TransInfo

Ką daryti, jei liga užklupo užsienyje? Nemokamas vadovas tolimųjų reisų vairuotojams

Vidutinis skaitymo laikas 19 minutės

Tolimųjų reisų vairuotojai patiria įvairių nutikimų. Vienas nemaloniausių – netikėta liga, ypač dabar, ateinant rugsėjui, kai dar šalta, bet orai jau rudeniniai. Kur tokiu atveju ieškoti gydytojo pagalbos? Kokių dokumentų reikia, kad medicinos pagalba būtų suteikta greičiau? Kur gydytis nemokamai?

Europos sveikatos draudimo kortelė

Vykstant į užsienį pirmiausia reikia pasirūpinti sveikatos draudimu. Europos Sąjungos teritorijoje galioja Europos sveikatos draudimo kortelė. Kortelė galioja 12 mėnesių, ja gali naudotis apdrausti dirbantys asmenys. Turintiems šią kortelę paprastai nereikia padengti visų išlaidų, susijusių su suteiktomis medicinos paslaugomis.

vlk.lt

ESDK suteikia teisę gauti būtinas sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos asmenims, apdraustiems toje šalyje, į kurią atvyko apdraustasis. Tačiau būna ir taip, kad reikia sumokėti mokestį pagal šalyje, į kurią vykstama, galiojančias taisykles.

Pagalba staiga susirgus – sveikatos priežiūra pasirinktose šalyse

AUSTRIJA

Pagalbos telefono numeris: 144 arba 112

Staiga susirgus reikia kreiptis į gydytoją, dirbantį vienoje iš Austrijos sveikatos draudimo regioninių biurų, kurie vadinami Gebietskrankenkasse. Šių įstaigų sąrašą galima gauti vietinėje ligonių kasoje arba rasti interneto svetainėje Wiener Gebietskrankenkasse.

Svarbu tai, kad jų paslaugos teikiamos nemokamai. Tačiau reikia atsiminti, kad Austrijoje imamas nekonpensuojamas mokestis už kiekvienus išrašytus vaistus, kuris vidutiniškai yra 5,85 euro. Su receptu parduodamų vaistų galima įsigyti visose vaistinėse. Jeigu pacientą būtina gydyti ligonėje, gydytojas, į kurį buvo kreiptasi pirmą kartą, išduoda siuntimą į viešąją ligoninę (Einweisungsschein). Į ligoninę guldomi pacientai, turintys siuntimą (išskyrus ypatingus atvejus).

Mokestis už buvimą ligoninėje pirmąsias 28 dienas priklauso nuo to, kokioje Austrijos federalinėje žemėje esate. Jo dydis svyruoja nuo 13,20 iki 21,50 euro už parą.

BELGIJA

Pagalbos telefono numeris: 100 arba 112

Belgijoje už paslaugas reikia mokėti tiesiai gydytojui, dar gydymo metu. Reikia atsiminti, kad galima kreiptis prašant atlyginti iki 75 proc. išlaidų, pateikus suteiktų paslaugų sertifikatą (Getuigschrift voor verstrekte hulp) vietiniam sveikatos draudimo fondui. Būtina pasirūpinti, kad gydytojas išduotų kvitą su nurodyta paciento sumokėta suma. Tai taikoma ir receptams, tačiau šiuo atveju už išrašytus vaistus gali tekti mokėti nuo 0 iki 80 proc.

Tolimųjų reisų vairuotojai patiria įvairių nutikimų. Vienas nemaloniausių – netikėta liga, ypač dabar, ateinant rugsėjui, kai dar šalta, bet orai jau rudeniniai. Kur tokiu atveju ieškoti gydytojo pagalbos? Kokių dokumentų reikia, kad medicinos pagalba būtų suteikta greičiau? Kur gydytis nemokamai?

Europos sveikatos draudimo kortelė

Vykstant į užsienį pirmiausia reikia pasirūpinti sveikatos draudimu. Europos Sąjungos teritorijoje galioja Europos sveikatos draudimo kortelė. Kortelė galioja 12 mėnesių, ja gali naudotis apdrausti dirbantys asmenys. Turintiems šią kortelę paprastai nereikia padengti visų išlaidų, susijusių su suteiktomis medicinos paslaugomis.

vlk.lt

ESDK suteikia teisę gauti būtinas sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos asmenims, apdraustiems toje šalyje, į kurią atvyko apdraustasis. Tačiau būna ir taip, kad reikia sumokėti mokestį pagal šalyje, į kurią vykstama, galiojančias taisykles.

Pagalba staiga susirgus – sveikatos priežiūra pasirinktose šalyse

AUSTRIJA

Pagalbos telefono numeris: 144 arba 112

Staiga susirgus reikia kreiptis į gydytoją, dirbantį vienoje iš Austrijos sveikatos draudimo regioninių biurų, kurie vadinami Gebietskrankenkasse. Šių įstaigų sąrašą galima gauti vietinėje ligonių kasoje arba rasti interneto svetainėje Wiener Gebietskrankenkasse.

Svarbu tai, kad jų paslaugos teikiamos nemokamai. Tačiau reikia atsiminti, kad Austrijoje imamas nekonpensuojamas mokestis už kiekvienus išrašytus vaistus, kuris vidutiniškai yra 5,85 euro. Su receptu parduodamų vaistų galima įsigyti visose vaistinėse. Jeigu pacientą būtina gydyti ligonėje, gydytojas, į kurį buvo kreiptasi pirmą kartą, išduoda siuntimą į viešąją ligoninę (Einweisungsschein). Į ligoninę guldomi pacientai, turintys siuntimą (išskyrus ypatingus atvejus).

Mokestis už buvimą ligoninėje pirmąsias 28 dienas priklauso nuo to, kokioje Austrijos federalinėje žemėje esate. Jo dydis svyruoja nuo 13,20 iki 21,50 euro už parą.

BELGIJA

Pagalbos telefono numeris: 100 arba 112

Belgijoje už paslaugas reikia mokėti tiesiai gydytojui, dar gydymo metu. Reikia atsiminti, kad galima kreiptis prašant atlyginti iki 75 proc. išlaidų, pateikus suteiktų paslaugų sertifikatą (Getuigschrift voor verstrekte hulp) vietiniam sveikatos draudimo fondui. Būtina pasirūpinti, kad gydytojas išduotų kvitą su nurodyta paciento sumokėta suma. Tai taikoma ir receptams, tačiau šiuo atveju už išrašytus vaistus gali tekti mokėti nuo 0 iki 80 proc.

Gydymui ligoninėje nereikalingas gydytojo siuntimas. Maža to, galima kreiptis į pasirinktą specialistą bet kurioje ligoninėje. Turintiems ESDK nereikia mokėti visos sumos, bet reikia sumokėti negrąžinamus mokesčius: vienkartinį priėmimo į ligoninę mokestį, mokestį už kiekvieną ligoninėje praleistą dieną ir dienos mokestį už vaistus, skiriamus gydymo metu. Tačiau galima prašyti, kad išlaidas grąžintų viena iš Belgijos ligonių kasų pateikus sąskaitą faktūrą ir mokėjimo įrodymą vietiniam Europos sveikatos draudimo fondų.

Reikia pridėti gydytojo išduotą pažymą, ESDK, ligoninės išrašytas sąskaitas, vaistinių išduotus mokėjimo įrodymus ir visų receptų kopijas. Grįžus į Lietuvą galima pateikti prašymą atlyginti gydymo išlaidas, pridėjus pirmiau išvardytus dokumentus. Visą informaciją galima gauti regioniniuose Pagalbinės ligonių kasos biuruose (Casse auxiliare d’assurance maladie- invalidité / Hulpas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering) arba vietiniuose ligonių kasų biuruose (mutualité / ziekenfonds).

DIDŽIOJI BRITANIJA

Pagalbos telefono numeris: 999 arba 112

Susirgus reikia kreiptis į šeimos gydytojus (General Practitionel – šeimos gydytojas), ambulatoriją (NHS Walk-in Centres) ir ligonines National Health Service (NHS). Gydymas nemokamas. Vaistų pagal išrašytą receptą galima įsigyti bet kurioje vaistinėje. Be pagalbos neatidėliotinais atvejais gydymas ligoninėje teikiamas ir tarpininkaujant ligonį prižiūrinčiam gydytojui.

Dauguma paslaugų NHS ligoninėse teikiamos nemokamai, jeigu pacientas turi galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK). Tačiau norint gydytis ligoninėje reikalingas siuntimas. Kortelė negalioja planinei sveikatos priežiūrai.

NHS gydytojų adresus galima sužinoti paskambinus NHS Direct numeriu 0845 46 47, taip pat vietinėje sveikatos priežiūros valdyboje Primary Care Trusts

Norint gauti gydymo išlaidų atlyginimą grįžus į Lenkiją reikia pateikti prašymą atitinkamam NFZ skyriui. Prie prašymo reikia pridėti sąskaitų originalus ir mokėjimo įrodymus.

 

LIUKSEMBURGAS

Pagalbos telefono numeris: 112

Susirgus galima kreiptis į bet kurį gydytoją. Visi gydytojai, turintys teisę dirbti Liuksemburge, automatiškai pasirašo sutartis su Caisse nationationale de santé (CNS – sveikatos draudimo agentūra). Mokestis už apsilankymą pas gydytoją skiriasi. Reikia žiūrėti, kad už kiekvieną sumokėtą būtų išduodamas kvitas. Norint konsultuotis su specialistu siuntimo nereikia. Svarbu tai, kad turi būti pateikta Europos sveikatos draudimo kortelė.

Vaistus pagal išrašytą receptą galima įsigyti bet kurioje Liuksemburgo vaistinėje, tačiau kai kurias iš jų turi autorizuoti sveikatos draudimo fondas CNS prieš išduodant vaistus ligoniui. Pateikus receptą ir ESDK vaistinėje, priklausomai nuo vaistų rūšies, reikia primokėti 100, 60, 20 arba 0 proc.

Visos Liuksemburgo ligoninės yra sudariusios sutartis su nacionaliniu sveikatos fondu CNS. Į ligoninę siunčia gydytojas. Į skyrių guldomi ligoniai, pateikę ESDK. Ligoninėje gydomi pacientai moka standartinį nekompensuojamą dienos mokestį. Gali būti skaičiuojamas ir tiesiogiai gydančio gydytojo nustatytas mokestis, kurio įrodymą paskui reikia pateikti CNS centrui, kad būtų atlygintos išlaidos.

 

NYDERLANDAI

Pagalbos telefono numeris: 112

ESDK suteikia galimybę kreiptis konsultacijos į gydytoją, dirbantį pagal viešąją Nyderlandų sveikatos priežiūros sistemą. Receptus išrašo gydytojas. Kai kuriais atvejais už vaisus gali tekti mokėti. Į klausimą, ar išrašyti vaistai kompensuojami, atsakys vaistininkas. Jei pacientas turi sumokėti už vaistus, kurie nekompensuojami Nyderlanduose, visada galima pasiteirauti draudiko savo šalyje, ar už vaistus sumokėta suma bus atlyginta.

Kreiptis dėl jos atlyginimo galima dar būnant Nyderlanduose, pateikiant prašymą CAK (t. y. susižinojimo tarnybą) arba grįžus į Lietuvą. Prie prašymo atlyginti išlaidas reikia pridėti sąskaitų originalus ir mokėjimo įrodymus.

Jei tenka gultis į ligoninę (neatidėliotinu atveju), reikia pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę per 48 valandas nuo priėmimo į skyrių momento. Gydymas ligoninėje nemokamas.

 

PRANCŪZIJA

Pagalbos telefono numeris: 15 arba 112

Užsieniečiams gydantis Prancūzijoje labai svarbi yra ESDK. Norint pasinaudoti šia kortele reikia kreiptis konsultacijos į gydytoją, užsiregistravusį valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje. Pacientas gali rinktis dviejų kategorijų gydytojus: taikančius valstybės nustatytą tarifą ir imančius papildomą mokestį su valstybės nustatytu tarifu.

Už gydymą reikia mokėti tiesiogiai gydytojui. Jis užpildo gydymo formą („feuille de soins”) ir, jeigu reikia, išrašo receptą. Pagal kasos kainyną bendrosios praktikos gydytojo konsultacija kainuoja 20 eurų, specialisto konsultacija – 27 eurus. Norint gauti išlaidų atlyginimą reikia pateikti gydymo formą. Galima tikėtis, kad bus atlyginta apie 70 proc.

Išlaidos, patirtos įsigyjant vaistus pagal receptus, atlyginamos tik tada, kai šie vaistai įtraukti į kompensuojamų vaistų sąrašą. Prieš parduodamas vaistus vaistininkas privalo nurodyti, kurie vaistai kompensuojami, o kurie – ne.

Jeigu tenka gultis į ligoninę, reikia pasiimti ESDK ir pateikti ją priėmimo metu. Tada reikės mokėti tiktai paciento įmokas. Be šios kortelės pacientas turės mokėti ligoninei dienos mokestį. Kiekvieno rimto medicininio gydymo atveju taikoma fiksuota įmoka, apskaičiuojama pagal ligoninės dienos mokestį. Prašymą atlyginti gydymo išlaidas galima pateikti dar būnant Prancūzijoje. Pakanka pateikti jį vietinei Prancūzijos ligonių kasai – Caisse Primaire D’Assurance Maladie (CPAM) arba CGSS (užjūrio teritorijų atveju). Grįžus į Lenkiją prašymą atlyginti išlaidas reikia pateikti NFZ vaivadijos skyriui.

RUSIJA

Pagalbos telefono numeris: 03 arba 112

ES ir Rusija sudarė sutartį, kuri garantuoja abipusę nemokamą medicinos pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui arba susirgus. Tačiau jei gydymas truks ilgiau ir bus reikalingos chirurginės procedūros, reikės mokėti už brangius vaistus bei preparatus. Tam tikslui patartina įsigyti papildomą sveikatos draudimą, kuris galios privačiose ir viešosiose gydymo įstaigose. Deja, Rusijos sveikatos priežiūros sistema labai paini, todėl veiksmingiausias būdas gauti pagalbą esant ekstremalioms situacijoms – kreiptis į privatų gydytoją.

Kalbant apie vaistines reikia pasakyti, kad pačioje Maskvoje jų gana daug. Įdomu tai, kad vaistų, kurie ES šalyse parduodami su receptais, čia galima įsigyti laisvai. Reikia atsiminti, kad ESDK Rusijoje negalioja, ir visas išlaidas, kurios viršija draudimo sumą, ligonis turi padengti pats.

RUMUNIJA

Pagalbos telefono numeris: 112

Norint pasinaudoti ESDK, reikia kreiptis konsultacijos į bendrosios praktikos gydytoją arba specialistą, teikiantį sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su vietine sveikatos draudimo įstaiga – Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Už gydymą mokėti nereikia, nes turint ESDK sveikatos priežiūros išlaidas atlygina vietinė sveikatos draudimo įstaiga.

Pacientai, turintys šią kortelę, kaip skubiąją pagalbą gali gauti ir vaistų. Vaistams įsigyti reikės gydytojo recepto, kuris turės būti pateiktas vaistinėje, veikiančioje pagal sutartį su ta pačia vietine sveikatos draudimo įstaiga, kaip ir receptą išrašęs gydytojas.

Kreiptis į gydytoją specialistą arba gultis į ligoninę galima gavus bendrosios praktikos gydytojo siuntimą – tiesiai į specialistą ar ligoninę galima kreiptis tiktai neatidėliotinais atvejais. Su ESDK pacientai turi teisę į gydymą ligoninėje, teikiamą kaip stacionarios sveikatos priežiūros paslaugos: esant skubiam medicininiam ar chirurginiam atvejui, jeigu kyla pavojus gyvybei arba yra rizika, kad toks pavojus kils, sergant infekcinėmis ligomis, kai ligoniui reikalingas izoliavimas arba karantinas, kol problema bus visiškai pašalinta.

Be to, tai ir ambulatorinis gydymas, teikiamas skubiais medicininiais atvejais, kai reikalinga operacija, taip pat gydant ligą, kuri plinta kaip epidemija, tačiau jos atveju ligonio nereikia izoliuoti, chemoterapijos paslaugos, stebimos teikiant dienos priežiūrą. Visų pirmiau paminėtos pagalbos formų išlaidas kompensuoja vietinė sveikatos draudimo įstaiga.

UKRAINA

Pagalbos telefono numeris: 03

Ukrainos sveikatos priežiūros sistema nėra gera. Užsieniečiai turi padengti ir gydymo, ir išrašytų vaistų išlaidas. Todėl tam laikui, kurį ketinama būti šioje šalyje, patartina turėti sveikatos draudimą. Draudimo bendrovė „Ukrainmedstrach“ užtikrina nemokamą medicinos pagalbą neatidėliotinais atvejais. Pagalbos galima kreiptis daugiau kaip į 750 įstaigų visos Ukrainos teritorijoje.

Draudimą sudaro dvi kortelės – geltona ir balta. Geltona dalis užtikrina visų gydymo išlaidų padengimą, o balta – žalos atlyginimą ilgalaikio sveikatos praradimo atveju (kainuoja 10 grivinų, draudimo suma – 5 tūkstančiai grivinų). Tačiau yra vienas keblumas – draudimas veikia tiktai tuo metu, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

Kas turima omenyje? Tiktai priežiūra, teikiama iki to momento, kol išnyksta tiesioginis pavojus gyvybei. Dažnai būna taip, kad minėta draudimo bendrovė padengia tiktai ligonio nuvežimą greitosios pagalbos automobiliu į ligoninę išlaidas, o už visa kita tenka mokėti pačiam.

 

VENGRIJA

Pagalbos telefono numeris: 104 arba 112

Norint pasinaudoti ESDK reikia kreiptis konsultacijos į gydytoją, dirbantį pagal sutartį su Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK – Nacionalinis sveikatos draudimo fondo valdymo institutu). Šios įstaigos būna pažymėtos lentele su užrašu „társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltató“. Konsultacija nemokama. Siuntimo reikės tik norint apsilankyti pas specialistą.

Už vaistus, įsigyjamus pagal išrašytą receptą, reikia mokėti. Priklausomai nuo vaistų rūšies gali reikėti mokėti mažiau arba visą kainą. Vaistų išlaidos atlyginamos Vengrijoje, tačiau visada yra galimybė pateikti prašymą atlyginti jas ir grįžus namo.

Norint gydytis ligoninėje reikalingas gydytojo siuntimas, išskyrus neatidėliotinus atvejus. Gydymas apskritai yra nemokamas ligoninėse, sudariusiose sutartis su NEAK. Šiose įstaigose reikia mokėti už papildomas paslaugas, tokias kaip atskira palata su geresnėmis sąlygomis arba specialus maistas.

VOKIETIJA

Pagalbos telefono numeris: 112

Netikėtai susirgus reikia kreiptis tiesiai į gydytoją, pasirašiusį sutartį su Vokietijos sveikatos draudimo ligonių kasomis. Šios įstaigos būna pažymėtos lentele „Kassenarzt“ arba „Alle Kassen“. Jeigu sveikatos priežiūros paslaugų prireikia staiga ne įprastinėmis priėmimo valandomis, reikia kreiptis į specialias ambulatorijas, teikiančias skubiąją pagalbą („Notdienst“), kurios veikia daugelyje miestų (nuoroda su sąrašu).

Reikia turėti ESDK (arba laikinąjį ją pakeičiantį dokumentą) ir asmens tapatybės kortelę arba pasą. Atvykę į Vokietiją pasirinkite jos sveikatos draudimo fondą (tiktai vokiečių kalba), kuris turės atlyginti gydymo išlaidas. Pirmą kartą apsilankę pas šeimos gydytoją tą ketvirtį turėsite papildomai sumokėti 10 eurų.

Gydytojo išrašytų vaistų galima įsigyti kiekvienoje vaistinėje. Paprastai jie kainuoja nuo 5 iki 10 eurų. Ši sumokėta suma nekompensuojama. Už nereceptinius vaistus, pavyzdžiui, skausmą malšinančius arba sirupą nuo kosulio, reikia mokėti visą kainą. Pasibaigus įprastinėms darbo valandoms vaistų galima įsigyti budinčiojoje vaistinėje („Apotheken-Notdienst“).

Vokietijoje, išskyrus išimtines situacijas, reikia turėti siuntimą norint gydytis ligoninėje. Pacientams, vyresniems negu 18 metų, skaičiuojamas 10 eurų mokestis už kiekvieną kalendorinę dieną. Ligoninėje pacientui teikiamos visos medicinos paslaugos, kurių gali reikėti gydant jo ligą.

Doc Stop – pagalba vietoje

Nuo 2007 m. veikia programa Doc Stop. Iš pradžių šis projektas atsirado Vokietijoje ir pamažu išplito į kitas Europos šalis. Jei kelyje vairuotojas pasijunta blogai, nusilpsta arba jam atrodo, kad su sveikata kažkas negerai, jis gali pasinaudoti Doc Stop paslaugomis. Reikia atsiminti, kad Lenkijoje teikiama pagalba bus nemokama asmenims, turintiems sveikatos draudimą. Kitose Europos Sąjungos šalyse reikia pateikti ESDK. Norint pasinaudoti pagalba reikia skambinti Truck Service informacijos linija. Kontaktinis numeris 01805 112 024.

Reikia atsiminti, kad informacijos linijoje dirba asmenys, mokantys daug Europos kalbų, tad vairuotojas gali skambinti nepriklausomai nuo to, kur jis yra tuo metu. Svarbiausia – tiksliai nurodyti savo vietą. Tada budėtojas iš karto nukreips vairuotoją į artimiausią Doc Stop stovėjimo aikštelę arba išsiųs pagalbos automobilį tiesiai ten, kur sustojo vairuotojas.

Pirmuoju atveju jo lauks kvalifikuotas medicinos personalas arba degalinės darbuotojai, išmokyti teikti pagalbą. Jeigu reikės atlikti tyrimus, vairuotojas bus nuvežtas į artimiausią ligoninę. Vien Vokietijoje veikia daugiau kaip 700 Doc Stop punktų.

Antibiotikai be recepto

Kaip jau minėta pirmiau, vaistus (tarp jų ir antibiotikus) daugumoje Europos Sąjungos šalių galima įsigyti tiktai su gydytojo išrašytu receptu. Tačiau reikia atsiminti, kad receptams taikomos taisyklės, galiojančios toje šalyje, kurioje jie išrašomi. Tad už kai kuriuos teks mokėti. Vaistinėje reikės pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK).

Jeigu jos neturėsite, reikės mokėti visą kainą. Grįžus į savo šalį ir pateikus sąskaitą galima kreiptis dėl išlaidų atlyginimo. Europoje galima įsigyti nereceptinių vaistų (OTC, over-the-counter). Tai medikamentai, parduodami be recepto. Kai kuriose šalyse jiems galima priskirti net antibiotikus. Svarbu prieš perkant tokius vaistus pasitarti su vaistininku, kuris privalo teikti patarius.

Taip pat reikia atsiminti, kad tie patys vaistai skirtingose šalyse gali būti parduodami su kitokiais pavadinimais. Todėl einant į vaistinę reikia tiksliai žinoti, kaip veikia vaistai, kuriuos norima įsigyti.

Pagrindinės frazės anglų kalba

Dabar anglų kalba jau tapo universalia kalba. Mokėdami pagrindines frazes ir posakius galime susikalbėti daugelyje šalių. Toliau pateikti sakiniai padės aiškiai apibūdinti problemą, paaiškinti gydytojui, kas konkrečiai kankina, ir palengvins bendradarbiavimą su medicinos personalu.

Frazės:

Ar čia yra gydytojas, kalbantis…? Do you have any doctors who speak…?
Karščiuoju / skauda gerklę I’ve got high temperature/sore throat
Prastai jaučiuosi I’m not feeling well
Man bloga I feel sick
Tuojau vemsiu I’m going to throw up
Man skauda galvą I’ve got a headache
Sergu gripu I’ve got flu
Man skauda… I’ve got pain in my…
Jaučiu, kad susirgau I feel ill
Man sunku kvėpuoti I’m having breathing difficulty
Esu alergiškas antibiotikams I’m allergic to antibiotics
Ar Jūs šiuo metu vartojate kokius nors vaistus Are you on any sort of medication?
Prašom eiti su šiuo receptu į vaistinę Take this prescription to the pharmacy
Prašom gerti po vieną tabletę du kartus per dieną Take one pill two times a day
Ar Jūs turite privatų sveikatos draudimą? Ar Jūs turite Europos sveikatos draudimo kortelę? Do you have private medical insurance? Have you got a European Health Insurance Card?
Ar tai skubu? Is it urgent?

 

Pravartūs žodžiai:

gydytojo honoraras doctor’s fee
antibiotikai antibiotics
galvos svaigimas dizziness
bendrasis tyrimas checkup
ligoninė infirmary
gydymas treatment
vaistai cure / medicine
simptomai symptoms
kapsulės pills
pirmoji pagalba first aid
greitoji pagalba first aid station
sirupas nuo kosulio cough syrup
skausmą malšinantys vaistai painkillers
matuoti kam nors temperatūrą to take one’s temperature
kreiptis į gydytoją to go to the doctor
susitarti dėl apsilankymo pas gydytoją to make an appointment to see a doctor
kviesti gydytoją to call for the doctor

 

Paantraštės