TransInfo

Nesvarbu, kiek patikrinimo metu trūksta registracijos lapų, vairuotojams gresia tik viena nuobauda. Svarbus ESTT sprendimas

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

„Nepaisant to, kiek patikrinimo metu trūksta tachografo registracijos lapų, sunkvežimių vairuotojams gresia tik viena nuobauda“, – teigiama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendime. Tai yra istorijos apie du vairuotojus iš Italijos, kurie negalėjo pateikti kelių dienų tachografo dokumentų, rezultatas. Tada jie gavo daugybę nuobaudų.

„Pagal priimtą teismo sprendimą „sunkiųjų krovininių transporto priemonių vairuotojams (…), kurie patikrinimo metu nepateikia tachografo registracijos lapų, susijusių su patikrinimo data ir ankstesnėmis 28 dienomis, taikoma viena bauda, ​​neatsižvelgiant į trūkstamų lapų skaičių“, – rašoma teismo pranešime.

Italijoje 2013 m. patikrinimui buvo sustabdyti du vairuotojai. Jie negalėjo pateikti einamosios dienos ir kelių dienų iki patikrinimo registracijos lapų. Taigi už kiekvieną trūkumą jie buvo nubausti atskirai.

Vairuotojai pateikė skundą Italijos kasaciniam teismui, kuris perdavė šį klausimą ESTT. Italijos teisėjai norėjo sužinoti, kaip aiškinti įstatymą – ar kelių registracijos lapų trūkumai turėtų būti laikomi atskirais pažeidimais, už kuriuos būtų galima skirti atskiras nuobaudas, ar vienu pažeidimu, už kurį reikėtų skirti vieną nuobaudą.

Teismas pažymėjo, kad šių nuostatų tikslas yra, viena vertus, „pagerinti sunkiasvorių krovininių transporto priemonių, tolimojo susisiekimo autobusų ir autobusų vairuotojų darbo sąlygas ir apskritai kelių eismo saugumą“, kita vertus – nustatyti vienodas vairavimo trukmės, poilsio laikotarpių ir jų tikrinimo taisykles. ESTT nuomone, kiekviena valstybė narė turėtų užtikrinti šių nuostatų laikymąsi savo teritorijoje, taikydama sankcijų už kiekvieną pažeidimą sistemą.

Teismas pabrėžė, kad ES teisė nustato vienodą įpareigojimą, apimantį visą 29 dienų laikotarpį. Taigi pareigos pažeidimas yra vienkartinis pažeidimas, kai vairuotojas patikrinimo metu negali pateikti visų ar dalies šių 29 registracijos lapų. Už šį pažeidimą gali būti skiriama tik viena bauda.

Būtinas atgrasomasis poveikis

Tačiau tai nereiškia, kad nepaisant darbo laiko registracijos dokumentų trūkumų skaičiaus, vairuotojams gresia ta pati nuobauda. Priešingai. Kaip pabrėžė teisėjai, „toks pažeidimas yra tuo rimtesnis, kuo didesnis registracijos lapų skaičius, kurio vairuotojas negali pateikti“.

Tai reiškia, kad valstybės turi įpareigoti nustatyti pažeidimo sunkumui proporcingas, pakankamai dideles baudas, kad jos turėtų tikrą atgrasantį poveikį. Be to, šios nuobaudos turi būti pakankamai lanksčios atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą.

Bendradarbiavimas: Dorota Zemkovska/Trans.INFO nuotr.

Paantraštės