Az Eurázsiai Gazdasági Unió új Vámkódexe. Fontos változások!

A cikk olvasási ideje 5 perc

Az Eurázsiai Gazdasági Unió új Vámkódexe.  Fontos változások!

2018. január 1-jétől az (EAUG-ban) Eurázsiai Gazdasági Unióban új Vámkódex alkalmazandó a nemzetközi szállításokra és kereskedelemre vonatkozó számos változással együtt. Nézze meg, mi változott.

Az új kódexszel együtt hatályba lépett az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EKG) 27 határozata, melyek meghatározzák a kódexben foglalva normákat. A transinfonews.by portál információi szerint további EKG döntések várhatóak még ebben az évben. Jelenleg még csak az ismeretes, hogy a bizottság célja a vámeljárások lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítése és a nemzetközi fuvarozók munkájának megkönnyítése.

Elektronikus információcsere a vámhatóságokkal

Az új Vámkódex hatályba lépése lehetővl teszi, hogy a vámdokumentumokat elektronikus úton küldjék be. A papír alapú nyilatkozatok használata csak kivételes esetekben lehetséges.

EAUG Vámkódex 104 cikkének 4. pontja szerint a papíralapú dokumentumok benyújtása akkor lehetséges:

  •  vám tranzit esetén,
  •  a személyes használatra szánt áruk esetén,
  •  nemzetközi postai küldemények esetén,
  •  a nemzetközi közúti szállítás esetén, ha a szállítási (fuvarokmányokat) okmányokat nyilatkozatként használják,
  •  rendszerhiba esetén.

TIR igazolványok

Az igazolványok használatát csak olyan kivételes esetekben fogadják el, ahol megengedett a papírdokumentáció használata. Érdemes azonban emlékezni arra, hogy léteztek olyan esetek, amikor az árutovábbítási nyilatkozatokat elektronikus vámáru-nyilatkozattal rendelkező vámtisztviselők indokolatlanul követelték az igazolványt.

Az új Kódex olyan szabályozást is tartalmaz, amely lehetővé teszi a TIR-igazolványok használatát:

  • mikor nincs szükség vámbiztosítékra a vámtarifák és adók megfizetése során, ha ezt az EAUG tagállam és egy harmadik fél közötti megállapodásban állapítják meg,
  • írásbeli vámáru-nyilatkozat akkor megengedett, ha az árut a vámeljárási eljárás alá helyezik.

Ezért a vámtisztviselőknek a vámátvitel alatt lévő elektronikus dokumentumokra vonatkozó követelményei, beleértve a TIR-igazolványokat is, indokolatlanok, és a fuvarozók figyelmen kívül hagyhatják (vagy éppen hagyniuk kell) azokat.

Vám tranzit

Lényegében a vám tranzit eljárás nem változott, de néhány új dolog ennek ellenére mégis megjelent. A vámeljárásoknak a vám tranzittal kapcsolatos adatok továbbításának határideje nőtt. A vámhivatalnak szükséges dokumentumokat az érkezés pillanatától számítva 3 órán belül (korábban 1 óra volt) kell átadni a kirakodás helyén. A dokumentumoknak az irodában való benyújtásától számított 8 órán belül az átmeneti tárolásnál (korábban 3 órán belül kellett) át kell adni a rakományt.

Kódex 275 cikkének 4. pontja szerint megengedett a szállítás elvégzése, ha:

  • ha a közúti szállítás az EAUG valamely tagállamának területén végzik egy nemzetközi megállapodás alapján egy harmadik féllel,
  • ha a szállítás a szállítmányozói miniszterek európai konferenciája (EMCT) és a szállítási országok többoldalú engedélyei keretében hajtják végre.

A TIR-EPD előzetes bejelentése

A változtatások jelentős hatással lesznek a TIR-EPD előzetesen történő bejelentésére. Jelenleg azonban még semmilyen szabályt nem hoztak létre ezen információk benyújtására és nyilvántartására. További szabályokat az EKG egyedi döntései alapján kell kidolgozni.

A nemzetközi fuvarozók továbbra is képesek lesznek információt továbbítani a TIR-EPD rendszeren keresztül, mivel az ezen alkalmazáson keresztül továbbított adatok „elektronikus úton továbbított információk”. És ez összhangban van a Vámkódex legújabb követelményeivel.

A folyamatok automatizálása

Korábban minden műveletet vámtisztviselők végeztek. Az új kódex hatályba lépésével bizonyos műveletek – például a vámáru-nyilatkozatok nyilvántartásba vétele – automatikusan elektronikusan lesznek végrehajtva. A vámellenőrzés típusának megválasztása is automatikusan meghatározható, tisztviselők részvétele nélkül. Elegendő a kapott adatok és kockázati profil megadása. A Kódex új módosításainak megfelelően a regisztrációs határidő kétszeresen megfeleződik – egy órára.

Ezenkívül, felgyorsul az áruk szabadon bocsátásának folyamata: a bejelentés nyilvántartásba vételétől az áru kiadásáig eltelt idő nem haladhatja meg a 4 órát (feltéve, hogy a vámhivatal vizsgálata során nem kérnek további dokumentumokat). A Kódex 80. cikkének 2. bekezdésének értelmében a vámigazgatási szervekhez küldött valamennyi dokumentum nemcsak a vámhatóságok számára, hanem a szállítmányozási, növény-egészségügyi és állat-egészségügyi szolgálatok számára is hozzáférhető lesz.

Egyszer egy egységes adatcsere-rendszer jön létre, még nem ismert, hogy mikor, de az EKG már dolgozik rajta.

A vámáru-nyilatkozatok kitöltésére vonatkozó szabályok

A nyilatkozatok kitöltésére vonatkozó szabályok szintén megváltoztak. Az EAUG Vámkódex 109. cikke szerint az árukra vonatkozó vámáru-nyilatkozat és a vámátutalás elektronikus úton történő kitöltésekor nem szükséges bemutatni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján e nyilatkozatot létrehozták. Ugyanez vonatkozik a szállítóeszközök bejelentésére (278. cikk, 5. pont). Ezek csak az EAUG Vámkódex hatályba lépése óta végrehajtott legfontosabb változások.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek