Lenkijos sienos: kam galutinai taikomas karantinas? Atsakome į visus klausimus [Atnaujinta 10-04-2020]

Lenkijos sienos: kam galutinai taikomas karantinas? Atsakome į visus klausimus [Atnaujinta 10-04-2020]

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

10.04.2020

Lenkijos sienos: kam galutinai taikomas karantinas? Atsakome į visus klausimus [Atnaujinta 10-04-2020]

Vairuotojai ir jų darbdaviai Lietuvoje vis dar turi abejonių, kam Lenkijos sienose taikomas karantinas. Daugiausiai neaiškumų kyla dėl mikroautobusų iki 3,5 t ir Lietuvoje įdarbintų vairuotojų iš trečiųjų šalių. Išsklaidome visas mūsų skaitytojų abejones.

Atnaujinta: 10-04-2020, 15:18.

Atsižvelgiant į balandžio 9 d. Lenkijos Infrastruktūros ministerijos atsakymą pranešame, kad žemiau pateikta informacija yra aktuali ir atitinka dabartinę Lenkijos Vyriausybės poziciją.

Kam nėra taikomas karantinas Lenkijoje?

Profesionaliems vairuotojams

Remiantis Lenkijos Infrastruktūros ministerijos pranešimu, visiems transporto priemones tarptautiniame kelių transporte vairuojantiems vairuotojams (įskaitant tarptautinį intermodalinį transportą), privalomas karantinas nėra taikomas. Tai nurodyta 2020 m. kovo 20 d. Lenkijos Sveikatos ministro reglamento dėl paskelbimo apie epidemijos būklę Lenkijoje 2 str. 2 d. 2 p.

Vairuotojams iš trečiųjų šalių

Karantinas taip pat netaikomas užsienio vairuotojams, kurie nėra Europos Sąjungos šalių piliečiais, tačiau yra įdarbinti Lenkijoje arba kitoje ES šalyje (pvz. Lietuvoje). Svarbu tik turėti vairuotojo liudijimą ir šie vairuotojai galės kirsti Lenkijos sieną be problemų.

Vairuotojams grįžtantiems ilsėtis

Privalomas karantinas kirtus sieną taip pat netaikomas profesionaliems tarptautinio kelių transporto vairuotojams, grįžusiems iš užsienio kitomis transporto priemonėmis, nei transporto priemonė, kuria atliekamas kelių transportas:

– norint atsiimti Lietuvoje (arba kitoje ES šalyje) ar atsiėmus poilsį užsienyje, apie ką rašoma 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo,

– po pertraukos darbe esant 2004 m. balandžio 16 d. vairuotojų darbo laiko įstatymo 31 str. 1 d. (2019 m. OL 1412 p.) nurodytoms aplinkybėms, t.y. po ligos, atostogų ir pan.

Profesionalūs vairuotojai gali grįžti lengvaisiais automobiliais

Tie vairuotojai, kurie grįžta per Lenkiją kitomis transporto priemonėmis, nei transporto priemonė, kuria atliekamas kelių transportas, tačiau dirba krovinių pervežimo sektoriuje, Pasienio tarnybai turi pateikti:

– nacionalinį arba Bendrijos vairuotojo pažymėjimą su 95 kodo įrašu, kuris patvirtina vairuotojo profesinės kvalifikacijos liudijimo gavimą,

– vairuotojas, kuris nėra ES šalies pilietis, bet yra įdarbintas Lenkijoje ar kitoje ES valstybėje, turi parodyti vairuotojo liudijimą.

Karantinas taip pat netaikomas lengvajam transportui

Privalomas karantinas netaikomas vairuotojams, kurie atlieka krovinių transportą automobiliais ar transporto priemonių junginiais, kurių bendras leistinas svoris mažesnis nei 3,5 t.

Vairuotojo karantinas netaikomas tranzitui

Privalomas karantinas įvažiavus į Lenkiją taip pat netaikomas tranzitu tarptautinį kelių transportą vykdantiems vairuotojams.

Apibendrinant apie karantiną Lenkijoje

Karantinas netaikomas per Lenkiją važiuojantiems ar užsakymą Lenkijos teritorijoje vykdantiems profesionaliems vairuotojams. Nesvarbu, ar vairuotojas yra ES, ar trečiųjų šalių piliečiu.

Važiuoti leidžiama bet kokiomis transporto priemonėmis, net autobusais ir keleivinėmis transporto priemonėmis, su sąlyga, kad vairuotojas turi atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sieną kertantis asmuo dirba krovinių gabenimo sektoriuje.

Profesionalių vairuotojų karantinas taikomas tik tuo atveju, jei sieną kertantis asmuo turi koronavirusinės infekcijos požymių.

Pasienio kontrolės sienose su Vokietija, Lietuva, Čekija ir Slovakija galioja iki balandžio 13 d.

Lenkijos sieną gali kirsti tik: vairuotojai, atliekantys krovinių vežimą (piliečiai ir užsieniečiai), Lenkijos piliečiai, Lenkijos piliečių sutuoktiniais ar vaikais esantys užsieniečiai, diplomatai, Lenko kortą turintys asmenys, nuolatinio ir laikino gyvenimo teisę turintys asmenys.

Turite klausimų? Susisiekite su redakcija arba Lenkijos URM

Trans.INFO redakcija: lt@trans.info

Lenkijos Užsienio reikalų ministerija: +48 22 523 8880.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi