Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Siekiant patobulinti logistikos veiksmus, atliekamus tvarkant smulkius krovinius, kuriama speciali programinė įranga. Pavyzdžiui TMS (angl. transportation management system), palengvinanti transporto operacijas. Tvarkant smulkius krovinius praverčia ir programos, skirtos padėti sandėlių darbuotojams. Tai pavyzdžiui WMS (angl. warehouse management system), leidžianti sumažinti daromų klaidų skaičių ir paspartinti komplektavimo procesą, kartu padedanti geriau išnaudoti sandėliavimo plotą.

Optimalus krovinių išdėstymas

Transporto priemonės nėra „guminės“, o optimalus krovinio išdėstymas, ypač gabenant smulkius krovinius, turi įtakos ir vežimo sąnaudoms, ir jo saugumui. Siuntų sukrovimas ant padėklų neišsprendžia visų problemų, o optimalus išdėstymas yra ypač svarbus dalykas tada, kai reikia vežti nestandartinių matmenų ir svorio krovinius, taip pat esant skirtingiems prioritetams.

PackViz

Optimaliai suplanuoti krovinio išdėstymą kroviniams skirtoje erdvėje gali padėti ir informaciniai sprendimai. Tam skirta daugiafunkcė programinė įranga PackViz, padedanti nustatyti naudingiausias erdvės išnaudojimo schemas, atsižvelgiant į atskirų prekių grupių specifiką ir prioritetiškumą, taip pat optimalų jų išdėstymą konteineryje.

Pakrovimo fazes galima pavaizduoti grafiškai (pakraunamą konteinerį galima parodyti ir dviem, ir trimis matavimais). Programa suteikia galimybę grupuoti paketus pagal tam tikrus kodus arba prioritetus (pvz., kroviniai, siunčiami tam pačia gavėjui), tai palengvina iškrovimą paskirties vietoje.

Pakrovimo schemų skaičiavimuose atsižvelgiama į atskirų paketų svorį, leistiną jų krovimo būdą (pvz., vežant trapias medžiagas), apskaičiuojamas maksimalus saugus šūsnių aukštis, tiksliai nurodomas konkrečiai transporto priemonei galimas konteinerio svoris (stabilumas vežimo metu).

Speciali funkcija palengvina, be kita ko, nustatyti kiekvienos siuntos, vežamos konkrečia transporto priemone, vietą ir identifikuoti siuntą, o tai itin pravartu gabenant smulkius krovinius. PackViz parengtas instrukcijas elektroniniu būdu galima perduoti į paskirties vietą dar prieš atgabenant konteinerį.

Cape Pack

Daug funkcijų įdiegta ir Cape Pack, jos padeda nustatyti tinkamiausius produktų matmenis, sudėtinių pakuočių dydį, jų krovimą sluoksniais ant padėklo ir padėklo pakrovimo būdą.

Padėklų modulis apskaičiuoja padėklo sistemą esamoms sudėtinėms pakuotėms, o modulis Arrange nustato optimalius pakuočių matmenis ir produktų išdėstymą šiose pakuotėse, taip pat padeda sutalpinti didesnį produktų kiekį ant padėklo.

Yra ir modulis Design, padedantis suprojektuoti pakuočių matmenis taip, kad būtų galima sutalpinti didesnį jų skaičių, pvz., ant padėklo.

Transporto priemonės pakrovimo optimizavimas (kartu su maršrutų optimizavimu) yra viena iš sričių, kuriose veikia modulis APO, integruotas su maršrutų planavimo įrankiu. Planus galima koreguoti rankiniu būdu, 2D ir 3D veiksena.

Remdamasi vienetinių krovinių duomenimis (ilgio, aukščio, pločio aukščio, svorio) ir duomenimis apie krovimo keliais aukštais matrica sistema generuoja krovimo schemą pasirinktoje erdvėje (transporto priemonėje, ant padėklo).

Goodloading.com

Tarp paprasčiausių optimizavimo sprendimų yra goodloading.com, įrankis, kuriuo galima naudotis internetu ir kuris gali greitai apskaičiuoti, ar šis krovinys tilps į transporto priemonę. Be to, naudojantis šia taikomąja programa siuntinius galima sukrauti transporto priemonėje ta seka, kuria jie nurodyti sąraše.

Siekdamos kiek įmanoma sumažinti sandėliuose laikomas atsargas įmonės vis dažniau užsako vežti savo krovinius smulkių krovinių gabenimo operatoriams. O šie savo ruožtu kuria naujas specializuotas paslaugas konkretiems sektoriams, pvz., mažmeninės prekybos arba maisto produktų, ir imasi reguliaraus vežimo į užsienį. Be to, įgyvendina projektus, skirtus padidinti smulkių krovinių gabenimo efektyvumą, taip pat paspartinti duomenų pateikimą klientams.

Smulkių krovinių gabenimo efektyvumas

Pavyzdys yra operatorius Spedimex, įgyvendinęs mobiliųjų terminalų, skirtų smulkių siuntų tvarkymui, projektą.

Duomenys gaunami tikruoju laiku, tad informacija pasiekia klientą bemaž iš karto, kai įteikiama siunta. Klientas gauna patvirtinimą elektroniniu būdu (e-POD) su žemėlapyje nurodyta pristatymo vieta, nustatytu gavimo laiku ir priėmusio asmens parašu, o jeigu atsiranda nukrypimų, klientui siunčiamos ir nuotraukos.

– Be to, automatizavus darbą siunčiami duomenys yra patikimi ir teisingi. Kasdien pateikiame kelis tūkstančius važtaraščių, kurie spausdinami keliomis kopijomis. Įdiegus minėtus terminalus gerokai sumažės popierinių dokumentų, – aiškina Slavomiras Levandovskis, platinimo direktorius.

Nešiojamieji terminalai leidžia greitai surinkti ir persiųsti duomenis. Taip pat su jais galima apdoroti bei analizuoti duomenis ir kurti ataskaitas. Be standartinės siuntų nuskaitymo funkcijos terminalas turi ir keletą papildomų parinkčių – telefonas, fotoaparatas, GPS.

Kartu šios funkcijos suteikia galimybę registruoti visų rūšių įvykius, taip pat nustatyti vietą, kurioje yra siuntas gabenantys pasiuntiniai, tad galiausiai ekspeditoriai gali geriau valdyti siuntų paskirstymą.

Šie prietaisai, kurie anksčiau buvo siejami daugiausia su pasiuntinių paslaugomis, dabar pradedami naudoti ir tvarkant smulkius krovinius.

– Šį procesą remia integruota informacinė sistema, o klientai turi prieigą prie viso elektroninių paslaugų spektro: gali pateikti užsakymus interneto žiūryklėje (webbooking), išspausdinti siuntų etiketes, generuoti ataskaitas, gauti elektroninius pristatymo patvirtinimus (e-POD), sekti gabenamas siuntas, – priduria S. Levandovskis.

Ši sistema pagerina ir vairuotojų darbą. Terminalų taikomoji programa valdo vežėjo darbą, padėdama jam taisyklingai įvykdyti didelį skaičių užsakymų. Terminale automatiškai sukuriami krovinių sąrašai, nurodomi planuojami pristatymo maršrutai, primenama apie tai, kad reikia paimti dokumentus ar grąžinamas pakuotes.

Kitas operatorius, FM Logistic, įdiegė integruotą vežimo užsakymų būklės valdymo sistemą (e-BOK), kartu automatizuodamas ir procesą, per kurį klientui reikiamu laiku siunčiami pranešimai.

Gabenant smulkius krovinius svarbūs veiksniai, be kita ko, yra didelis pristatymo dažnis ir nuolat išlaikomas didelis pajėgumas, taip pat galimybė tiksliai nustatyti siuntų pristatymo laiką.

– Ir eksportuotojai vis dažniau ieško operatorių, kuriems būtų galima patikėti visą logistikos procesą, taip pat teikiančių papildomas paslaugas paskutiniame pristatymo etape, kaip antai: prekių išpakavimo, pakuočių pašalinimo, grąžinamų pakuočių surinkimo. Dachser sėkmingai teikia šias paslaugas. Visoje Europoje taikoma viena informacinė sistema, užtikrinanti prieigą prie informacijos apie kiekvieną mūsų klientų siuntą tikruoju laiku.

Pristatymas gavėjui visada nuskaitomas ir patvirtinamas elektroniniu būdu, todėl informacija apie siuntos pristatymą atsiranda sistemoje per keliolika sekundžių.

– Tad klientas turi patikimą informaciją apie savo siuntos būklę nuo jos įteikimo vežėjui iki pristatymo momento. Visoje Europoje kiekviena siunta turi tiktai vieną numerį – sako Dachser valdybos pirmininkas.

Nuotr. Vikimedija.prg/Packa CC BY-SA V.5

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros