Už pažangą saugaus eismo srityje Lietuva pakviesta dalyvauti ES patirties mainų projekte

Už pažangą saugaus eismo srityje Lietuva pakviesta dalyvauti ES patirties mainų projekte

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

13.10.2019

Trans.INFO

Trans.INFO

13.10.2019
Už pažangą saugaus eismo srityje Lietuva pakviesta dalyvauti ES patirties mainų projekte

Europos transporto saugos taryba ir Europos Komisija pakvietė Lietuvą dalyvauti 2019–2021 m. Europos Sąjungos patirties mainų projekte „EU Road Safety Exchange“. Susitikime dalyvaus dar vienuolika šalių, tarp kurių – Lenkija, Bulgarija ir Rumunija.

Nors Europos keliai yra saugiausi pasaulyje ir kelių sauga per pastaruosius dešimtmečius labai pagerėjo, žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius mūsų keliuose vis dar yra per didelis. 2018 m. Kelių eismo įvykiuose žuvo daugiau nei 25 tūkst. žmonių. Palyginti su 2010 m., tai 21 proc. mažiau (palyginti su 2017 m. – 1 proc.).

Trejų metų trukmės projekte dalyvaus dvylika ES valstybių – Airija, Austrija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Lietuva, Lenkija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija ir Švedija. Saugaus  eismo ekspertų komandos kartu spręs, kaip kovoti su leistino greičio viršijimu, užtikrinti saugią kelių infrastruktūrą bei didinti pėsčiųjų ir dviratininkų saugą.

„Privalome bendradarbiauti siekdami „Vizijos 0“ – nulio žūčių ir sužeidimų mūsų keliuose iki 2050 m. Tam turime padvigubinti geriausią praktiką ir keistis patirtimi. Projektas „EU Road Safety Exchange“ suteiks vertingą pagalbą šešioms ES valstybėms, pasiryžusioms per trejus metus pagerinti savo eismo saugos situaciją. Derindamas aukšto lygio politikų įsitraukimą su nuolatiniais šalių saugaus eismo ekspertų patirties mainais, šis projektas yra unikali galimybė kovoti su saugaus eismo srityje kylančiais iššūkiais“, – sakė už transporto politiką atsakinga EK narė Violeta Bulc. 

Saugaus eismo vizija Lietuvoje ir Europoje

Projekte dalyvaujančios valstybės parinktos atsižvelgiant į skirtingą jų eismo saugos situaciją. Labiau pažengusios šalys dalinsis patirtimi su tomis, kurios turi didelį potencialą eismo saugai gerinti ir perimdamos patirtį gali žymiai pagerinti savo pasiekimus šioje srityje. Lietuvos potencialas eismo saugos srityje buvo įvertintas atsižvelgiant į šalies pastangas, pasiekimus ir pasiūlytą priemonių paketą, kuriant ilgalaikę saugaus eismo strategiją „Vizija 0“.

„Norint diegti pačias efektyviausias saugaus eismo gerinimo priemones, visų pirma tikslinga žinoti priemonių efektyvumą ilgalaikėje perspektyvoje, jų atsiperkamumą. Šiandien dar kartą buvo priminta, kad nėra vienos saugaus eismo gerinimo priemonės, kuri teigiamai pakeistų avaringumo rodiklius. Parenkant priemones visada reikia žinoti jų poveikį eismo aplinkai. Tikimės, kad dalyvaudami šiame projekte Lietuvos ir kitų šalių ekspertai įgis naujausių žinių apie eismo saugos gerinimo galimybes“, –sakė susisiekimo viceministras Gytis Mažeika.

Europos Komisija ir ES valstybės narės pasirašė naują tikslą – iki 2030 m. sumažinti aukų skaičių keliuose net 50 proc. Todėl EK ir ETSC įvertino Lietuvą už ambicingą ir efektyvią valstybinę saugaus eismo gerinimo programą „Vizija 0“. 

Šios programos vizija – iki 2050 m. nulis žuvusiųjų keliuose, strateginis tikslas – nuo 2018 m. iki 2030 m. žuvusiųjų keliuose skaičių sumažinti perpus. Siekiant šio tikslo svarbu mažinti Kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičių, sutvarkyti kelių infrastruktūrą pagal nustatytus reikalavimus, sumažinti eisme dalyvaujančių techniškai netvarkingų transporto priemonių skaičių, efektyviau gelbėti eismo dalyvius po eismo įvykių bei efektyviau valdyti eismo įvykių rizikas.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi