Privalomas ADR konsultanto paskyrimas. Italijos ministerija nurodo išimtis
Bartošo Vavryšuko nuotr./Trans.INFO

Privalomas ADR konsultanto paskyrimas. Italijos ministerija nurodo išimtis

Įmonės, užsiimančios pavojingų krovinių vežimu, privalo paskirti saugos konsultantą. Tačiau kai kuriais atvejais tai nebus privaloma. Italai patikslina teisės aktą ir pateikia išimčių sąrašą.

Įmonės, užsiimančios pavojingų krovinių vežimu, privalo paskirti saugos konsultantą. Tačiau kai kuriais atvejais tai nebus privaloma. Italai patikslina teisės aktą ir pateikia išimčių sąrašą.

Privalomas ADR konsultanto paskyrimas. Italijos ministerija nurodo išimtis
Bartošo Vavryšuko nuotr./Trans.INFO

Pagal 2011 m. rugpjūčio 19 d. įstatymo dėl pavojingų krovinių vežimo ir restruktūrizuotos Europos sutarties ADR nuostatas verslininkas, kurio veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu arba su juo susijusiu pakavimu, pakrovimu, užpildymu arba iškrovimu, privalo savo lėšomis paskirti vieną arba kelis pavojingų krovinių vežimo saugos konsultantus. Toks asmuo atsakingas už veiklos, susijusios su asmenims, turtui ir aplinkai kylančios rizikos prevencija, paramą.

Tačiau yra daugybė išimčių. Italijos Vyriausybė tiksliai nustatė sąlygas, kokiais atvejais gali būti taikomos 2023 m. rugpjūčio 7 d. transporto ministro įsakymo, paskelbto š. m. rugsėjo 20 d. Italijos įstatymų leidinyje (Gazzetta Ufficiale), išimtys.

Išimčių taikymas

ADR konsultanto neprivalo paskirti įmonės, užsiimančios veikla, kuriai priklauso siuntimas, transportas arba viena ar kelios susijusios veiklos, pvz.: pakavimas, pakrovimas ir papildymas, kurios:

 1. kurioms šis reikalavimas netaikomas pagal ADR numatytas taisykles,
 2. atitinka išimčių sistemos taisykles dėl transporto sąlygų taikymo, numatytų:
 • ADR 3.3. skyriuje „Specialiosios nuostatos, taikomos kai kuriems gaminiams arba medžiagoms“;
 • ADR 3.4. skyriuje „Ribotais kiekiais supakuoti pavojingi kroviniai“;
 • ADR 3.5. skyriuje „Nekontroliuojamais kiekiais supakuoti pavojingi kroviniai“

Nekontroliuojamų pakuočių vežimo atveju taikomos šios sąlygos:

 1. kiekvienas operatorius turi maksimalų limitą 24 operacijų per metus ir 3 operacijas per mėnesį,
 2. kiekvienos operacijos atveju būtina laikytis kiekio limitų, nurodytų ADR 1.1.3.6.3 lentelėje ir 1.1.3.6.4 dalyje, jeigu prekės priklauso skirtingoms transporto kategorijoms,
 3. kiekviena įmonė privalo parengti vidinį registrą, leidžiantį stebėti kiekvienais metais vykdomų vežimų skaičių, ir integruoti jį su kiekvienos siuntos klasifikaciniais ir identifikaciniais duomenimis, pakuotės rūšimi (pakuotės rūšis, slėgio talpa, IBC arba didelė pakuotė) ir atitinkamu grynuoju kiekiu. Šį registrą, rengiamą kiekvienais metais, būtina saugoti (popierinį arba elektroninį variantą) bent per 5 metus ir pateikti administracijai pareikalavus.

7 klasei priskiriamiems daiktams, t. y. radioaktyviosioms medžiagoms, minėtos išimtys niekada netaikomos.

Nereguliariems vežimams taikomos išimtys

Italijos transporto ministerija pateikia taip pat kitus atvejus, kai konsultanto paskyrimas nebūtinas. Išimtis taikoma įmonėms, kurių veikla susijusi su nereguliarios veiklos vykdymu šalyje, t. y. transportas, judėjimas arba pavojingų krovinių papildymas ar iškrovimas. Tačiau būtina tokiu atveju laikytis žemiau nurodytų sąlygų:

 1. medžiagos turi būti kraunamos nefasuotos arba cisternose,
 2. III pakavimo grupei arba 3 ar 4 transporto kategorijai priskiriamos medžiagos,
 3. maksimalus operacijų skaičius yra 12 per metus ir 2 per mėnesį, maksimalaus pavojingų gabenamų krovinių 50 tonų per metus limito atveju,
 4. kiekviena įmonė privalo parengti vidinį registrą, leidžiantį stebėti kiekvienais metais vykdomų vežimų skaičių, ir integruoti jį su kiekvienos siuntos klasifikaciniais ir identifikaciniais duomenimis, vykdymo data, pakuotės rūšimi (nefasuotos ar cisterna) ir grynuoju kiekiu. Šį registrą, rengiamą kiekvienais kalendoriniais metais, būtina saugoti (popierinį arba elektroninį variantą) bent per 5 metus ir pateikti administracijai pareikalavus.

Net ir šiuo atveju 7 klasei priskiriamiems daiktams toliau išimtys netaikomos.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi