Ważne zmiany w londyńskiej Strefie Niskiej Emisji. Surowsze normy i wyższe mandaty

Ważne zmiany w londyńskiej Strefie Niskiej Emisji. Surowsze normy i wyższe mandaty

Ważne zmiany w londyńskiej Strefie Niskiej Emisji. Surowsze normy i wyższe mandaty

Polskie firmy transportowe wykonujące przewozy na terenie Wielkiej Brytanii bywają zaskakiwane bardzo wysokimi mandatami nakładanymi przez Transport For London. W poniedziałek 1 marca 2021 r. wchodzą w życie jeszcze surowsze normy dotyczące wjazdu pojazdów do Strefy Niskiej Emisji. Podwyższeniu ulegną także opłaty za wjazd oraz nakładane mandaty. Kara za wjazd bez rejestracji będzie wynosić nawet do 2000 funtów.

Zmiany pierwotnie planowane na 26 października 2020 r. zostały przesunięte w czasie z uwagi na pandemię koronawirusa. Z tego względu firmy dostały dłuższy czas na przystosowanie się do nowych zasad wjazdu na teren Londynu.

Aktualne zmiany zakładają surowsze normy emisji, a także podwyższenie opłat za wjazd w Low Emission Zone. Obecne normy emisji spalin w strefie LEZ określają limit ilości cząstek stałych (PM) emitowanych przez pojazd. Zaostrzone normy określą również limit tlenków azotu (NOx) dla niektórych pojazdów.

Zmiany w LEZ dla ciężarówek i aut dostawczych powyżej 3,5 t

Nowe normy emisji spalin dla samochodów ciężarowych, cięższych samochodów dostawczych (powyżej 3,5 tony) i autobusów, minibusów i autokarów (powyżej 5 ton) od 1 marca wyglądają następująco:

nowy standard – Euro 6 – tlenki azotu (NOx) i pył zawieszony (PM).

Standard obowiązujący przed 1 marca 2021: Euro 4 (pył zawieszony).

Uwaga! Jest to dokładnie ten sam standard, co aktualny wymóg w  ULEZ, więc pojazdy, które opłaciły wjazd do LEZ nie będą już musiały płacić osobnej opłaty ULEZ.

Zmian nie ma za to dla właścicieli vanów i specjalistycznych pojazdów z silnikiem Diesel (powyżej 1,205 tony do 3,5 tony) oraz minibusów (do 5 ton) – po 1 marca 2021 r. nadal będzie obowiązywać dla tych pojazdów standard Euro 3 (pył zawieszony).

Wysokość opłat po zmianach będzie zależeć od tego jaką normę emisji reprezentuje pojazd:

– jeśli pojazd podlegający obowiązkowi normy Euro 6 spełnia normę Euro 4 lub Euro 5 – wjazd do strefy LEZ kosztuje 100 funtów,

– jeśli pojazd nie spełnia normy Euro 4 – wjazd do strefy LEZ kosztuje 300 funtów.

Wyższe mandaty

Zmianom ulegnie także system karania za wjazd do strefy LEZ bez opłaty lub rejestracji. Dla pojazdów do 3,5 tony spełniających normę Euro 4, ale niespełniających normy Euro 6 zostanie wprowadzona kara pieniężna w wysokości 1000 funtów. Kara ta może zostać zmniejszona do 500 funtów w wypadku jej opłacenia w ciągu 14 dni.

Z kolei dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony spełniających normę Euro 4, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane i nie uiściły opłaty, zostanie wprowadzona kara pieniężna 2000 funtów. Kara ta może zostać zmniejszona do 1000 funtów w wypadku jej opłacenia w ciągu 14 dni.

Na tę chwilę nie ma żadnych informacji o zmianach w zakresie sposobu rejestracji pojazdów, czy też wnoszenia odwołań od wystawianych przez Transport for London mandatów. Można więc uznać, że w tym zakresie nic się nie zmieni. T-Law Kancelaria Prawna pomaga przewoźnikom skutecznie odwołać się od mandatów za wjazd do LEZ.

Strefa Niskiej Emisji

Low Emission Zone („LEZ”) została wprowadzona w Londynie 4 lutego 2008 r. i aktualnie obejmuje swym zasięgiem praktycznie cały tzw. większy Londyn („Greater London”), czyli obszar o wielkości ponad 1572 km2. Jest to obecnie największa strefa niskiej emisji spalin na świecie.

Dodatkowo, od 8 kwietnia 2019 r. w Londynie funkcjonuje nowa strefa niskiej emisji spalin – Ultra Low Emission Zone (ULEZ), która zastąpiła inną płatną strefę – T-Charge. Różnica polega na tym, że opłata za wjazd jest wyższa i wynosi 12,5 funta (dla aut osobowych) i zakaz wjazdu dotyczy samochodów na benzynę niespełniających normy Euro 4, a także samochodów z silnikiem diesla niespełniających normy Euro 6.

Fot. Geograph.uk/ David Hawgood (cc-by-sa/2.0)

 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze