TransInfo

Didesnės baudos už neteisingą darbuotojų komandiravimą į Prancūziją

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Tai paskutinė akimirka, jei norite tiksliau susipažinti su Loi Macron reglamentais ir patikrinti, ar transporto bendrovė juos tinkamai įgyvendina. Prancūzijos parlamentas, vadovaudamasis 2018 m. rugsėjo 5 d. įstatymu Nr. 2018-771, į Darbo kodeksą įvedė aukštas administracines baudas už darbuotojų komandiravimo pažeidimus. Jos įsigaliojo nuo kovo 1 d. Darbdaviai gali tikėtis dažnesnių patikrinimų.

Atnaujintas, nuo 2019 m. kovo 1 d. galiojantis Darbo kodeksas (Code du travail) numato baudas už kiekvieną darbuotojo komandiravimo pažeidimą.

Didesnės baudos ir piniginių baudų susikaupimas

Piniginės baudos dydis negali viršyti 4 tūkst. Eur už komandiruotą darbuotoją ir 8 tūkst. Eur kai pažeidimas pasikartoja per dvejus metus nuo pranešimo apie pirmą baudą. Didžiausia grėsmė darbdaviams kyla dėl to, kad kiekvienas jų darbuotojas komandiruojamas vienodai, todėl pažeidimo nustatymas tikrinant vieno iš jų komandiravimą reiškia, kad tie patys pažeidimai bus ir kituose atvejuose.

Apibūdinta situacija gali lemti gautų nuobaudų susikaupimą – piniginė bauda, kur vienos dydis yra 4 tūkst. Eur už vieną komandiruotą darbuotoją, bus dauginama iš darbuotojų skaičiaus. Todėl Prancūzijos Darbo kodekse numatyta didžiausia baudos suma, kuri gali būti paskirta darbdaviui. Deja, šis sprendimas nepagerina jo padėties, nes ši suma negali viršyti 500 tūkst. Eur.

Vertinant piniginės baudos dydį, reikia atsižvelgti į pažeidimo aplinkybes ir jo sunkumą, bendradarbiavimą su kontroliuojančia institucija ir darbdavio finansinę padėtį. Tačiau darbdavys ir šioje situacijoje nėra geriausioje padėtyje, nes sprendimas gali būti užginčytas tik administraciniame teisme. Administracinės bylos senaties terminas priskirtai piniginei baudai yra dveji metai, kurie skaičiuojami nuo pažeidimo dienos.

Tikrinkite dokumentų galiojimą

Nuostatų sugriežtinimas kelia nerimą, ypač dėl to, kad darbdaviai padaro daug klaidų susijusių su darbuotojų komandiravimu, o jos prasideda jau komandiruočių dokumentų kūrimo etape. Iš savo patirties žinome, kad darbdavių SIPSI sistemoje sukurti komandiravimo dokumentai turi klaidų šiose srityse:

– minimalus valandinis įkainis už darbą

– vairuotojo kvalifikacija,

– dienpinigių ir sumų už nakvynes dydžiai,

– sutarties su komandiruotu darbuotoju sudarymo data, nors tai yra informacija, kurią darbdavys gali bet kuriuo metu patvirtinti pagal asmeninėse bylose saugomą sutartį.

Darbdaviai dažnai taip pat užmiršta apie dokumentų galiojimo laikotarpius, dėl ko susidaro situacija, kai vairuotojas, vykdantis transporto paslaugas Prancūzijoje, neturi galiojančio komandiravimo dokumento. Siekiant išvengti tokių atvejų, mes įvedėme mūsų aptarnaujamiems klientams nuolatinį visų jų komandiruotų darbuotojų dokumentų galiojimo laiko stebėjimo sistemą ir rekomenduojame įvesti tokią kontrolę verslininkams, kurie rengia tokius dokumentus savarankiškai.

Paantraštės