Co zmienił wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów za noclegi

You can read this article in 3 minutes

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

07.02.2017
Co zmienił wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów za noclegi

24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie dotyczącej ryczałtów noclegowych kierowców w zagranicznej podróży służbowej. Sędziowie Trybunału orzekli, że dotychczasowe zasady wypłaty ryczałtów kierowcom w transporcie międzynarodowym są niezgodne z Konstytucją.

Kwestia sporu o ryczałty między przewoźnikami a kierowcami sięga 2009 r. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który w 2014 r. uznał, że zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego miejsca do spania w kabinie pojazdu, podczas wykonywania przewozów międzynarodowych, nie stanowi bezpłatnego noclegu. To otworzyło kierowcom możliwość domagania się rekompensat od firm transportowych za niewypłacone ryczałty. Sprawa znalazła jednak dalszy ciąg w Trybunale Konstytucyjnym, który także wydał wyrok.

Mówiąc w skrócie, wyrok Trybunału oznacza, że nie ma już obowiązku wypłacania ryczałtu za noclegi kierowcom wykonującym pracę w transporcie międzynarodowym – mówi Svitlana Strachowicz, dyrektor departamentu prawa transportowego z kancelarii Translawyers i zaznacza, że wyrok dotyczy tylko transportu międzynarodowego.

Skutki dla branży transportowej

Przede wszystkim wyrok Trybunału ma wpływ na toczące się jeszcze postępowania sądowe o zapłatę ryczałtów, które zostały wszczęte przez kierowców.

W takich sprawach pozwy powinny zostać oddalone, o ile obowiązek zapłaty ryczałtów nie wynikał z wewnętrznych uregulowań pracodawców, takich jak regulaminy wynagradzania, czy umów o pracę – mówi Svitlana Strachowicz. Praktyka sądowa poszła właśnie w tym kierunku.

ad99948e-7a3b-4bd5-abae-934d05f94f65?server=place2

Co ze składkami na ZUS i podatkiem?

Drugą kwestią jest dalsza możliwość wypłacania kierowcom ryczałtów za noclegi oraz skutki wyroku TK dla podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

e4535d64-6037-4c88-b244-a9c2569d39c6?server=place2

Co jednak w sytuacji, gdy dany pracodawca chce wypłacać ryczałty, ponieważ jest to opłacalne ze względu na zagraniczne przepisy o płacach minimalnych? (ryczałty do tej pory nie wymagały naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, a jednocześnie można było je zaliczyć do zagranicznej płacy minimalnej, pod warunkiem zapewnienia kierowcy bezpłatnego noclegu w kabinie).

Zrodziło się więc pytanie, czy jeżeli pracodawca nadal wypłaca ryczałty zgodnie z regulaminem wynagradzania lub umową o pracę, ma on obowiązek 

40b62cb9-7dee-48d3-9b00-563df718e6e5?server=place2

Nie ma również pewności co do tego, czy należy od takich ryczałtów odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. – Z pewnością bezpiecznym rozwiązaniem jest niewypłacanie ryczałtów w ogóle i dopłacanie kierowcom do zagranicznych wynagrodzeń kwot, które są kwotami brutto, zwierającymi w sobie zaliczkę na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne – ocenia Svitlana Strachowicz. Tak można postępować do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii ryczałtów przez organy podatkowe i ubezpieczeniowe lub wydania nowych przepisów w tym zakresie.

Foto: wikipedia.org

___________________________________________

Oglądaj najnowszy odcinek TransINFO: 

9d8d43bf-6f91-48b8-9309-de4169f3011d?server=place0

Trending articles
Trending articles