TransInfo

Źródło: Adobe Stock, Autor:BillionPhotos.com

Dlaczego w przypadku wystąpienia szkód w transporcie warto korzystać z usług kancelarii prawnej?

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Problematyka szkód dotyka każdego przedsiębiorcę działającego w branży transportowej. Wystąpienie szkody w transporcie krajowym i międzynarodowym, w tym szkody komunikacyjnej, zawsze wymaga podjęcia określonych działań. Chcąc skutecznie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją bez narażenia się na konsekwencje prawne, czy finansowe, rekomendujemy natychmiastowe skonsultowanie się ze swoimi prawnikami.

Kancelaria transportowa – obsługa prawna w zakresie transportu drogowego

Pomoc w likwidacji szkód transportowych, uzyskaniu odszkodowania, a także sporządzeniu wymaganej dokumentacji to jedne z podstawowych usług świadczonych przez zespół ekspertów z kancelarii LEGALTRANS, która specjalizuje się w prawie transportowym.

W związku z tym, że branża transportowa rozwija się niezwykle dynamicznie, stale rosną także potrzeby przewoźników. Nie pozostaje to bez wpływu również i na naszą sytuację, która wymaga z naszej strony nieustannego poszerzania swoich kompetencji i zakresu świadczonych usług. Większe zapotrzebowanie na usługi transportowe oznacza odpowiednio większe ryzyko wystąpienia szkód, a w efekcie i większe zainteresowanie regularną, stałą opieką prawną na wypadek niespodziewanych zdarzeń.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKÓD TRANSPORTOWYCH

Wystąpienie szkody w transporcie, czy to związanej bezpośrednio z towarem, czy też pojazdem, którym wykonywany jest transport, uruchamia zawsze określony proces. Ustalenie lub zgłoszenie szkody, określenie sprawcy zdarzenia oraz wykazanie jego winy, roszczenia odszkodowawcze, likwidacja szkody – każda z tych czynności wymaga dopełnienia określonych formalności i przestrzegania wyznaczonych terminów.

Należy również wspomnieć o konieczności biegłego odnajdywania się w przepisach krajowych, a gdy szkoda nastąpiła w państwie trzecim, również i międzynarodowych. Prędzej czy później konieczne staje się dlatego zwrócenie się o pomoc do ekspertów, którzy zagwarantują należytą ochronę interesów Państwa firmy.

Obsługa szkód w transporcie z kancelarią transportową LEGALTRANS

W naszej kancelarii LEGALTRANS zapewniamy kompleksowe wsparcie w sprawach związanych ze szkodami w transporcie krajowym i międzynarodowym. Pomagamy rozwiązywać spory naszych klientów w sposób polubowny, a w razie skierowania ich na drogę sądową, zapewniamy ich reprezentację. Zajmujemy się wszelkimi formalnościami, skompletowaniem całej potrzebnej dokumentacji oraz przedstawieniem dowodów. Dbamy także o sprawny przebieg postępowania oraz szybką wypłatę należnego odszkodowania. W przypadku decyzji odmownych sporządzamy natomiast pisma odwoławcze.

W ramach stałej obsługi prawnej pozostajemy dostępni dla naszych klientów również w zdarzeniach nagłych, wymagających natychmiastowej reakcji. Udzielamy wsparcia telefonicznego kierowcom w przypadku uczestnictwa w kolizji, wypadku oraz podczas kontroli drogowych. Dzięki współpracy z biurem tłumaczeniowym jesteśmy gotowi pomóc także wtedy, gdy do powstania szkody doszło poza granicami kraju. Przekazujemy naszym klientom instrukcje postępowania bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia, a na ich życzenie opracowujemy stałe procedury bezpieczeństwa.

Jeżeli nie chcą Państwo narażać się na niedopełnienie obowiązków wynikających z wystąpienia szkody oraz pragną uniknąć przeciągających się postępowań i uczestnictwa w nierzadko skomplikowanych procedurach, powierzenie takiej sprawy na ręce zaufanej kancelarii prawnej to najlepsza decyzja, jaką mogą Państwo podjąć. Zachęcamy w szczególności do wyboru stałej obsługi prawnej, która gwarantuje naszym klientom regularny dostęp do wiedzy specjalistów i błyskawiczną pomoc w każdym zdarzeniu!

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS zapraszamy do kontaktu!

Biuro Obsługi Klienta: +48 531-560-920, 14 65-76-777

kancelaria@kt-legaltrans.pl