ADR-tanácsadó kijelölési kötelezettség. Az olasz tárca kivételeket határoz meg
Fotó: Trans.iNFO

ADR-tanácsadó kijelölési kötelezettség. Az olasz tárca kivételeket határoz meg

A veszélyes anyagokat fuvarozó cégeknek biztonsági konzulenst kell kineveznie. Néhány esetben ez azonban nem kötelező. Az olaszok pontosítják az előírásokat, és megadják a kivételek listáját.

A cikk olvasási ideje 3 perc

Agnieszka Kulikowska - Wielgus

Agnieszka Kulikowska - Wielgus

10.10.2023

A veszélyes anyagokat fuvarozó cégeknek biztonsági konzulenst kell kineveznie. Néhány esetben ez azonban nem kötelező. Az olaszok pontosítják az előírásokat, és megadják a kivételek listáját.

ADR-tanácsadó kijelölési kötelezettség. Az olasz tárca kivételeket határoz meg
Fotó: Trans.iNFO

A 2011. augusztus 19-i veszélyes áruk szállításáról szóló törvény és az európai ADR-ről szóló restrukturált szerződés kötelezi a vállalkozót, akinek a tevékenysége kiterjed a veszélyes anyagok szállítására, vagy azzal kapcsolatos csomagolásra, felrakodásra, töltésre vagy lerakodásra, hogy nevezzen ki saját költségére egy vagy több tanácsadót a veszélyes anyagok szállításának biztonságával kapcsolatban. Ez a személy felel a személyeket, vagyont, környezetet fenyegető, a tevékenységgel kapcsolatos veszélyhelyzetek elhárításának támogatásárt.

Azonban van egy sor kivétel. Az olasz kormány részletesen meghatározta őket a Közlekedési Miniszter 2023. augusztus 7-i rendeletében, amely az olasz hivatalos lapban (Gazzetta ufficiale) idén szeptember 20-n jelent meg.

A kötelezettség alóli felmentés esetei

Az ADR-tanácsadó kijelölésének kötelezettsége alóli felmentést kapnak azok a cégek, amelyek tevékenysége kiterjed a küldésre, fuvarozásra, vagy egy vagy több, a csomagolás, felrakodás és töltéssel kapcsolatos tevékenységet végez, amelyek:

  1. a) az ADR által meghatározott kivételek hatálya alá esnek;
  2. b) megfelel a kivétel feltételeinek az alábbi helyeken meghatározott fuvarozási feltételek alkalmazása esetén:

– az ADR 3.3. fejezetében „Egyes anyagokra vagy tárgyakra vonatkozó különleges előírások” alatt,

– az ADR 3.4. fejezetében „Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk” alatt,

– az ADR 3.5. fejezetében „Engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk” alatt.

Csomagolásban való fuvarozás esetén a kivételes eseteknek meghatározott feltételeknek kell megfelelnie:

  1. a) minden operátor maximálisan 24 műveletet végezhet évente és három havonta,
  2. b) minden művelet esetén be kell tartani a mennyiségi korlátozásokat az ADR 1.1.3.6.3 táblázata, valamint az 1.1.3.6.4 szekció szerint, amennyiben az áruk különböző fuvarkategóriákba tartoznak,
  3. c) minden cégnek köteles belső nyilvántartást készíteni, amely lehetővé teszi az évente megvalósított fuvarok számának monitorozását, integrálva azt valamennyi küldemény klasszifikációs és deklasszifikációs adataival, a teljesítés dátumával, a csomagolás jellegével (csomagolás jellege, nyomás alatti tartály, IBC vagy nagy csomagolás), és a megfelelő nettó mennyiséggel. Ezt a nyilvántartást, amely minden évben elkészül, 5 év időszakra archiválni kell (papír vagy digitális formában), és rendelkezésre kell bocsájtani a szerveknek felszólításra.

A 7-es osztályba tartozó tárgyak, vagyis a sugárzó anyagok soha nem képeznek fent leírt kivételt.

Kivételek alkalmi fuvar esetén

Az olasz közlekedési tárca más kivételes eseteket is kiemel a konzulens kinevezésével kapcsolatban. Kivétel érvényes azon cégek esetében is, amelyeknek tevékenysége esetenkénti vagy sporadikus, belföldön végzendő tevékenységre terjed ki, amely veszélyes anyagok mozgatásával, fuvarozásával, töltésével vagy lerakodásával áll összefüggésben. Azonban az alábbi feltételeket ennek során teljesíteni kell:

  1. a) az anyagokat ömlesztve vagy tartályban kell rakodni,
  2. b) az anyagoknak a 3. csomaggolási vagy 3-as vagy 4-es fuvarozási kategóriába kell, hogy tartozzanak,
  3. c) a műveletek száma évente maximum 12 lehet, és 2 havonta, amikor is évente maximum 50 tonna veszélyes anyag szállítható összesen,
  4. d) minden cég köteles belső nyilvántartást készíteni az év során elvégzett fuvarokról, integrálva azt minden szállítmány klasszifikációs és azonosítási adataival, teljesítés dátumával, a csomagolás jellegével (ömlesztett vagy tartály), és az ezzel kapcsolatos nettó mennyiséggel. Ezt a nyilvántartást, amely minden évben elkészül, 5 év időszakra archiválni kell (papír vagy digitális formában), és rendelkezésre kell bocsájtani a szerveknek felszólításra

Még ebben az esetben sem érvényes a kivétel a 7-es osztályba tartozó anyagokra.

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások (0)
Közzététel
hozzászólások (0)
Legnépszerűbb cikkek