Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Vengrijos vyriausybė ginčija ES darbuotojų komandiravimo direktyvos pakeitimą ir pateikė skundą į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. Po kelių valandų Lenkijos užsienio reikalų ministerija taip pat pranešė apie savo skundą.

Informacija apie skundą į Teisingumo Teismą išsiuntė Vengrijos Ministro Pirmininko kanceliarija, kuri pabrėžė, kad naujos taisyklės, paskelbtos liepos 9 d., neproporcingai riboja laisvę teikti paslaugas Europos Sąjungoje.

To paties darbo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje principo išplėtimas, nėra skirtas apsaugoti komandiruotus į kitą šalį darbuotojus, o yra protekcionistinės priemonės, kuriomis siekiama iš kitų rinkų išstumti kitas valstybes nares. Tokiu būdu Vengrijos vyriausybė pateisina ieškinio prieš direktyvą pateikimą.

Vengrai taip pat kaltina Europos Komisiją, kad šį išlaikė savo pasiūlymą keisti direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo, nepaisant to, kad keturiolika valstybių narių nacionalinių parlamentų rūmų prieštaravo, įskaitant Vengriją.

„Vengrija nusprendė, kad nepriimtinas yra nuostatų dėl komandiravimo išplėtimas į tarptautinį kelių transportą, nes šiai sričiai būdingas yra didelis mobilumas” – skaitome Vengrijos Ministro Pirmininko kanceliarijos pranešime.

Lenkijos skundas Europos Teisingumo Teismui

Vengrija ir Lenkija taip pat teigė bendrame pareiškime, kad priimtos taisyklės jokiu būdu nėra tvarios.

“Spalio 3 d. Lenkija pateikė savo skundą dėl direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo. Mes atkreipiame dėmesį į jo protekcionistinį pobūdį, kuris trukdo įgyvendinti sutartinį darbo jėgos ir paslaugų judėjimo laisvės principą” – pranešė Lenkų spaudos agentūrai Konradas Šymanskis (nuotraukoje), Užsienio reikalų ministerijos viršininko pavaduotojas, paklaustas apie Vengrijos skundą.

Ministro pavaduotojas pridūrė, kad Vengrijos skundo prielaidos yra panašios. Atsakydamas į klausimą, ar Lenkija bendradarbiaus direktyvos klausimais su Vengrija, Šymanskis atsakė:

“Mes bendradarbiaujame šiuo klausimu su įvairiomis šalimis, ką liudija efektyvus bendros koalicijos kūrimas dėl specialių žaidimo taisyklių tarptautiniam transportui”.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros