Strona główna

/

menu:forwarders

/

Darmowy webinar: „Zmiany przepis...

Darmowy webinar: „Zmiany przepisów prawa pracy planowane na 2023r.”
Fot. E100

Darmowy webinar: „Zmiany przepisów prawa pracy planowane na 2023r.”

Już 24.11.2022 (czwartek) o godz. 11:00 zapraszamy Państwa na ostatni w tym roku darmowy webinar z serii E100 Academy poświęcony tematyce przyszłorocznych zmian przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu drogowego. Zapisu na wydarzenie dokonywać można TUTAJ.

Już 24.11.2022 (czwartek) o godz. 11:00 zapraszamy Państwa na ostatni w tym roku darmowy webinar z serii E100 Academy poświęcony tematyce przyszłorocznych zmian przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu drogowego. Zapisu na wydarzenie dokonywać można TUTAJ.

Darmowy webinar: „Zmiany przepisów prawa pracy planowane na 2023r.”
Fot. E100

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy uczestnicy cyklu darmowych webinarów E100 Academy organizowanych przez emitenta międzynarodowych kart paliwowych E100 mieli okazje zaznajomić się z tematyką wymagań dla firm realizujących transport leków, aktualnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy, zmianami wynikającymi z wprowadzenia Polskiego Ładu, a także praktycznymi informacjami dotyczącymi kontroli Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Już w czwartek 24.11.2022 o godz. 11:00 odbędzie się ostatnie wydarzenie z tej serii w tym roku pod tytułem „Zmiany przepisów prawa pracy planowane na 2023 r.”. Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Bochniak, posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w działalności nadzorczo-kontrolnej, a od 2008 roku specjalizująca się w czasie pracy kierowców oraz czasie jazdy.

Więcej informacji oraz formularz zapisu znaleźć można TUTAJ.

Program szkolenia

1. Obowiązki legislacyjne wynikające z przyjętych dyrektyw unijnych:

  • Dyrektywy PE (Parlamentu Europejskiego) i Rady (UE) nr 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186),
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 188) – dyrektywa work-life balance.

2. Planowane zmiany Kodeksu pracy

  • Zmiany w urlopie opiekuńczym, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim,
  • Urlop z powodu „siły wyższej”
  • Praca zdalna
  • Możliwość kontroli trzeźwości w pracy
  • Wypowiedzenie umowy terminowej
  • Umowa na okres próbny
  • Czas pracy

3. Wpływ postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15.07.2020r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenia (UE) nr 1024/201

  • Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego
Najpopularniejsze