Italai pakeitė vairuotojų komandiravimo taisykles. Baudos už jų pažeidimą siekia net 10 tūkst. Eur
Polizia di Stato/Questura di Brescia/Facebook

Italai pakeitė vairuotojų komandiravimo taisykles. Baudos už jų pažeidimą siekia net 10 tūkst. Eur

Direktyvoje (ES) 2020/1057 nustatytos konkrečios profesionalių vairuotojų komandiravimo komercinio kelių transporto sektoriuje taisyklės ir veiksmingas šių taisyklių vykdymo užtikrinimas. Italai tik dabar įgyvendino ES taisykles savo nacionalinėje teisėje ir nustatė naujas sankcijas už pažeidimus.

Direktyvoje (ES) 2020/1057 nustatytos konkrečios profesionalių vairuotojų komandiravimo komercinio kelių transporto sektoriuje taisyklės ir veiksmingas šių taisyklių vykdymo užtikrinimas. Italai tik dabar įgyvendino ES taisykles savo nacionalinėje teisėje ir nustatė naujas sankcijas už pažeidimus.

Italai pakeitė vairuotojų komandiravimo taisykles. Baudos už jų pažeidimą siekia net 10 tūkst. Eur
Polizia di Stato/Questura di Brescia/Facebook

Italija suderino savo teisės aktus su ES komandiravimo direktyva 2023 m. vasario 23 d. įstatyminiu dekretu Nr. 27, kuris įsigaliojo šių metų kovo 20 d. Dekretas jau paskelbtas Italijos oficialiajame leidinyje.

Nauji įsipareigojimai

Naujosios taisyklės taikomos komandiruotų sunkvežimių vairuotojų teikiamoms tarptautinio kelių transporto arba kabotažo paslaugoms.

Dekrete 67/2023, be kita ko, reikalaujama, kad vežėjas, komandiruojantis vairuotojus į Italiją, ne vėliau kaip komandiruotės pradžioje pateiktų specialią deklaraciją. Įmonė turi tą padaryti per telematinę sistemą susietą su IMI sistema, kuri įmonėms jau yra žinoma.  

Deklaracijoje pateikiama įvairi informacija apie transporto įmonę, vairuotoją, komandiravimo laikotarpį, atlikto vežimo rūšį ir krovinių gabenimo metu naudotą transporto priemonę. Jei šie duomenys pasikeičia, įmonė turi juos atnaujinti per penkias dienas. 

Vairuotojas privalo turėti su savimi ne tik deklaracijos kopiją, bet ir kitus dokumentus, susijusius su Italijoje vykdomu vežimu, ir pateikti juos kontrolės metu. 

Kabotažo atveju patikrinimo metu reikės įrodyti, kad prieš tai buvo atliktas tarptautinis vežimas į Italiją, ir pateikti su kabotažo operacijomis susijusius dokumentus. 

Patikrinimo metu taip pat reikės pateikti tachografo įrašus su valstybių narių, kuriose vairuotojas atliko tarptautinius arba kabotažinius pervežimus, simboliais.

Naujos baudos

Naujosiose taisyklėse taip pat nustatytos sankcijos už jų nesilaikymą. Už komandiruotės deklaracijos nepateikimą skiriama nuo 2,5 tūkst. iki 10 tūkst. Eur bauda, o už neišsamios, klaidingos ar pasenusios deklaracijos pateikimą – nuo 1 tūkst. iki 4 tūkst. Eur bauda.

Už popierinės ar elektroninės deklaracijos kopijos arba dokumentų, susijusių su Italijoje vykdomu vežimu, kopijos neturėjimą kabinoje gresia bauda nuo 2,5 tūkst. iki 10 tūkst. Eur.

Be to, vežėjas policijos arba darbo inspekcijos prašymu, o taip pat ir po komandiruotės privalo perduoti dokumentus, susijusius su komandiruote ir jos metu išmokėtu darbo užmokesčiu. Tuomet jis privalo perduoti dokumentus per 8 savaites. Jei jis to nepadarys, jam gali būti skirta bauda nuo 1 tūkst. iki 4 tūkst. Eur bauda. 

Verta pažymėti, kad dekrete taip pat numatytos nuobaudos sunkvežimių vairuotojams. Jei jie nepateiks reikalaujamų komandiravimo dokumentų, jiems gresia bauda nuo 150 iki 600 Eur. 

Taip pat gali būti nubaustas užsakovas, ekspeditorius arba krovinių siuntėjas. Jei jie nepateikia komandiravimo deklaracijos, jiems gresia tokia pati bauda kaip ir vežėjui, t. y. nuo 2,5 tūkst. iki 10 tūkst. Eur.

Dekrete taip pat nustatyta, kad vežėjams numatytos baudos taikomos ir trečiosiose šalyse įsikūrusioms įmonėms. Naujos taisyklės taip pat taikomos vairuotojams, įdarbintiems ne Europos Sąjungos šalyse registruotose įmonėse.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)