Co z kurierką? Jak przepisy Pakietu Mobilności wpłyną na branżę?

Co z kurierką? Jak przepisy Pakietu Mobilności wpłyną na branżę?

Co z kurierką? Jak przepisy Pakietu Mobilności wpłyną na branżę?

Pakiet Mobilności wprowadza duże zmiany w prowadzeniu działalności także dla tzw. busów. Przewozy kurierskie na odcinku „ostatniej mili” w zasadzie w całości wykonywane są pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 t. Większość dużych firm kurierskich ma mieszaną flotę, czyli dysponuje pojazdami powyżej 3,5 t i busami. Pojazdy powyżej 3,5 t obsługują przewozy liniowe pomiędzy centrami dystrybucyjnymi, a busy właśnie tzw. „ostatnią milę”. Takie firmy powinny już obecnie mieć wdrożony u siebie Pakiet Mobilności. Pozostałe przepisy Pakietu Mobilności obejmą branżę kurierską w takim samym zakresie jak inne pojazdy o DMC od 2,5 do 3,5 t. Podstawa prawna przewozu — prawo przewozowe czy prawo pocztowe, właściwe dla usług kurierskich, nie powoduje żadnej różnicy w konieczności stosowania Pakietu Mobilności.

Jakie zmiany mamy już za sobą?

Od lutego 2022 r. przepisy wprowadzające nowe reguły kabotażu obowiązują w takim samym zakresie pojazdy powyżej 3,5 t, jak i te o wadze od 2,5 do 3,5 t. Przypomnijmy generalną zasadę — po dostarczeniu do danego kraju ładunku przewoźnik może w okresie maksymalnie 7 dni wykonać maksymalnie 3 przewozy kabotażowe na terenie tego kraju. Może też przejechać na pusto do innego kraju po takim przewozie międzynarodowym i wtedy wykonać 1 przewóz kabotażowy w przeciągu maksymalnie 3 dni od wjazdu do danego kraju na pusto. Jednocześnie te 3 dni muszą zawierać się we wspomnianych 7 dniach od rozładunku w ramach przewozu międzynarodowego.

Co więcej, po wykonaniu dozwolonej (lub mniejszej) liczby przewozów kabotażowych i opuszczeniu kraju przyjmującego, kolejny przewóz kabotażowy, tym samym pojazdem w tym samym kraju, przewoźnik może wykonać dopiero po 4 dniach od ostatniego przewozu kabotażowego. Liczenie dni zaczyna się od godz. 0:00 dnia następującego po dniu ostatniego rozładunku. Oznacza to, że jeśli przewoźnik wykona ostatni przewóz kabotażowy o dowolnej godzinie w poniedziałek, to liczenie dni zaczynamy od godz. 0:00 we wtorek. Z kolei zgodnie z drugą zasadą, jeśli ostatni przewóz kabotażowy wykonany został w czwartek, a w piątek wypada święto, to liczenie 4 dni przerwy zakończyłoby się dopiero we wtorek o godz. 23:59. Wytyczne Komisji Europejskiej dodatkowo skomplikowały sytuację i przyjmuje się, że okres trwający min. 4 dni musi zawierać w sobie co najmniej 2 dni robocze.

Co się zmieni po 21 maja dla firm kurierskich?

Istotną zmianą od 21 maja 2022 r. dla przewoźników wykonujących przewozy pojazdami o DMC od 2,5 do 3,5 t jest obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przewozach międzynarodowych i posiadania licencji wspólnotowej w przewozach międzynarodowych.

Do uzyskania licencji przewoźnik będzie musiał wykazać posiadanie:

  • kompetencji zawodowych
  • rzeczywistą i stałą siedziby, w której dostępna jest cała dokumentacja związana z prowadzoną działalnością,
  • odpowiedniej zdolności finansowej (kwotę zabezpieczenia w wys. 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy następny),
  • dobrej reputacji.

Ze spełnieniem tych wymogów nie należy zwlekać, gdyż obecnie czas obsługi wniosków o licencję w GITD może być wydłużony nawet do 3 miesięcy.

Od 1 lipca 2026 r. wejdzie natomiast w życie obowiązek posiadania w „busach” tachografów. Suma wprowadzonych zmian może trudna do udźwignięcia dla mniejszych przedstawicieli branży kurierskiej. Wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez tzw. „busiarzy” może spowodować zamknięcie przez niektórych z nich swojej działalności. Nowe wyzwania stojące przed polskimi firmami przewozowymi oznaczają wyraźny wzrost kosztów prowadzenia działalności, problemy z zatorami płatniczymi, konieczność inwestycji w nowoczesne technologie i sprzęt. Wiele firm może tego nie udźwignąć bez zewnętrznego finansowania, w wyniku czego mogą być odczuwalne braki na rynku transportu drogowego oraz wzrost cen za przewóz towarów.

Autor: Maurycy Kieruj radca prawny z TC Kancelaria Prawna

Najpopularniejsze