Didžioji Britanija sustabdo kai kurias transporto operacijas. Dideli pokyčiai nuo 2023 m.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Nuo 2023 m. pradžios Europos Sąjungos šalių vežėjai neteks nemažai teisių, kurias iki šiol pripažino Bendrijos teisės aktai.

Didžioji Britanija sustabdo kai kurias transporto operacijas. Dideli pokyčiai nuo 2023 m.
Trans.INFO/Bartošo Vavryšuko nuotr.

Kitais metais transporto įmonės iš Europos Sąjungos šalių neteks teisės Didžiojoje Britanijoje atlikti anksčiau pagal Bendrijos teisę leidžiamas operacijas. Tai pasekmė, kurią sukėlė nauji reglamentai, atsirandantys dėl Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos pasirašyto Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo (TCA).

Remiantis Didžiosios Britanijos transporto departamento paskelbtu raštu, siekiama atspindėti teises naudotis kelių transportu, kuriam taikomas TCA, Didžiojoje Britanijoje iš nacionalinės teisės aktų pašalinama:

  1. ES valstybėse narėse įsisteigusių operatorių teisė vykdyti kabotažo operacijas, kai jie atvyksta į Didžiąją Britaniją be krovinio;
  2. ES valstybėse narėse įsisteigusių operatorių teisė vykdyti kombinuotąjį transportą (t.y. tam tikrų rūšių intermodalinį transportą, kai prekės vežamos tame pačiame krovinių gabenimo vienete arba transporto priemonėje naudojant dvi ar daugiau transporto rūšis);
  3. ES valstybėse narėse įsisteigusių operatorių teisė pasiimti prekes Didžiojoje Britanijoje ir vėliau vykti į ES nepriklausančią šalį palikti prekes (vad. „trišalis eismas“), naudojant Bendrijos licenciją.

„Didžioji Britanija nusprendė panaikinti šias teises, nes TCA nesuteikia lygiaverčių abipusių teisių „JK nusprendė panaikinti šias teises, nes TCA nesuteikia lygiaverčių abipusių teisių Didžiosios Britanijos vežėjams, veikiantiems ES“, – rašoma rašte.

ES valstybėse narėse įsikūrusios transporto įmonės ir toliau gali vykdyti trišalius maršrutus neturėdamos šių teisių, tačiau turės turėti Europos transporto ministrų konferencijos (ECMT) išduotą leidimą. ECMT leidimai padeda Didžiosios Britanijos operatoriams, vykdantiems panašų trišalį eismą tarp ES šalių ir kitų šalių.

https://bit.ly/MMT_ARTICLE_BANER_LT

Populiariausi
komentarai
0 komentarai
Naudotojas pašalintas
Populiariausi