TransInfo

Trans.INFO nuotr.

Ši šalis pasekė Ispanijos pavyzdžiu. Minimalūs vežimo tarifai bei pakrovimo ir iškrovimo taisyklių reguliavimas

Minimalūs logistikos sektoriaus paslaugų tarifai, tam tikros transporto ar logistikos veiklos subrangovų skaičiaus sumažinimas bei mokesčio už „prastovas“ pakrovimo metu įvedimas – tai pagrindiniai Vengrijoje registruotoms kelių transporto įmonėms įvesti Vengrijos vyriausybės pakeitimai.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Ispanija pakrovimo ir iškrovimo taisyklių bei transporto tarifų klausimus išsprendė jau 2022 m. O dabar būtent Vengrijos vyriausybė pradėjo visapusišką nacionalinio kelių transporto sektoriaus reformą ir išsamus taisyklių rinkinys įsigalios 2024 m. sausio 28 d. Naujomis vyriausybės dekrete Nr. 686/2023 išdėstytomis taisyklėmis siekiama užtikrinti kelių transporto sektoriaus skaidrumą ir sąžiningumą.

Esminis pakeitimas – tai minimalus pagrindinis paslaugos mokestis, kurį lems ne tik kelių rinkliavų kaina, bet ir kitos transporto išlaidos, pvz., kuras.

Be to, nuo sausio 28 d. (kitą sekmadienį) šalys jau gali susitarti dėl vežėjo dalyvavimo pakrovime, o vežėjas turės teisę imti mokestį už padėklų pakrovimą ir rūšiavimą. Pradedant mažiausiai 10 975 forintų (apie 125 PLN) už valandą, šis mokestis apima laikotarpį nuo pasirengimo pasiimti ar pristatyti iki pakrovimo pabaigos. Mokesčių struktūra yra pagrįsta kiekviena pradėta valanda, todėl vežėjai už savo laiką yra tinkamai kompensuojami.

Reikėtų pažymėti, jog tokios sutarties sudarymas yra galimas, o ne privalomas.

Stovėjimo laikas, apibrėžiamas kaip laikotarpis, viršijantis vieną valandą praėjus sutartam pakrovimo laiku, dabar yra apmokestinamas atskirai. Šio prastovos per valandą mokesčio, siekiančio 8636 HUF (apie 98 PLN) tikslas yra pašalinti trūkumus ir jis yra įrodomas raštu vežėjo arba patvirtinamas kitu patikimu būdu (pavyzdžiui, GPS duomenimis).

Taip pat bus nustatytos griežtos taisyklės ribojančios transporto subrangovų skaičių, kurie dalyvaus tam tikroje užduotyje siekdami paspartinti darbo paskirstymą faktiškai paslaugas teikiančioms įmonėms. Yra galimos šios taisyklės išimtys, tačiau tai reikalauja šalių tarpusavio susitarimo.

Taip pat buvo suderinti ir pakrovimo bei iškrovimo įsipareigojimai.

Reikėtų pabrėžti, kad šios naujos taisyklės bus taikomos tik Vengrijoje registruotoms bendrovėms. Tačiau tai rodo, jog valstybė gali nustatyti tam tikras ribas, kurios užtikrina bent minimalų nacionalinių vežėjų veiklos pelningumą. Todėl tokie veiksmai gali būti laikomi ne tik kaip bandymas reguliuoti rinką, bet ir kaip savotiška parama skirta transporto sektoriui.

Kelių transporto reformų Vengrijoje kontekste reikia atkreipti dėmesį į keletą pagrindinių aspektų:

  • siuntėjo pareiga yra prekes pakrauti, o gavėjas yra atsakingas už jų iškrovimą; bet koks nukrypimas nuo šių standartų turi būti aiškiai nurodytas sutartyje, kurioje taip pat privaloma nustatyti dalyvavimo pakrovime sąlygas.
  • siekiant užtikrinti padorų kompensavimą, krovinių vežimo mokestis turi būti bent jau lygus minimaliam pagrindiniam paslaugų mokesčiui; ši nuostata apsaugo vežėjus nuo nepakankamo atlyginimo už jų paslaugas.
  • vežėjai, kuriems teisiškai taikomos kelių rinkliavos išimtys, gali nustatyti, jog jiems tam tikros nuostatos dėl minimalaus pagrindinio paslaugų mokesčio nėra taikomos; tai suteikia tam tikro lankstumo, kurio dėka galima atsižvelgti į konkrečias aplinkybes.
  • sutartys tarp operatorių, teikiančių pašto paslaugas, bei siuntėjų turi atitikti minimalų standartą; tokiose sutartyse krovinių vežimo mokesčiai neturėtų būti mažesni nei suma už sunkiausią siuntą, padidinta pusantro karto didesniu mokesčiu, nustatytu pašto paslaugų teikimo sutartyje.
  • į bendrą skaičiavimą taip pat įtraukiamos kelių rinkliavos, greitkelių infrastruktūros mokesčiai ir bendrasis pardavimo mokestis, taip skatinant visapusišką požiūrį.

zurnalas

Paantraštės