TransInfo

Czy kierowca ciężarówki musi nosić maseczkę i w jakich okolicznościach?

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Wczoraj wszedł w życie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Jak instruuje Główny Inspektorat Sanitarny, można to zrobić za pomocą chustki, szalika lub materiałowej maseczki. Obowiązek ten będzie obowiązywał do odwołania. Kogo dokładnie dotyczy, w jakich miejscach, a kogo omija?

Dla kierowców ciężarówek najważniejsze będą dwa zapisy, znajdujące się w rozporządzeniu Rady Ministrów, które nałożyło obowiązek zakrywania twarzy.

Po pierwsze, z obowiązku wyłączone są osoby, które podróżują samochodem samotnie lub z dzieckiem (do 4 roku życia). Jeśli w pojeździe znajdują się osoby, które “nie mieszkają lub nie gospodarują wspólnie”, wówczas już taka zasłona twarzy jest obowiązkowa.

Po drugie, z obowiązku zwolnione są również te osoby, które “wykonują czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów”.

O jakich budynkach dokładnie mowa? Jak czytamy w rozporządzeniu, o:

  • zakładach pracy,
  • budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
  • budynkach biurowych lub socjalnych,
  • obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Kiedy zdjąć maseczkę? Na żądanie

Bez wyjątków twarz zakrywać trzeba jednak w miejscach takich jak drogi i place oraz na terenie nieruchomości wspólnych. W określonych sytuacjach możemy zostać jednak poproszeni, by taką maseczkę zdjąć. Jak instruuje rozporządzenie, trzeba to zrobić, gdy zażądają tego:

  • przedstawiciele organów uprawnionych, gdy chcą wylegitymować nas i ustalić tożsamość,
  • inne osoby, wykonujące czynności zawodowe lub służbowe, jeśli konieczne jest zidentyfikowanie nas lub ustalenie tożsamości.

Jak używać maseczki?

Nie tylko kierowcy ciężarówek zadają sobie jednak z pewnością pytanie, czy na pewno maseczka, stosowana wielokrotnie, jest bezpieczna. GIS przypomina, że bardzo ważna jest jej odpowiednia konserwacja. “Maseczki wielorazowe, aby zachować ich sterylność, powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, co najmniej 60°C” – podaje.

Dodatkowo trzeba pamiętać o odpowiednim ich zakładaniu i zdejmowaniu. Instrukcję zobaczycie na poniższych nagraniach:

Jak prawidłowo założyć maseczkę?

width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Jak prawidłowo zdjąć maseczkę?

width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Fot.pixabay/OrnaW/public domain

Tagi