Valami érdekes híre van? Szóljon nekünk!

Az írásbeli utasítás évek óta jelen van a veszélyes áru szállítási dokumentációk között, de annyi változáson esett át, hogy ember legyen a talpán aki naprakész tud lenni benne, és követni tudja a követelményeket. A továbbiakban bemutatom, hogy milyen változáson esett át, és mik a követelmények jelenleg.

2009 előtt az írásbeli utasítás terén teljesen más korszakot éltünk. Ekkor még a feladónak kellett biztosítania, és anyagspecifikus utasítást kellett készíteni. Tehát egy-egy UN-számhoz, vagy veszélyes áru csoporthoz kellett készíteni egy anyagspecifikus tájékoztató anyagot, amellyel a feladó tájékoztatta a szállítót a veszélyes áruról, annak veszélyeiről, az esetleges beavatkozási lehetőségekről. Ezt az okmányt a feladó ország nyelvén kellett biztosítani, valamint minden olyan ország nyelvén, ahol a szállítás alatt áthaladtak. Ha jól készítették el, igen hasznos kiegészítő információk szerepeltek rajta, ezáltal a feladó eleget tehetett azon kötelességének is, miszerint tájékoztatnia kell a szállító partnereket a szállítandó anyag veszélyeiről és az ezzel kapcsolatos egyéb információkról. Sajnos nagyon sok pontatlan, rosszul megírt írásbeli utasítás is forgalomban volt, így a gyakorlati jelentősége talán nem volt akkora, mint szakmailag lehetett volna.

2009-ben nagy változás következett be, teljesen új rendszert alakítottak ki, amely keretében már a szállítónak kell gondoskodnia az írásbeli utasításról, ami egy általános, univerzális utasítás, amit az egyes tagállamok illetékes hatóságai állították össze a saját hivatalos nyelvükön. Ez lényegesen könnyíthette volna az eljárást, azonban ezért fel kellett áldozni az anyagspecifikus tájékoztatást. A dolog szépséghibája, hogy ez az egységes, univerzális utasítást a megjelenése óta háromszor (!) módosították, ráadásul teljesen rapszodikus átmeneti időkkel, így sokszor nem volt egyszerű feladat egy adott időpontban megállapítani, hogy éppen melyik változatot kellett használni.  Az éppen aktuális, 2 évenkénti ADR módosításokkor az volt már meglepő, ha nem módosítottak valamit a követelményeken. Jelenleg a 2017-ben megjelent változat használható csak, ez a 2019-es változások kapcsán nem módosul. A korábbi változatok egyike sem használható már!

Az illetékes hatóságok által elkészített, aktuális változatok (többek között a magyar nyelvű változat is) az alábbi oldalról tölthetőek le ingyenesen:

Innen kell egyszerűen letöltenie a szállítónak a dokumentumot, és biztosítani a járművön.

Az utasításra vonatkozó követelmények:

  • a szállítónak kell biztosítania a járműszemélyzet részére,
  • járműszemélyzet által értett nyelven kell biztosítani,
  • a járművön lévő példánynak tartalmilag és formailag meg kell felelnie az ADR-ben szereplő mintának (színesnek kell lennie, 4 oldalas legyen, nem lehet rajta kiegészítés, logo, stb.),
  • kiegészítő információkat csak külön mellékletben lehet megadni,
  • a járművön könnyen hozzáférhető helyen kell tartani,
  • a járműszemélyzetnek ismernie kell az írásbeli utasításban foglaltakat,
  • a járműszemélyzetnek indulás előtt tájékozódnia kell az adott áruosztály(ok)ra vonatkozó követelményekről,
  • mentességi szállításoknál, ahol nem kell narancssárga táblával megjelölni a járművet (pl.: LQ mentesség, 1.1.3.6 mentesség), nem kötelező az írásbeli utasítás biztosítása a járművön.

A változások összefoglalva az alábbi táblázatban láthatóak.

Jelmagyarázat: piros háttében: jelenleg már nem használható változat zöld háttérben: jelenleg is használható változat

A 2009 előtti anyagspecifikus változatok azonban nem tűntek el teljes mértékben. Továbbra is követelmény, hogy a feladónak tájékoztatást kell adnia az anyagok veszélyeiről, esetleges óvintézkedésekről, különleges kezelési előírásokról. Ennek egyik módja lehet, egy, a korábbi anyagspecifikus írásbeli utasításhoz hasonló dokumentum átadása a szállító részére. Sokan, ennek megfelelően használják a korábban összeállított anyagspecifikus írásbeli utasítást, vagy utólag készítenek egy ahhoz hasonló okmányt.

Érdemes megemlíteni, hogy vasúton (RID) és belvízen (ADN) is létezik írásbeli utasítás, tehát arra is ügyelni kell, hogy az alágaztnak megfelelő írásbeli utasítást biztosítsuk a járművön.

Ha ADR-rel kapcsolatos kérdésük van, tegyék fel megjegyzésben vagy keressék szakértőnket, aki az ADR-tanacsadas.hu szakmai vezetője.

hozzászólások

comments0 megjegyzés
thumbnail
Ha szeretné beállítani az értesítéseket, lépjen be a profiljába