Műveletek raklapokkal, vagyis a tervezés művészete

A cikk olvasási ideje 7 perc

Műveletek raklapokkal, vagyis a tervezés művészete

A legtöbb szállítási megbízás esetén raklapokon történő szállítással van dolgunk. Előfordul, hogy nehézségek lépnek fel a raklapok cseréjével kapcsolatban. A megbízók sokszor azt kívánják, hogy például a fuvarozó a le-és felrakodás helyén a teli raklapokat üresekre cserélje. A megbízottak, különösen a rövid távú szállítási megbízások piacán működők általában szoros költségvetéssel valamint… időnyomás alatt dolgoznak. Ezért a raklapok kezelésével kapcsolatos tevékenység egyszerűen kellemetlen lehet számukra, és veszteségeket okozhat.

A szakértők, a raklapok cseréje esetén fellépő jelentős problémákat értelmezve fontosnak tartják a megfelelő tervezést, ami – ahogy a gyakorlatban látszik, változóan sikerül. Már az üzleti partnerrel való szerződéskötés szakaszában figyelmet kell fordítani arra, hogy hogy néz majd ki a raklapok cseréje (a paletták visszatérítésének kérdését előre meg kell határozni).

A külföldi kapcsolatok esetén érdemes részletesen elemezni, hogy milyen szabályozások érvényesek a felrakodásban és lerakodásban érintett országokban. Világosan kell látni, hogy ki vállalja a kockázatot és a felelősséget a raklapok cseréjéért, elsősorban pedig azt, hogy ki a felelős a visszatérítésükért a lerakodás helyszínén. A vállalt és cserélt raklapok számát emellett mindig írásban kell rögzíteni.

A fuvarozó és logisztikai cégek egy része saját raklapokkal gazdálkodik

Az ilyen tevékenység eredményessége azonban változó. A saját raklapokra való alapozás azt jelenti, hogy saját magunknak kell gondoskodni a paletták irányításával, szállításával, ellenőrzésével és javításával kapcsolatos teljes folyamatról, ami jelentős költségeket generál és alkalmazottak egész  csoportjának a munkáját igényli. A raklappiac egy óriási ágazat, a résztvevőinek azonban rendelkezésére áll egy másik lehetőség, ami a kölcsönzött paletták igénybevételét jelenti. Nincs egyértelmű kritérium, amely segítene eldönteni, hogy az adott helyzetben ezt vagy azt a megoldást érdemes választani. A saját és a kölcsönzött raklap közti választás dilemmája esetén figyelembe kéne venni a: költségeket – a befektetés és a tartalék raklapokét is, valamint az üzleti kockázatot, a munkavállalók és az áruk biztonságát is.

A raklap ára a vele kapcsolatos műveletek 2/3-át teszi ki.

A DGL Polska által lebonyolított kutatások alapján a raklapok költsége a kezelési költségük több mint a kétharmadát teszi ki, a fennmaradó összeg magába foglalja a: raktározásukat, szállításukat, vizsgálatukat és javításukat. A megrendelők egyre gyakrabban élnek az erre szakosodott operátortól való raklapbérléssel, mivel csökkenteni akarják ezen kiadásokat. Az előnyök között megemlítik a: raklapok raktározási költségeinek felszámolását, a raktér azonnali felszabadulását a paletták letétbe helyezési lehetősége miatt, az adott ügyfél számára legkényelmesebb helyen való raklap-átvételt, a raklap-forgalom felügyeletének a leegyszerűsödését. A további előnyök között szerepel a: raklap-visszatérítés idejének rövidülése, a darabáru-bevétel költségeinek felszámolása, a paletták raktározási költségének csökkenése, a visszaadott raklapok újrafelhasználásának maximalizálása.

Éppen ezért, hogy ne kelljen aggódni a raktározás, szállítás és forgalmazás során használt raklapok miatt, időnként érdemesebb élni a raklapok bérlésének lehetőségével, azaz az ún. poolinggal. A szolgáltatás a raklapok az ellátási lánc sok szereplője általi közös használatát jelenti.

A pool használóinak nem áll rendelkezésükre saját paletta, ellenben bérelteket használnak, amelyekből az operátor több millióval rendelkezik. A logisztikát támogatja a szervizközpontok, raktárak hálózata, ahol a megrendelt palettákat kiadják az ügyfeleknek. A palettákat gyakorlatilag bárhonnan fel lehet venni, ahová el lettek juttatva. A raklapok bérlése technikai szempontból egyáltalán nem különösen bonyolult, azonban tervezést igényel már csak amiatt is, mert az egyes fel-és lerakodási helyek csak ritkán a megbízó telephelyei.

A szállítási megbízást aláíró felek minden esetben megállapodnak, hogy hogy nézzen ki a raklapok visszaszolgáltatása és cseréje. Ennek szabályozása függ attól is, hogy egyszeri megbízásról van szó, vagy állandó üzleti kapcsolatról, melynek keretében nem ritkán vezetnek listát (állományt) a raklapokról, vagy egyéb szabályozást vezetnek be a raklapok állapotának egyeztetése érdekében.

 Minden ügyfél egy neki szánt szakemberrel működik együtt, aki a rendelkezésére áll és segít számára megtalálni a szállítási lánc hatékonyságát növelő megoldásokat – hallottuk a CHEP Polska-ban.

Mire kell odafigyelnie egy fuvarozónak, amikor valamely operátorral való együttműködés mellett dönt?

Fontos, hogy a feltételek megfelelően illeszkedjenek a szükségetekhez és lehetőségekhez. Ellenőrizni kell nemcsak azt, hogy mennyibe kerül a raklapok bérlési díja, hanem azt is, hogy mennyi ideig lehet azokat bérelni ezért az összegért. Lényeges információ, hogy mennyi idő után számolnak fel büntetést a késedelemért. (Az egyik operátornál egy hónap elteltével a raklap átvevőjére terhelik az elvesztésének díját, ami egy új paletta árának a többszöröse.) Oda kell figyelni arra is, hogy milyen típusú raklapokat kínál az operátor (egyesek, pl. a CHEP vagy UNIVERPAL nem EUR típusú raklapokat kínálnak, amelyeket a felismerhetőség kedvéért egyedi színre festenek, az első esetben kékre, a másodikban sárgára). Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy ki ellenőrzi a használt raklapok állapotát.

Különösképpen fontosak magával a kölcsönzés szervezésével kapcsolatos kérdések (hol veszik fel a raklapokat, hova kell őket leadni?). Vegyük például a Transfer Palet EUROPAL-t. A megrendelt raklapokat átvesszük a legközelebbi EUROPAL kereskedelmi központban (kb. 100 ilyen központ van Lengyelországban) vagy megrendeljük az EUROPAL cégtől a kézbesítést. A felhasznált raklapokat a bérlő költségén visszaszállítják egy szabadon választott EUROPAL központba. A palettákat az UIC 435-4 szabvánnyal összhangban kialakított kritériumok alapján ellenőrzik. A pool operátorainak többsége a raklapok bérlési szerződését határozott időre köti meg. A szerződést általában 6-12 hónapos időtartamra kötik. A raklapok bérlési díját meghatározott gyakorisággal fizetik, leggyakrabban havonta.

A fuvarozók gyakran élnek a logisztikai operátorok (pl. Raben vagy Schenker) által kínált rendszerekkel.

És ezek világos, előre meghatározott szabályokon alapulnak. A Raben ROP esetében (az EUR paletták cseréje és visszatérítése a kézbesítés során) a szolgáltatás a küldeménnyel együtt feladott paletták címzettel való kicserélésén és a feladónak történő visszatérítésén alapul; ez a 120cm x 80cm méretű fa raklapokra vonatkozik. A ROP Kiegészítő Szolgáltatásra vonatkozó megbízást rögzíteni kell mind a Szállítási Megbízásban, melyet a megbízó tölt ki, mind a Fuvarokmányban, melyet a feladó állít ki.

A raklapok cseréje közvetlenül a rakomány kézbesítésekor történik a kézbesítés helyén. Ezt a Fuvarokmányban rögzítik, mely igazolja a küldemény kézbesítését. Az átvevő által visszatérített raklapok számára vonatkozó bejegyzés hiánya egyenértékű a csere meg nem valósulásával.

A fuvarozó a megbízónak kizárólag olyan számú raklap visszatérítésével tartozik, melyet az átvevő a kézbesítés helyén, közvetlenül a küldemény kézbesítésekor feltüntetett és amely a Fuvarokmányban szerepel. A fuvarozó készít egy kimutatást a raklapállományról, melyben szerepel azon raklapok száma, melyet köteles visszajuttatni a megrendelőnek. A raklapállomány folyó naptári hónapban történő elszámolásának alapja az előző havi állomány, mely a folyó hónapban történő bejegyzések számával nő vagy csökken. A nyilvántartás elkészítése után a fuvarozó bemutatja azt a megbízónak; ha az nem él a kifogásolás lehetőségével a raklapállomány bemutatástól számított 7 napon belül, akkor azt kötelező érvényűnek ismerik el mindkét fél számára. A raklapállomány az esetleges raklap-visszatérítés alapját képezi, amennyiben a fuvarozó vagy a megbízó ilyenért folyamodna.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek