TransInfo

AdobeStock/Daniel Jędzura nuotr.

Dar viena šalis įgyvendina vairuotojų komandiravimo direktyvą

Netrukus Nyderlandų teisės aktuose bus įgyvendinta Direktyva dėl komandiravimo, kuri yra svarbi Mobilumo paketo dalis.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

2023 m. birželio 1 d. Nyderlandų teisės aktuose bus įgyvendinta Darbuotojų komandiravimo direktyva (2020/1057/ES), praneša Nyderlandų transporto organizacija TLN. Įstatymas daugumoje ES valstybių galioja nuo 2022 m. vasario 2 d. Nyderlandai yra viena iš paskutiniųjų valstybių, kurios perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę.

Pagal teisės aktus komandiruote laikomas vairuotojo, vykdančio kabotažą ar krovinių vežimą pagal vežimo sutartį už valstybės narės ribų tarp Nyderlandų ir kitos valstybės narės ar trečiosios šalies, darbas. 

Prieš komandiruojant sunkvežimio vairuotoją, IMI sistemoje turi būti pateiktas atitinkamas pranešimas. 

“Jei vairuotojas komandiruojamas į šalį, kurioje darbo sąlygos yra geresnės nei įprastos to vairuotojo darbo sąlygos, jis turi teisę į geresnes darbo sąlygas komandiruotės laikotarpiu”, – pabrėžė TLN.

Patartina laiku ir teisingai pranešti apie komandiruotes IMI sistemoje ir mokėti vairuotojui pagal atitinkamas darbo sąlygas.

“Jei vežėjas nesilaiko administracinių reikalavimų ir nepateikia atitinkamų dokumentų (susijusių su komandiravimo deklaracija) patikrinimo metu, už nusižengimus atsako ir kiti grandinės dalyviai. Laikoma, kad siuntėjas, ekspeditorius, rangovas ar subrangovas padarė tą patį pažeidimą, jeigu jie žinojo arba, atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes, turėjo žinoti, kad jų užsakyta vežimo paslauga pažeis minėtas nuostatas”, – rašoma įstatyme.

Paantraštės