Didžioji Britanija sušvelnina vairuotojų darbo laiko taisykles

Didžioji Britanija sušvelnina vairuotojų darbo laiko taisykles

Didžioji Britanija sušvelnina vairuotojų darbo laiko taisykles

Didžioji Britanija prisijungė prie Europos šalių, kurios dėl pandemijos nusprendė sušvelninti vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisykles.

Laikinas nuostatų sušvelninimas taikomas tiekiant mažmenininkams būtinus maisto ir ne maisto produktus (asmens higienos, valymo ir tualetinio popieriaus reikmenis). Kalba apie gabenimus:

– iš paskirstymo centro į parduotuves (arba vykdymo centrą),

– iš gamintojo ar tiekėjo į paskirstymo centrą,

– iš gamintojo ar tiekėjo į parduotuvę (arba vykdymo centrą),

– tarp paskirstymo centrų ir transporto HUB-ų,

– pristatymai iš transporto HUB-ų į parduotuves.

Ši išimtis netaikoma vairuotojams, kurie pristato vartotojams.

Šis laikinas sušvelninimas bus taikomas nuo šiandien nuo 0:00 iki 2020 m. balandžio 16 d., ketvirtadienio 23:59.

Pagal numatomus pakeitimus galima bus:

– kasdienį 9 valandų vairavimo limitą pakeisti 11 valandų;

– kasdienį poilsį sumažinti nuo 11 iki 9 valandų;

– padidinti savaitės (56 valandos) ir dviejų savaičių (90 valandų) vairavimo limitą atitinkamai iki 60 ir 96 valandų;

– atidėti vienai dienai reikalavimą po šešių 24 valandų laikotarpio pradėti kassavaitinio poilsio periodą, taigi jis yra privalomas po septynių 24 valandų laikotarpio; nors per dvi savaites vis tiek reikės dviejų įprastų savaitės poilsio laikotarpių arba reguliaraus ir sutrumpinto savaitinio poilsio laikotarpio;

– kasdienes 45 minučių pertraukas daryti ne po 4,5 darbo val., o po 5,5 val. vairavimo.

Vairuotojai, kitoje savo tachografo įrašų lapų ar spaudinių pusėje turi nurodyti priežastį, kodėl jie viršija paprastai leidžiamas ribas. Tai įprasta praktika kritiniais atvejais ir, žinoma, būtina teisėsaugos tikslais.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi