Fuvarozás 2,5 tonna fölött az EU-ban – május 21-tól már csak az furgizhat, aki megfelel a feltételeknek

A cikk olvasási ideje 5 perc

A 3,5 tonnánál könnyebb járműveket kezelő fuvarozóknak, az úgynevezett „furgonosoknak” a sok ellentmondást szülő Mobilitási Csomag jelentős jogi szabályozásokat vezet be. A legfontosabb közülük a közúti fuvarozási engedély megléte lesz a 2,5 tonnánál nehezebb járművek számára. A változás mindenképpen forradalmi, mivel eddig a többlet adminisztrációs követelményeknek való megfelelés nem volt szükséges.

Fuvarozás 2,5 tonna fölött az EU-ban – május 21-tól már csak az furgizhat, aki megfelel a feltételeknek
foto: Pixabay

Sok vállalkozó számára ez jelentős korlátot jelenthet a fuvarozási tevékenység további végzése során. A Mobilitási Csomag bevezet és módosít egy sor előírást az eruópai jogban a fuvarozási ágazat számára:

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EK) 1071/2009, (EK) 1072/2009 és (EU) 1024/2012 rendeleteinek módosításáról szóló rendelete,
 2. Az Európai Parlament és Tanács (EK) 561/2006 és (EU) 165/2014 rendeletének módosításáról szóló rendelete,
 3. Az Európai Parlament és Tanács 2006/22/EK irányelvét módosító irányelve.

Közösségi engedély birtoklásának kötelezettsége

A Mobilitási Csomag előírásainak megfelelően a fuvarozónak a fuvarozási hivatás gyakorlásáról szóló engedélyének, valamint közösségi engedélyének birtoklása, hogy nemzetközi fuvarozást végezzen, 2022. májusától kötelezettséggé válik. A 3,5 tonnáig terjedő járművekkel rendelkező cégeknek részt kell venniük a teljes folyamatban, hogy hozzáférjenek a piachoz.

A közösségi engedély megszerzéséhez teljesíteni kell a következő követelményeket:

 1. Megfelelő szakmai kompetenciákkal kell rendelkezni (szakmai irányítót kell kinevezni, aki elvégezte a megfelelő tanfolyamot és sikeres vizsgát tett utána);
 2. Megfelelő pénzügyi biztosításra van szükség;
 3. Tényleges és állandó székhely valamely tagállamban, ahol elérhető a teljes dokumentáció a végzett gazdasági tevékenységgel kapcsolatban;
 4. Jó hírnév.

Alább az egyes követelmények részletes tárgyalása.

A közösségi engedély nem a sofőrre és nem a járműre vonatkozik, hanem a vállalkozásra, amely díj ellenében közúti árutovábbítást végez.

Az engedélyt a megyeszékhely szerinti járási hivatalok közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egységéinél lehet elintézni, illetve Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége felelős az ügyintézésért.

Az ügyintézéshez a következő dokumentumokra van szükség:

 • érvényes közúti árutovábbítási engedély,
 • kimutatás a gépjárművekről, pótkocsikról,
 • szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány másolata, továbbképzési igazolás.

1. Szakmai irányító kinevezése – szakmai irányítói bizonyítvány megszerzése

A 2,5 t össztömeget meghaladó fuvareszközöket üzembentartó vállalkozásoknak — a nehéz-tehergépjárműveket üzemben tartó vállalkozások mintájára — 2022. május 21-től szakmai irányítót kell foglalkoztatniuk. Aszakmai irányítónak megfelelő szakíirányú képzettséggel kell rendelkeznie – ehhez a közúti árufuvarozó-vállalkozói tanfolyamot kell elvégezni, majd vizsgát kell tenni.

A Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) tájékoztatása szerint a tanfolyamokat a megfelelő engedéllyel rendelkező képző szervek (autósiskolák) indítják, a vizsgáztatási feladatokat pedig a KAV Vizsgaközpont látja el.

A vizsga 3 fő részből áll:

 • számítógépes elméleti vizsga (6 vizsgatárgy kapcsán),
 • esettanulmány (válaszadás esszé formájában),
 • szóbeli vizsga (6 vizsgatárgy kapcsán).

Pénzügyi biztosítás meglétének a kötelezettsége

Újabb változás, amivel szembe kell majd néznie a könnyű flottával dolgozó fuvarozóknak a pénzügyi biztosítás követelménye, amely 1.800 eurót tesz ki az első jármű után, és 900 eurót minden utána következő után. Ilyen pénzügyi biztosítékot követel meg az Európai Bizottság, tehát a fuvarozónak, akinek könnyű flottának számító járművei vannak (2,5 és 3,5 tonna közötti engedélyezett össztömeggel), aki kérvényezi a közösségi engedélyt, igazolnia kell a pénzügyi teljesítőképességét a megadott mértékben.

Ez adná a garanciát, hogy a fuvarozónak van elegendő eszköze dolgok közúti fuvarozásának elvégzéséhez, és megfizetni az esetleges követeléseket, amelyek ezen a jogcímen keletkezhetnek. Érdemes arra is odafigyelni, hogy a pénzügyi biztosíték szintje azon cégek számára, amelyek maximum 3,5 tonnás járművekkel dolgoznak, alacsonyabb, mint a nehéz fuvarozásban megkövetelt szint. Az Európai Parlament és a Tanács (EK) 1071/2019 rendeletének 7. cikke ugyanis 9.000 eurót ír elő mindössze egy jármű esetében, és 5.000 eurót minden további jármű után.

Székhely valamely tagállamban

A Mobilitási Csomag előírásai változást hoznak a könnyű flottát kezelő fuvarozási vállalkozásoknak abban is, hogy kötelesek székhellyel rendelkezni valamely tagállamban. Ez azért szükséges, hogy a vállalkozó helyén legyen valamennyi eredeti dokumentum a gazdasági tevékenységével kapcsolatban.

A székhelyen kötelező jelleggel itt kell lennie a megkötött fuvarszerződéseknek, a munkaszerződéseknek, a vezetési és pihenő időre vonatkozó dokumentációnak, a munkavállalók aktáinak és minden más dokumentumnak. Ezt az teszi szükségessé, hogy a megfelelő szerv hozzáférjen a dokumentumokhoz és ellenőrzés esetén meg tudja vizsgálni, hogy a rendeletben foglalt feltételek teljesültek-e.

Jó hírnév

A jó hírnév az egyik elengedhetetlen feltétele a fuvarozási tevékenység végzésének, és elvesztése a közösségi engedély elvesztésével járhat. Jó hírnévvel kell bírnia mind a cégnek, mind a forgalomszervezőnek. Sok ok van, ami miatt a fuvarozó könnyen elveszítheti, és mindegyik három alapvető jogsértési kategóriára van osztva, amelyek hatással vannak a jó hírnév elvesztésére és a büntetés nagyságára is.

 • súlyos,
 • nagyon súlyos,
 • legsúlyosabb.

A Mobilitási Csomag előírásai szigorítanák az uniós előírásokban a súlyos jogsértések besorolását, amelyek a fenti közúti fuvarozói jó hírnév elvesztéséhez vezethetnek. Az új előírások azzal számolnak, hogy a jó hír elvesztése akkor következhet be, ha a fuvarozó

Más alany nevét vagy cégnevét használja, vagy számlát állít ki, vagy hibásan állítja ki azokat, vagy megtagadja azok kiadását” .

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek