Prancūzai pakeitė nuostatas dėl komandiravimo. Vežėjas gali prarasti teisę teikti paslaugas

Prancūzai pakeitė nuostatas dėl komandiravimo. Vežėjas gali prarasti teisę teikti paslaugas

Prancūzai pakeitė nuostatas dėl komandiravimo. Vežėjas gali prarasti teisę teikti paslaugas

Birželio 5 d. buvo paskelbtas Prancūzijos dekretas, kuriuo keičiamos nuostatos dėl darbuotojų komandiravimo ir griežtinamos sankcijos už nelegalų darbą. Nauji reglamentai įsigalioja nuo 2019 m. birželio 6 d. iki liepos 1 d. Jie apima darbo, transporto kodekso ir kitų, su darbuotojų komandiravimo procesu susijusių specifinių įstatymų pakeitimus.

Pakeitimai daugiausia yra susiję su sankcijų už darbuotojų komandiravimo nuostatų pažeidimus didinimu ir Prancūzijos darbo inspekcijos įgaliojimais. Taip pat numatomas griežtesnis požiūris į klientų kruopštumą patikint paslaugas į Prancūziją darbuotojus deleguojantiems užsienio darbdaviams. Be to, turi būti sutvarkyta užsienio darbdavio perduodamos Prancūzijos institucijoms informacijos sritis.

Kas pasikeičia komandiravimo į Prancūziją taisyklėse?

Naujos su darbuotojų komandiravimu susijusių administracinių procedūrų taikymo išimtys

Deja, atleidimas nuo pareigos pateikti komandiravimo deklaraciją ir paskirti atstovą netaikoma tarptautinių profesionalių vairuotojų grupei. Išimtys galioja pvz. menininkams, sportininkams, dėstytojams ir stažuotojams.

Pakeistos sankcijos už nuostatų dėl komandiravimo/neteisėto darbo pažeidimą

Prancūzijos įstatymų leidėjas aiškiai nurodė, kad užsienio darbdaviui gali būti paskirta ne tik laikino paslaugų teikimo sustabdymo sankcija, bet ir laikinas draudimas teikti paslaugas iki dviejų mėnesių. Prieš taikant su laikinu paslaugų teikimo sustabdymu susijusias sankcijas, darbdavio atstovas (po pakeitimo, darbdavys arba darbdavio atstovas) per 1–3 dienas nuo šaukimo turi pareikšti savo poziciją dėl pažeidimų ir gresiančių sankcijų. Jei paaiškinimo data arba apimtis viršijama ir atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą, skiriama yra laikino paslaugų teikimo sustabdymo iki vieno mėnesio sankcija. Sprendimas apima išsamų pagrindimą ir apskundimo tvarką.

Siuntėjo deramo kruopštumo tikrinant rangovą reikalavimas

Iki šiol siuntėjas prieš komandiravimą turi gauti iš savo rangovo (užsakymo gavėjo) deklaracijos apie komandiravimą kopiją iš SIPSI bei Prancūzijoje užsienio darbdavio atstovą skiriančio dokumento kopiją. Po pakeitimo rangovas pateiks SIPSI dokumento gavimo patvirtinimą ir garbės deklaraciją, patvirtinančią, kad rangovas sumokėjo, tam tikrais atvejais, pinigines baudas, kurios gali būti taikomos už komandiravimo nuostatų pažeidimus. Pareiškime turėtų būti nurodytas rangovo vardas, pavardė ir įmonės pavadinimas bei jo teisinio atstovo parašas.

Darbdavio  deklaracijoje apie komandiravimą pateikiamos informacijos pasikeitimai

Prancūzijos įstatymų leidėjas sutvarkė deklaracijose pateikiamų duomenų sritį. Ypatingas dėmesys buvo skirtas tam, kad užsienio darbdavys pateiktų duomenis apie deleguojamo į Prancūziją darbuotojo valandinį atlyginimą (vietoj mėnesinio darbo užmokesčio bruto), nurodytų siuntėjo duomenis (įskaitant PVM mokėtojo numerį) bei sutvarkytų prieigą prie darbdavio atstovo paslaugų teikimo Prancūzijoje metu, taip pat ir tuo atveju, kai paslaugų teikimo metu yra vadybininkas (darbdavys) arba vienas iš deleguotų darbuotojų.

Reikalavimas nedelsiant pateikti dokumentus kontrolės tarnyboms

Buvo pakeistos darbo kodekso nuostatos dėl būtinybės saugoti dokumentus darbovietėje ar bet kurioje kitoje vietoje pas darbdavio atstovą ir pateikti juos nedelsiant kontrolės tarnyboms per kiekvieną šaukimą. Buvo įvesta taisyklės išimtis nedelsiant perduoti dokumentus, t.y. buvo įvesta galimybė pateikti dokumentus per 15 dienų, tačiau tik pasirinktų užsienio darbdavių grupių atžvilgiu (trumpalaikis paslaugų teikimas pagal atskirus reglamentus – pritaikymai skirti be kita ko sportininkams).

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi