TransInfo

Foto: M. Perfectti_AdobeStock_355826242

Au intrat în vigoare noile obligații privind condițiile de muncă la nivel european. Cum se aplică acestea în sectorul de transport?

Puteți citi articolul în 3 minute
|

3.08.2022

2 august 2022 a fost termenul limită până la care statele membre aveau obligația de a transpune în legislația proprie obligațiile prevăzute în Directiva (UE) 2019/1152 a Parlamentului European privind condițiile de muncă ale angajaților.

Această Directivă își propune o îmbunătățire a condițiilor de muncă ale angajaților, asigurând în același timp adaptabilitatea acestora pe piața muncii.

Directiva se aplică celor care lucrează mai mult de 3 ore pe săptămână pe o perioadă de 4 săptămâni (adică mai mult de 12 ore pe lună) și care au un contract de muncă sau o altă formă legală de muncă, așa cum este definită aceasta de legislația națională.

Pentru industria transporturilor, cele mai multe probleme sunt puse de prevederile articolului 7 din Directiva sus-menționată. Acesta impune companiilor ai căror angajați sunt detașați într-un alt stat membru să prezinte documente care să conțină următoarele informații:

  • țara sau țările în care urmează să fie efectuată activitatea și durata estimată a acesteia;
  • moneda în care va fi plătită remunerația;
  • după caz, listarea altor beneficii în numerar sau de altă natură legate de munca atribuită;
  • precizări legate modul în care angajatorul asigură întoarcerea acasă a angajatului.

În plus, lucrătorii detașați care fac obiectul Directivei 96/71/CE trebuie notificați cu privire la:

  • remunerația aplicabilă în conformitate cu legislația țării UE gazdă;
  • dacă este cazul, orice remunerații specifice detașării și orice alte modalități de rambursare a cheltuielilor de călătorie și cazare.

Conform Paulinei Eliasz-Pietrusewicz, Consilier juridic la TC Kancelaria Prawna, determinarea ratei salariale pentru un șofer detașat se poate dovedi a fi o sarcină dificilă:

În primul rând, traseul șoferului într-o lună de lucru este adesea imprevizibil. În al doilea rând, nu există niciun portal oficial unde să puteți verifica valorile salariului pentru o anumită activitate, într-un anumit stat membru, deși tarifele din industrie pentru postul de șofer profesionist ar trebui stabilite după transpunerea prevederilor din Pachetul Mobilitate de către fiecare stat membru în propria legislație. Și în al treilea rând, valoarea totală a remunerației depinde de mai mulți factori precum: experiența angajatului și vechimea acestuia în muncă, numărul de ore de lucru pe săptămână, tipul sarcinilor îndeplinite, etc.” – declară aceasta.

Trebuie notat însă că angajatorul nu va trebui să îndeplinească cerințele de mai sus în cazul în care durata activității angajatului într-un alt stat membru decât cel de bază nu depășește patru săptămâni consecutive.

Reamintim că în luna martie a.c. Comisia Europeană a inițiat proceduri de infringement (încălcare a dreptului comunitar) pentru 22 de state membre care nu au transpus la timp în legislațiile naționale prevederile incluse în Pachetul Mobilitate.

Detalii suplimentare despre obligațiile aferente detașării șoferilor profesioniști pot fi accesate aici.

Etichete