Céget szeretne nyitni Németországban? Ismerje meg taggyűlésre vonatkozó szabályokat a GmbH-ban!

Céget szeretne nyitni Németországban? Ismerje meg taggyűlésre vonatkozó szabályokat a GmbH-ban!

A cikk olvasási ideje 3 perc

Paul Reich

Paul Reich

21.11.2019

Paul Reich

Paul Reich

21.11.2019
Céget szeretne nyitni Németországban? Ismerje meg taggyűlésre vonatkozó szabályokat a GmbH-ban!

A taggyűlés a német GmbH-ban (korlátolt felelősségű társaság) a társaság legfontosabb szerve. Valamennyi tag összegyűlik, hogy döntsenek valamennyi kulcsfontosságú kérdésben, és döntéseket hozzanak, amely határozat formájában kerül kiadásra. A taggyűlés által hozott döntések iránymutatások, amelyekhez a cég vezetésének tartania kell magát. Érdemes erről tudni, ha cégalapítást tervezünk Németországban.

A jogi szabályok, amelyeket a tagok taggyűlésének be kell tartania, a társaság alapszabálya határozza meg, az abban nem szabályozott kérdésekben pedig az általános előírások az irányadók.

A taggyűlés kötelességei a GmbH-ban.

A taggyűlés során olyan döntések kerülnek meghozatalra, amelyek iránymutatást adnak a cég működéséhez. Ezeket a döntéseket a szavazatok többségével kell meghozni. A törvény azt mondja, hogy abban az esetben, amennyiben valamennyi tag írásban hozzájárul, az ülést nem kell összehívni. A tagok fő kötelességei közé tartozik a GmbH ügyvezetője feletti ellenőrzés. Az ellenőrzés módjai a tagok által elfogadott határozatban kerülhetnek megállpításra.

Milyen gyakran kell összehívni a taggyűlést?

A tagok általános összejövetele az alapszabályban foglaltaktól vagy a tagok akaratától függ. Megállapításra kerülhetnek ciklikus, 4-6 hetenkénti találkozók, valamint további találkozók, pl. a társaság éves eredményének megállapításához. Azonban kevesebb, mint évente egy összejövetel nem állapítható meg egy üzleti évben. Ezen felül lehetséges rendkívüli taggyűléseket összehívni olyan helyzetekben, amikor a céget veszély fenyegeti.

A taggyűlés összehívásának szabályai

A taggyűlés összehívásakor a cég vezetése meg kell, hogy határozza annak a célját. Az összejövetelről való értesítést postán, ajánlott levélben kell feladni, legalább egy héttel az esemény dátuma előtt. Az értesítést minden tagnak külön kézbesíteni kell, és mellékelni lehet hozzá a tanácskozás ideiglenes napirendjét is.

Legalább három nappal a taggyűlés előtt szükséges közölni a végleges napirendet valamennyi taggal. A kulcsfontosságú határozatok meghozatalakor jelen kell lennie valamennyi tagnak. A taggyűlés összehívásának szabályainak betartásának hatalmas jelentősége van, mivel a közgyűlésen formai hibákkal meghozott határozatok érvénytelennek bizonyulhatnak. Ezen formaságok kétségtelen előnye az áttekinthetőség és a tagok közötti viták elkerülése. A társaság alapszabályában rögzítve kell lennie a határozatképességnek – általában abból indulnak ki, hogy a tagok legalább 50%-a jelen kell, hogy legyen.

Szavazás

A taggyűlés fő pontja a szavazás az egyes hatorzatokkal kapcsolatban. Minden tag szavának a súlyát a betétjének az aránya határozza meg. Amennyiben a társaság alapszabályában nincs más meghatározva, a szavazatok egyszerű többsége elég a határozat elfogadásához. Amennyiben az elfogadandó döntés egy partner elbocsájtásáról, vagy őt bármilyen módon közvetlenül érintő dologról szól, úgy elveszíti szavazati jogát. A tevékenység alapját vagy a társaság szerkezetét érintő határozatokat 75%-os többséggel kell meghozni, kivéve, ha az alapszabály máshogy rendeli.

Einmann-GmbH

Egy személyes GmbH esetében csak egy tag van. Így a taggyűlés nem lehetséges, ezt a kötelezettséget a dokumentációs kötelezettség váltja fel – minden meghozott döntést dokumentálni kell, és alá kell azt írni.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások (0)
Közzététel
hozzászólások (0)
Legnépszerűbb cikkek