Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Čekijos Respublikoje šiais metais (balandžio 1 dieną) įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų komandiravimą. Pasirodo, kad naujai priimtas reguliavimas yra taikomas ir užsienio vairuotojų atžvilgiu.

Remdamiesi direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo nuostatomis čekai pradėjo atlikti patikrinimus, siekdami nustatyti, kaip transporto bendrovės laikosi reikalavimų dėl minimalaus atlyginimo apskaičiavimo ir mokėjimo Čekijos teritorijoje.

Vadovaujantis neseniai įsigaliojusiu teisiniu reguliavimu, vairuotojas kabinoje privalo turėti dokumentus, patvirtinančius jo įdarbinimo faktą.

Prievolė visiems komandiruojamiems darbuotojams

Tokį faktą gali patvirtinti darbo sutartis arba panašaus tipo sutartis, sudaryta tarp komandiruojamo darbuotojo ir darbdavio, taip pat bet koks kitokio pobūdžio darbdavio rašytinis patvirtinimas, kad komandiruotas darbuotojas dirba jo užsakymu.

Svarbu pažymėti, kad toks dokumentas turi būti išverstas į čekų kalbą. Be šio dokumento komandiruojamas darbuotojas taip pat privalo turėti A1 deklaraciją. Ši prievolė yra nustatyta visiems komandiruojamiems darbuotojams, įskaitant ir dirbančius transporto sektoriuje.

Kol kas apsieita be piniginių baudų

Šiuo metu nustačiusios reikalavimų nesilaikymo faktą, kontrolės institucijos apsiriboja įspėjimais. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad nepateikus Darbo inspekcijos pareigūnams anksčiau išvardintų dokumentų, gali grėsti bauda, kurios dydis gali siekti net iki 500 tūkstančių Čekijos kronų (20 tūkst. Eur).

Komandiruojant darbuotoją iš kitos ES valstybės (pagal Darbo kodekso § 319) yra taikoma Čekijos Respublikos teisė, jei šios valstybės teisės normos yra palankesnės komandiruotam darbuotojui, t. y. jos nustato palankesnes sąlygas žemiau išvardintose srityse:

– maksimalus darbo laikas ir minimalus poilsio laikas,

– minimalus atostogų trukmės laikas per kalendorinius metus arba per kalendorinių metų proporcingai nustatytą dalį,

– minimalus atlyginimas, atitinkantis žemiausio lygio garantuojamo darbo užmokesčio dydį bei priemokos už viršvalandžius,

– darbo sauga ir higienos reikalavimai,

– nėščių, krūtimi maitinančių, iki devinto mėnesio po gimdymo dirbančių moterų darbo sąlygos ir jaunimo įdarbinimas,

– moterų ir vyrų lygios galimybės darbe ir diskriminacijos draudimas,

– per agentūrą įdarbintų darbuotojų darbo sąlygos.

Čekų mokami atlyginimai transporto srityje

Darbdavys turi pareigą mokėti darbuotojui Čekijos teisės aktuose nustatytas priemokas. 66 kronos  (2,57 Eur) tai mažiausias Čekijoje mokamo atlyginimo įkainis. Kalbant apie pervežimus iki 3,5 tonų mažiausias įkainis siekia 72,90 Čekijos kronų (2,83 Eur), o jei svoris viršija 3,5 tonų, įkainis siekia 80,50 kronų (3,13 Eur).

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros