepsuł się w transporcie.

Chcąc uniknąć problemów, które mogłyby skutkować wykluczeniem produktów ze spożycia, warto zdać się na pomoc specjalistów. Dobrym wyborem mogą być profesjonalne usługi, chociażby takie, jak te świadczone przez firmę oferującą m.in. transport żywności – AsstrA.