Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które ma ułatwić pracę firm z branży transportowej w obliczu pandemii koronawirusa.

Poniżej przedstawiamy założenia projektu rozporządzenia dla sektora transportu drogowego rzeczy:

1. Przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2003/59 / WE

a) Terminy ukończenia szkolenia okresowego, które zgodnie z jego przepisami upłynęły między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uważa się za przedłużone o sześć miesięcy. Podobnie będzie w przypadku certyfikatów kompetencji zawodowych.

b) Ważność oznakowania zharmonizowanego kodu unijnego „95” sporządzonego przez właściwe organy albo na prawie jazdy, albo na karcie kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowych, uznaje się za przedłużone o sześć miesięcy, licząc od daty wskazanej na każdym takim prawie jazdy lub karcie.

c) Ważność kart kwalifikacji kierowcy, które wygasną między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., przedłuża się na sześć miesięcy, licząc od administracyjnej daty ważności wskazanej na każdej takiej karcie.

2. Przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2006/126 / WE

a) Ważność prawa jazdy, które zgodnie z tymi przepisami wygasa między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uważa się za przedłużone o sześć miesięcy od daty, o której mowa na takim prawie jazdy.

3. Przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014

a) Regularne przeglądy tachografów, które musiały być wykonane między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., przeprowadza się nie później niż sześć miesięcy po dniu, w którym należało to wykonać.

b) W przypadku, gdy kierowca składa wniosek o przedłużenie ważności karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., właściwe organy dostarczają nową kartę nie później niż 2 miesiące po złożeniu wniosku.

c) W przypadku, gdy kierowca składa wniosek o wymianę karty kierowcy z między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., właściwe organy dostarczają kartę zastępczą nie później niż 2 miesiące po złożeniu wniosku.

Co więcej, kierowca może kontynuować jazdę do momentu otrzymania nowej karty, pod warunkiem że może udowodnić, że karta została zwrócona właściwemu organowi, ponieważ została uszkodzona lub działała nieprawidłowo i zażądano jej wymiany.

4. Przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2014/45 / UE

a) Terminy badań przydatności do ruchu drogowego pojazdu, które musiałyby być przeprowadzone między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużone o sześć miesięcy.

b) Ważność świadectw przydatności do ruchu drogowego pojazdu z datą wygaśnięcia między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną na sześć miesięcy.

5. Przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009

a) W przypadku, gdy oceny przeprowadzone od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazują, że przedsiębiorstwo nie spełnia wymogu dotyczącego sytuacji finansowej (czyli stwierdzono, że utraciło zdolność finansową – przyp. red.), wówczas ma dwanaście miesięcy na udowodnienie przed właściwym organem, że wspomniany wymóg znów spełnia.

6. Przedłużenie terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009

a) Ważność licencji wspólnotowych, które z wygasną między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uważa się za przedłużone na sześć miesięcy.

b) Ważność zaświadczeń dla kierowców, które wygasną między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uważa się za przedłużone na sześć miesięcy.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej jest bardzo ważne. Umożliwi ono przewoźnikom drogowym wykonywanie usług transportowych poza terytorium Polski. Brak ujednolicenia przepisów przez kraje UE lub wydawanie przepisów krajowych, które miały zastosowanie na terytorium danego kraju, uniemożliwiały polskim przewoźnikom wykonywanie usług transportowych przez kierowców, którzy nie zdołali przedłużyć lub uzyskać nowych dokumentów.

Prace nad rozporządzeniem trwają. Gdy zostanie przyjęte i opublikowane, będzie miało bezpośrednie zastosowanie w każdym państwie członkowskim.

Fot. Trans.INFO

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu