TransInfo

Lenkijoje baudos didžiagabaritėms transporto priemonėms padidės daugiau nei tūkstančiu procentų!

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Ne 500 zlotų (110 Eur), o 6 tūkst. (1325 Eur) nuobauda už ašių apkrovos ir maksimalios apkrovos viršijimą – tokios baudos gresia po to, kai sausio mėnesį Lenkijos vyriausybė pritarė siūlomiems pokyčiams. Jos taikomos taip pat ir užsienio vežėjams.

Baudos už vienos ar kelių ašių apkrovos ir maksimalios apkrovos viršijimą bei transporto priemonės dydžio viršijimą sekančios:

– viršijimas 10 proc. – 6 tūkst. zlotų (1 325 Eur), dabar – 500 zlotų (110 Eur).

– viršijimas 10-20 proc. – 10 tūkst. zlotų (2 207 Eur), dabar – 2 tūkst. zlotų (440 Eur).

Kitais atvejais baudos sieks 15 tūkst. zlotų (3 310 Eur). Tai reiškia, kad baudos pirmuoju atveju padidėjo daugiau nei tūkstančiu procentų! Antruoju – beveik 400 proc.

Trys baudos už tą patį nusižengimą

Tačiau tai ne viskas. Kaip pažymi Pomeranijos kelių transporto asociacija, didžiagabaritės transporto priemones naudojantiems vežėjams už tą patį pažeidimą gresia trys baudos. 

Kaip tai įmanoma?

Asociacija aiškina, kad iki šios šiems vežėjams grėsė dvi finansinės baudos:

– už leidimo neturėjimą (iki 15 tūkst. zlotų – t.y. apie 3 310 Eur – remiantis Kelių eismo įstatymu),

už faktinę apkrovą arba kitų parametrų – pvz. ilgio ir aukščio – viršijimą (pagal Kelių transporto įstatymą – ne daugiau kaip 15 tūkst. zlotų (3 310 Eur)).

Įsigaliojus naujausiam įstatymui nustatyta trečioji bauda, ​​kurios maksimali suma yra 20 tūkst. zlotų (4 415 Eur). Ji taikoma už leistinos ašies apkrovos viršijimą jų apribojimo iki 8 arba 10 tonų vietose.

“Po patikrinimo vežėjas gaus tris patikrinimo ataskaitas: pagal Kelių transporto įstatymą, Viešųjų kelių įstatymą ir Kelių eismo įstatymą, kurias vairuotojas turės perskaityti, pateikti visas savo pastabas ir pasirašyti“, – nurodo Pomeranijos kelių transporto asociacija.

Naujas įstatymas dėl didžiagabaritinio transporto organizavimo Lenkijoje

Lenkijos valdžios institucijos įtraukė reikšmingus pakeitimus įstatyme dėl didziagabaritinio transporto organizavimo ir negabaritinių krovinių gabenime. Svarbiausi yra sekantys:

– Viešuosiuose keliuose leidžiama ašių apkrova iki 11,5 t. Tačiau griežtai apibrėžtais atvejais kelių administracija galės pastatyti kelio ženklą, kuris leistiną ašies apkrovą konkrečioje atkarpoje sumažins iki 10 tonų.

– Ašies apkrovos kontrolę gali atlikti miesto ar savivaldybės policija. Sprendimą skirti baudą priims savivaldybės policijos vadovas ar vietinės valdžios atstovas.

– Leidimų vairuoti didziagabarites transporto priemones tipų skaičius sumažintas nuo 7 iki 5.

Medžiagą padėjo paruošti Trans.INFO žurnalistė Dorota Zemkovska.

GITD nuotr.

Paantraštės