Az Európai Bizottság rendeletei a szállítmányozás megsegítésére

A cikk olvasási ideje 4 perc

Mariusz Hendzel

Mariusz Hendzel

06.05.2020
Az Európai Bizottság rendeletei a szállítmányozás megsegítésére

Az Európai Bizottság bemutatta egy rendelet tervezetét, amely segítené a szállítmányozási ágazat cégeinek a munkáját a koronavírus-járvány idején.

Alább bemutatjuk a rendelet-tervezet elképzeléseit a közúti áruszállítási szektor számára:

A 2003/59/EK irányelvben szereplő határidők meghosszabbítása

a) Az időszakos képzések befejezésének határideje, amely a benne található előírások szerint 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között fog lejárni, hat hónappal meghosszabbításra kerül. Hasonló lesz a helyzet a szakmai kompetenciákról szóló tanúsítványok esetében is.

b) A „95-ös” harmonizált uniós kód érvényessége, amelyet a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel bíró szerv adott ki a vezetői engedélyre, vagy a járművezető képesítési lapjára a szakmai képesítési bizonyítvány alapján, hat hónappal meghosszabbítottnak tekinthetők a valamennyi ilyen vezetői engedélyen vagy kártyán szereplő dátumtól fogva.

c) A járművezetők szakmai képesítési lapjainak érvényessége, amely 2020. március 1. ás 2020. augusztus 31. között járna le, hat hónappal meghosszabbításra kerül, a lapon szereplő adminisztratív érvényességi dátumtól számítva.

A 2006/126/EK irányelvben szereplő határidők meghosszabbítása

a) A vezetői engedélyek érvényessége, amelyek az előírások szerint 2020. március 1-je és 2020. augusztus 31-e között járnának le, hat hónappal meghosszabbodik attól a dátumtól fogva, amely az ilyen vezetői engedélyen szerepel.

Az (EU) 165/2014 rendeletben szereplő határidők meghosszabbítása

a) A tachográfok rendszeres átvizsgálása, amelyekre 2020. március 1-je és 2020. augusztus 31-e között kellett, hogy sor kerüljön, nem később, mint 6 hónappal azután kell elvégezni, ahogy eredetileg kellett volna.

b) Abban az esetben, amikor a járművezető kérvényezi a járművezetői kártya meghosszabbítását március 1-je és 2020. augusztus 31-e között, az illetékes szervek a kártyát nem később, mint a kérvény benyújtásától számított 2 hónapon belül eljuttatják hozzá a kártyát.

c) Abban az esetben, ha a járművezető a járművezetői kártya cseréjét kérvényezi március 1-je és 2020- augusztus 31-e között, az illetékes szervek a cserekártyát a kérvény benyújtásától számított nem több, mint 2 hónapon belül leszállítják.

Sőt, mi több, a járművezető tovább vezethet egészen az új kártya kézhezvételéig, azzal a feltétellel, hogy igazolni tudja, hogy a kártya visszajuttatásra került az illetékes szervhez, mivel sérült, vagy nem megfelelően működik, és a cseréje igénylésre került.

A 2014/45/EU irányelvben szereplő határidők meghosszabbítása

a) A közúti forgalomra való alkalmassági vizsgák érvényessége, amelyeket 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között kellene elvégezni, hat hónappal meghosszabbítottnak minősülnek.

b) A járművek közúti közlekedésre való alkalmassági bizonyítványa, amely 2020. március 1-je és 2020. augusztus 31. között járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak minősülnek.

Az (EK) 1071/2009 rendeleten szereplő határidők meghosszabbítása

a) Abban az esetben, amikor a 2020. március 1. és a 2020. december 31. között elvégzendő értékelés azt mutatja ki, hogy a vállalat nem felel meg e pénzügyi helyzettel szemben támasztott követelménynek (azaz megállapításra került, hogy elvesztette a pénzügyi alkalmasságát), 12 hónap áll rendelkezésére az illetékes szerv számára igazolni, hogy az említett követelménynek újból megfelel.

Az (EK) 1072/2009 rendeletben szereplő határidők meghosszabbítása

a) A közösségi licenszek érvényessége, amelyek 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak tekintendők.

b) A járművezetők igazolásainak érvényessége, amelyek 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak tekintendők.

Az Európai Bizottság rendelete nagyon fontos. Lehetővé teszi a közúti áruszállítók számára a szállítmányozási szolgáltatások nyújtását Lengyelország területén kívül. 

A munka a rendeleten folyamatban van. Amint elfogadásra és kihirdetésre kerül, azonnali hatállyal érvénybe lép minden tagállamban.

fotó: Trans.INFO

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek