Seimas po svarstymo pritarė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIIP-1567(2), kuriomis siūloma tikslinti vairuotojų, neturinčių 2 metų vairavimo stažo, pažymėjimo keitimo į nuolatinį vairuotojo pažymėjimą teisinį reglamentavimą.

Svarstomomis pataisomis siūloma nustatyti, kad pradedantiesiems vairuotojams būtų išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį jie po 2 metų nuo jo išdavimo dienos turės teisę pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Jei pradedantysis vairuotojas, pažeistų Kelių eismo taisyklių (KET) reikalavimus, už kuriuos nustatytas papildomas vairuotojų mokymas, arba sukeltų eismo įvykį, dėl kurio būtų sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus atvejus, kai eismo įvykis sukeltas esant baudžiamąją atsakomybę šalinančioms aplinkybėms arba aplinkybėms, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn), papildomą vairuotojų mokymą jis privalėtų baigti per vienerius metus nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo asmuo būtų pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos.

Tais atvejais, kai teismo nuosprendžiu ar baudžiamuoju įsakymu būtų skiriamas areštas arba terminuotas laisvės atėmimas ir paskirtos bausmės vykdymas neatidėtas, papildomą vairuotojų mokymą būtų privaloma baigti per vienerius metus nuo paskirtos bausmės atlikimo.

Nebaigęs minėto papildomo vairuotojų mokymo pradedantysis vairuotojas prarastų vairuotojo pažymėjimą, kurį atgauti galėtų tik perlaikęs vairavimo egzaminą (jam būtų išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas).

Pareiga baigti papildomus mokymus

Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose įtvirtinta, kad pradedantiesiems vairuotojams per 2 metų bandomąjį laikotarpį padariusiems tam tikrus KET pažeidimus, nustatyta pareiga baigti papildomus mokymus. Minėti mokymai turi būti pabaigti per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo datos. Tačiau šiuo metu bandomasis laikotarpis sutampa su vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminu, todėl sprendimas išduoti naują 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, nepriklausomai nuo to, ar pradedantysis vairuotojas yra padaręs pažeidimų ar ne, priimamas tik pasibaigus bandomajam laikotarpiui ir 2 metams išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimui.

Nustačius, kad motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos savininkas ir valdytojas yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (kai motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos savininkas ar valdytojas yra juridinis asmuo) arba mirę, po 14 dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos, jeigu per šį laikotarpį neįregistruojamas naujas transporto priemonės savininkas ar valdytojas, siūloma stabdyti leidimą tokiai transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme.

Numatoma, kad pataisos įsigaliotų 2019 m. balandžio 1 d. Pradedantiesiems vairuotojams, kuriems vairuotojo pažymėjimas išduotas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, minėtos pažymėjimo keitimo nuostatos nebūtų taikomos.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisų projektui po svarstymo pritarė 45, prieš balsavo 4, susilaikė 38 Seimo nariai.

BNS, Pixabay/StockSnap nuotr.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros