8 millió forintnyi bírsággal jön hétvégétől a román bejelentő-rendszer, a RO e-Transport

A cikk olvasási ideje 4 perc

Július 1-jén lép hatályba Romániában a RO e-Transport rendszer. A rendszert a román Pénzügyminisztérium hozta létre az Országos Adóigazgatási Ügynökség és a Román Vámhivatal közvetítésével, és a célja az érzékeny áruk monitorozása (azoké, amelyeknek magas az adókockázata) az ország területén. A büntetések szigorúak lesznek – a cégeknek akár 100.000 lej, vagyis több mint millió forint.

8 millió forintnyi bírsággal jön hétvégétől a román bejelentő-rendszer, a RO e-Transport
Foto: politiaromana.ro

A RO e-Transport rendszer célja az adók- és az államháztartásnak járó díjak beszedésének a növelése, valamint az illegális áruforgalom megelőzése és az ellene való harc. Azt lehet tehát mondani, hogy a román hatóságok követik a lengyelek példáját, ahol a fuvarozóknak már évek óta a SENT-rendszerrel adódik dolga.

A román hatóságok olyan termékek fuvarozását szeretnék monitorozni, mint a zöldségek, gyümölcsök, alkoholos italok, só, és egyéb ásványi termékek (pl. cement), a ruhák és a cipők.

Az előírások be nem tartásáért járó bírságok július 1-jétől elérik az 50.000 lejt (kb. 3,75 millió forint) természetes személyek esetében, és a 100.000 lejt (kb. 7,5 millió forint) cégek esetében. A szállított árut pedig elkobozzák.

A következő fuvartípusokat fogják monitorozni:

– a Romániában kezdődő és végződő fuvarok,

– minden határt átlépő fuvar, amely Romániából indul (pl. export, közösségen belüli szállítmány),

– minden Romániában végrehajtott határt átlépő fuvar (pl. import, közösségen belüli beszerzés),

– minden határt átlépő tranzakció, amely román területen keresztül valósul meg tranzitként, mivel még ilyenkor is a fuvarozás egy része román területen át történik.

Minden fuvarműveletet, amely megfelel a fenti feltételeknek, előzetesen be kell jelenteni a RO e-Transport rendszerben, és automatikusan egyedi ITU-kódot kap.

A fuvarozónak kell, hogy legyen ITU-kódja a fuvar teljes időtartama alatt Románia területén fizikai vagy elektronikus formában a magas adókockázatú áruk kisérő dokumentációjával együtt.

Az adatok bevallási kötelezettsége a RO e-Transport rendszerben az alábbiakat terheli:

– A DVI-ben (fuvar vámbejelentése) rögzített címzettet, vagy a DVE-ben (kivitel vámbejelentése) rögzített feladót magas fiskális kockázattal bíró termékek esetében, amelyek az import vagy exportműveletek tárgyát képezik,

– a romániai kedvezményezettet magas adókockázatú termékek közösségen belüli beszerzése esetén, vagy a romániai beszállítókat belső tranzakciók esetén, vagy magas fiskális kockázatú termékek közösségen belüli szállítása esetén,

– a raktárat magas adókockázatú termék esetében, amelyek közösségen belüli tranzakciók tárgyai tranzitban, mind a Romániában kirakodott (raktározás vagy új fuvar összeállítása céljából) termékek, mind pedig a Romániában felrakodott termékek esetében nemzetközi fuvarművelet során (itt azokról a fuvarokról van szó, ahol nem Románia a kiindulási ország, sem a célország: megeshet, hogy az áruk egy részét az egyik országban rakodják be, egy másik részét a másikban).

A fuvar bejelentését a RO e-Transport rendszerbe előzetesen kell megtenni, a Románia területére való behajtás előtt. A rendszer lehetővé teszi az adatok módosítását, de csak a Romániába való behajtás előtt, vagy a fuvarművelet megkezdéséig azon fuvar esetében, ahol a kiindulási hely Románia.

A RO e-Transportba való regisztráció alól mentességet élveznek a diplomáciai szolgálati helyek számára végzett áruszállítások, valamint a nemzetközi szervezetek, és az idegen országok fegyveres erőinek, így a NATO számára végzett szállítások is.

A RO E-Transport rendszerben az alábbi információt lehet majd követni:

A rendszer az alábbi szállítmányozással kapcsolatos adatokat követi

  • A feladóra és a címzettre vonatkozó információ
  • A szállított áruk neve, tulajdonságai, mennyisége és értéke,
  • A fel- és lerakodás helye,
  • Az eddig használt szállítóeszközre vonatkozó adatok,
  • A generált ITU-kód.

A RO e-Transport rendszer az alábbiakból fog felépülni:

– informatikai modulokból az áruszállítás kezeléséhez, amelyek a bejelentéskor generálják az egyedi regisztrációs kódot,

– a kamerákkal és egyéb specifikus, a közúti forgalmat megfigyelő eszközökkel való összeköttetést biztosító elemekből,

– szoftverkomponsensekből az adatok integrált elemzéséhez.

 

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek