Hamarosan új rakományrögzítési szabályok Spanyolországban. Minden huszadik teherautót ellenőrzik

A cikk olvasási ideje 4 perc

Hamarosan új rakományrögzítési szabályok Spanyolországban. Minden huszadik teherautót ellenőrzik

A spanyolok alkalmazni kezdik az EU iránymutatásaiban szereplő nemzeti szabályozásokat a rakomány rögzítésére vonatkozóan. Az ottani Közúti Közlekedési Főigazgatóság (DGT) ennek betartásának érdekében ellenőrzéseket végez.

De büntetni csak az átmeneti időszak után fog.

A tavalyi év június 2-i 563/2017 számú királyi rendelete, mely szabályozza a spanyol területen közlekedő haszongépjárművek műszaki ellenőrzését, új kötelezettségeket ír elő a fuvarozóknak  a tehergépkocsik rakományának megfelelő rögzítésére vonatkozóan. A rendelet május 20-án lép hatályba, és minden olyan járműre vonatkozik, amely 25 km/ó-nál nagyobb sebességgel árukat szállít – mind hazaiakra, mind külföldiekre. 

A rakomány rögzítési előírások megfelelését évente legalább 5% -ban kell ellenőrizni minden teherautónál Spanyolország területén.

Az átmeneti időszak után végzett ellenőrzések

A spanyol szállítmányozói szövetség tájékoztatása szerint a DGT vállalta, hogy nem kezdenek bele az ellenőrzésekbe közvetlenül a jogszabály hatálybalépése után, hanem csak az átmeneti időszak végeztével. Hogy az átmeneti időszak mennyi ideig fog tartani, azt a szervezet nem határozta meg. A tervezett DGT ellenőrzési tevékenységekről és a büntetések mértékéről folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.

A hatóságok speciális mérőeszközöket fognak használni

A közúti ellenőrzések során a DGT hatóságai ellenőrizhetik, hogy a rakomány megfelelően van-e biztosítva, és nem jelent-e veszélyt az életre, az egészségre, a tulajdonra vagy a környezetre. A hatóságok ellenőrizhetik azt is, hogy a jármű minden működési helyzetében, beleértve a vészhelyzeteket és a felfelé irányuló manővereknél is, hogy a rakomány helyzete nem változik. Ebből célból a hatóságok különféle mérési és ellenőrzési eszközöket használnak: fix vagy mobil mérlegek, tenziomérőket (nyúlásmérő), szögmérők és speciális számológépek („biztonságos terhelés”megnevezésű alkalmazás).

Magyar előírások a rakomány rögzítésére

Magyarországon a rakomány rögzítésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételeket – többek között – a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendele szabályozza. Ennek alapján:

82/A. § (1) A rakományrögzítésnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

 1. a) a járművet vagy a konténert a rakomány kezelésére és rögzítésére alkalmas eszközzel kell ellátni;
 2. b) a jármű rakományát alkalmas eszközzel (pl. leszorító hevederekkel, csúszó és állítható kengyelekkel, alak- és erőzáró eszközökkel, továbbá ezek kombinációjával) úgy kell rögzíteni, hogy az megakadályozzon a szállítás közben minden olyan elmozdulást, ami a rakomány helyzetét megváltoztatná vagy sérülését okozná;
 3. c) a rakomány elmozdulása kitámasztással, állványzattal vagy üres terek arra alkalmas anyaggal történő kitöltésével is megakadályozható.

(2) A rakományrögzítésnek a jármű gyorsításából/lassításából eredő következő erőknek kell ellenállnia:

 1. a) menetirányban: a rakomány súlyának 0,8-szorosa,
 2. b) oldalirányban: a rakomány súlyának 0,5-szöröse,
 3. c) menetiránnyal szemben: a rakomány súlyának 0,5-szöröse, és
 4. d) általában véve meg kell akadályoznia a rakomány megdőlését vagy megbillenését.

(3) A rakomány elosztásakor tekintetbe kell venni a járművek tömegére és méreteire vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban a jármű megengedett maximális tömegének határain belül megengedett maximális tengelyterhelést és a szükséges minimális tengelyterhelést.

(4) A rakomány rögzítésekor a bizonyos járműalkatrészek – így a homlokfal, az oldalfalak, a végfalak, a rakoncák vagy a rögzítési pontok – szilárdságára vonatkozó követelményeket tekintetbe kell venni, amennyiben ezeket az alkatrészeket használják a rakomány rögzítésére.

(5) A rakomány rögzítésére a következő rögzítési módszerek közül egy vagy több, illetve ezek kombinációja alkalmazható:

 1. a) megfogószerkezetes rögzítés,
 2. b) torlaszolásos rögzítés (helyi vagy teljes),
 3. c) közvetlen kikötözés,
 4. d) leszorításos lekötözés.

(6) A rakomány rögzítésére vonatkozó követelményeknek való megfelelőség szempontjából a következő szabványok az irányadók:

 1. a) MSZ EN 12195-1: 2011 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken. Biztonság. 1. rész: A rögzítő erő számítása,
 2. b) MSZ EN 12195-2: 2001 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken. Biztonság. 2. rész: Mesterséges szálból készült rögzítő heveder,
 3. c) MSZ EN 12195-3: 2000 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken. Biztonság. 3. rész: Rögzítő láncok,
 4. d) MSZ EN 12195-4: 2004 Rakományrögzítő eszközök közúti járműveken. Biztonság. 4. rész: Rögzítő acélsodrony kötelek,
 5. e) MSZ EN 12 640:2000 Rakományrögzítés közúti járműveken. Rögzítő pontok áruszállító tehergépkocsikon. Minimális követelmények és vizsgálat.

(7) Abban az esetben, ha a rakomány rögzítése nem felel meg a (6) bekezdésben foglalt szabványoknak, az üzembentartó felelőssége annak biztosítása és igazolása, hogy a biztonságos rögzítés (2)-(5) bekezdésben meghatározott feltételi teljesüljenek.

(8) A rakomány megfelelő rögzítésére önmagában nem elegendő a csúszásmentes kialakítású rakfelület vagy a rakomány és a rakfelület között csúszásgátló alátét alkalmazása.”

Fotó: Wikimedia Commons

 

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek