TransInfo

Už manipuliavimą tachografu gresia iki 5 metų kalėjimo? Vairuotojo iš Rusijos sustabdymas sukėlė sektoriuje daug diskusijų

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Lenkijos Kelių transporto inspekcija rado pas vairuotoją iš Rusijos atmintuką, kuris buvo naudojamas blokuoti tachografo rodmenis ir prietaisą skirtą išvalyti transporto priemonės kompiuterio atminties klaidas. Pareigūnai įrodė, kad odometras panaudojus atmintuką neįrašė nuvažiuoto atstumo. Jie įteikė vairuotojui nuobaudą ir tada… iškvietė policiją, nes tai, ką vyras padarė, gali būti laikoma nusikaltimu.

Įprastiniam patikrinimui sustabdytas sunkvežimis važiavo iš Maskvos.

„Remiantis pateiktais dokumentais, transporto priemonė turėtų įveikti apie 1700 km maršrutą. Tačiau pagal tachografo įrašus buvo užregistruota tik apie 850 kilometrų“, – informuoja Vaivadijos kelių transporto inspekcija Liubline.

Inspektoriai rado tachografui manipuliuoti skirtus prietaisus.  Dar daugiau – bandomojo važiavimo metu jie įrodė, kad buvo paveiktas odometras, kuris nustojo registruoti nuvažiuotus kilometrus.

Taigi vairuotojui skyrė piniginę baudą, o vežėjui bus pradėta administracinė byla, kurios metu gali būti priteista iki 2,7 tūkst. Eur bauda. O tai tik pradžia.

Piniginė bauda, o po to kalėjimas?

Kaip informuoja Kelių transporto inspekcija, „į įvykio vietą buvo iškviesta policija, kuri nusprendė transporto priemonę pasilikti kaip daiktinį įrodymą. Vairuotojas- užsienietis buvo sulaikytas, o dėl jo tolimesnio likimo spręs tyrimą atliekančios institucijos“.

Paklausėme Kelių transporto inspekcijos iš kur toks sprendimas. Kaip paaiškino Generalinės kelių eismo inspekcijos informacijos ir populiarinimo biuras, jau liepos mėn. Vyriausiasis inspektorius pavaldiniams suteikė nurodymą, pagal kurį, jie „turėtų tiesiogiai pranešti teisėsaugos institucijoms apie galimą nusikaltimą pagal Baudžiamojo kodekso 306a str., kiekvienu atveju aptikus ir pastebėjus neleistino įtaiso naudojimą, kas daro įtaką tachografo rodmenims ir tuo pačiu keičia motorinės transporto priemonės odometro rodmenis arba trukdo teisingai juos matuoti.“

Minėtame straipsnyje numatytos didelės nuobaudos tiems, kurie keičia transporto priemonės odometro rodmenis ar trikdo jo matavimo teisingumą arba paveda tai kam nors kitam. Blogiausiu atveju jiems gresia nuo 3 mėnesių iki net 5 metų laisvės atėmimas.

Kaip sužinojome vienoje Vaivadijos kelių transporto inspekcijos padalinių, dauguma tachografų jungiklių veikia taip, kad trikdo odometrą ar net jį išjungia.

Tačiau Inspekcija nesprendžia, ar įvyko nusikaltimas, nes „ji nėra įgaliota vykdyti baudžiamojo kodekso taikymo srities veiksmus.“

Todėl „kiekvienu atveju apie galimą nusikaltimą pranešama teisėsaugos institucijoms, kurios autonomiškai ir pagal įstatymus priima sprendimus dėl tolesnių veiksmų“, – komentuoja Kelių transporto inspekcija.

Paantraštės