Kérdések és válaszok: a járművezető kötelező hazatérése. A Mobilitási Csomag szabályai – 1. rész

Kérdések és válaszok: a járművezető kötelező hazatérése. A Mobilitási Csomag szabályai – 1. rész

Kérdések és válaszok: a járművezető kötelező hazatérése. A Mobilitási Csomag szabályai – 1. rész

Az Európai Bizottság tegnap közzétett egy kérdés-válasz gyűjteményt, amely a Mobilitási Csomag augusztusban hatályba lépett rendeleteinek egyes részeit tisztázza. Ebben a cikkben a legnagyobb port felvert, és legtöbb bizonytalanságot keltő szabályra adott válaszokat vesszük sorra. Ez a szabály pedig a járművezető kötelező hazatérése.

  1. Hogyan kell értelmezni a járművezető kötelező hazatérését? Mik a munkáltató kötelességei és jogai, illetve melyek a járművezető kötelességei és jogai

A munkáltató kötelessége megszervezni a hazatérést

A munkáltató köteles megszervezni a járművezetők munkáját úgy, hogy képesek legyenek visszatérni („haza”) minden három vagy négy egymást követő héten egyszer. Attól függ, hogy 3 vagy 4 hetente kell-e hazamennie a járművezetőnek, hogy volt-e két egymást követő csökkentett heti pihenője volt-e. Ha igen, akkor 3 hét után kell hazatérnie.

Hova kell visszatérni?

A rendelet 8. cikkének (8a) bekezdése két lehetséges visszatérési helyre hivatkozik, amelyeket a munkáltatónak kell felajánlania és megszerveznie:

– a munkáltató azon telephelye, ahol a járművezető általában a dolgozik, és amely telephely a vállalat székhelyével azonos országban van

VAGY

a járművezető lakhelyét, ha ennek országa eltér a munkáltató székhelyének országától.

Amint azt a rendelet (14) preambulumbekezdése kimondja: „[….] A járművezetők szabadon választhatják meg, hol töltik pihenőidejüket”, a sofőr feladata, hogy a munkáltató által kínált két lehetőség közül válasszon.

Ez azt jelenti, hogy a munkáltató nem kötelezheti a járművezetőt arra, hogy a munkáltató telephelyét válassza a visszatérés helyéül.

Ha a járművezető nem választja meg, hova szeretne hazatérni,  a munkáltató választhat a két hely között, annak alapján, hogy melyiket ítéli kényelmesebbnek.

Más kérdés, hogy a sofőr végül hol tölti pihenését.

Összefoglalva: a munkáltató köteles felajánlani a járművezető számára, hogy a munka megfelelő megszervezése révén visszatérjen a lakóhelyére vagy a munkáltató operatív központjába, ahol a gépjárművezető általában dolgozik. Az ilyen szervezést aktívan kell végrehajtani, a sofőr külön kérése nélkül.

Példa:

Például adott egy Szlovákiában élő, lengyel székhellyel rendelkező vállalat alkalmazásában álló, Lengyelországban dolgozó (a lengyel telephelyen a bázisa a munkájának) járművezető, aki szállítási műveleteket végez Franciaország és Spanyolország között. A munkáltatónak fel kell ajánlania a választást ennek a sofőrnek, és ennek megfelelően kell megszerveznie a munkát annak érdekében, hogy a járművezető rendszeresen visszatérhessen a lakóhelyére (Szlovákia) vagy a vállalat operatív központjába (Lengyelország).

A járművezető azonban dönthet úgy hogy kihasználja a szünetet és egy másik helyen tölti azt, példuál elmegy nyaralni Olaszország déli részére. A szünet után a sofőr közvetlenül onnan indul, ahol Olaszországban pihent, oda, ahol újrakezdi a munkát (Spanyolország vagy Franciaország).

2. Hogyan bizonyítja a munkavállaló, hogy megfelelően szervezte a munkát, és a járművezető haza tudott térni az általa kiválasztott helyre?

A szállítmányozó vállalkozások tachográf-nyilvántartással, a járművezetők szolgálati beosztásával vagy más dokumentációval bizonyíthatják, hogy teljesítették a kötelezettségüket (az 561/2006 / EK rendelet (14) preambulumbekezdése). Egyéb dokumentum, amely igazolja, hogy a munkáltató valóban kínált lehetőséget a járművezetőnek arra, hogy hazatérjen, lehet jegy (buszjegy, vontajegy, repülőjegy) vagy bármilyen más igazolás utazási megállapodásról (pl. a járművezető egy, a munkaadó által biztosított, mini busszal utazott haza).

A bizonyítékokat a vállalkozás telephelyén kell tárolni, és azokat be kell mutatni, ha a munkáltató székhelye szerinti tagállam ellenőrző hatóságai vagy bármely más tagállam ellenőrző hatóságai kérik.

 A járművezetőtől nem kérhető ilyen bizonyíték, sem annak igazolása, hogy a rendszeres heti pihenőt vagy hosszabb szünetet hol töltötte el. 

Közúti ellenőrzés során az ellenőrző hatóságok dönthetnek úgy, hogy további információt kérnek a járművezető tevékenységéről, de ebben az esetben annak a tagállamnak a hatóságaihoz kell fordulniuk, ahol a közúti fuvarozási vállalkozás székhelye van.

A munkáltató kötelezettsége lehetővé tenni a járművezető számára a rendszeres hazatérést, valamint kötelessége ezzel kapcsolatban megfelelő nyilvántartást vezetni. A gépjárművezető által aláírt előzetes nyilatkozat/lemondás a hazatérési jogról (például egy nyilatkozat a munkaszerződés részeként, amelyben előre lemond a visszatérési jogról) nem mentesítheti a munkáltatót a tényleges visszatérési lehetőség felajánlásának kötelezettségétől, sem a munka ennek megfelelő megszervezésének kötelezettségétől.

3. Ki állja a hazatérés költségeit?

Ha a gépjárművezető annak a helynek a közelében fejezi be a munkát, ahova haza szeretne térni, akkor a munkáltatónak nem kötelessége utazási költségeket téríteni.

Abban az esetben, ha a járművezető a hazatérési helytől távol fejezi a munkát, a munkáltató kötelessége, hogy megszervezze a járművezető visszatérését, ami azt jelenti, hogy az utazás költségét a munkáltatónak kell fedeznie.

Ha a járművezető úgy dönt, hogy nem akar a telephelyre vagy a lakóhelyére hazatérni, hanem valahol másol tölti a pihenőidejét, akkor az utazási költséget erre a helyre és onnan vissza a járművezető fizeti.

Ezek az elvek vonatkoznak a harmadik országban lakóhellyel rendelkező és az EU-ban alapított társaság alkalmazásában álló járművezetőkre is.

4. Hogyan vonatkozik ez a szabály a saját vállalkozásában dolgozó járművezetőre?

A Mobilitási Csomag ezen szabálya csak az alkalmazásban álló járművezetőkre vonatkozik.

Azonban, ha valaki vállalkozónak van bejelentve, de a valósgában a munkavégzés körülményei megfelelnek egy másik (természetes vagy jogi) személlyel fennálló munkaviszonyt jellemző feltételeknek (tehát bújtatott munkaviszony áll fenn), akkor alkalmazottnak kell tekinteni a járművezetőt, és a rendelkezés rá is vonatkozik.

>>> ITT találhatja a 561/2006 / EK rendeletet <<<

>>>ITT találhatja az Európai Bizottság Mobilitás Csomaggal kapcsolatos kérdéseit és válaszait <<<

Holnap a csökkentett heti pihenővel és a heti pihenő kabinban töltésével kapcsolatos szabályokkal folytatjuk a sorozatot.

Töltse le a Trans.INFO ingyenes Moblitási Csomag útmutatóját most:

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások (0)
Közzététel
hozzászólások (0)