Drugi Pakiet Mobilności przedstawiony. Szykuje się rewolucja w branży motoryzacyjnej

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Drugi Pakiet Mobilności przedstawiony. Szykuje się rewolucja w branży motoryzacyjnej

W Brukseli zaprezentowano propozycje przepisów, które zawarte będą w drugim Pakiecie Mobilności. Komisja Europejska wyznacza nowe cele dotyczące średnich emisji spalin i chce przyspieszyć przechodzenie na pojazdy ekologiczne.

Dzisiejsza prezentacja to duży krok naprzód w kierunku realizacji przez Unię Europejską postanowień porozumienia paryskiego, zgodnie z którym do 2030 r. emisja CO2 ma zostać zredukowana o przynajmniej 40 proc. – podkreśla w komunikacie prasowym Komisja Europejska.

– Przemysł samochodowy znajduje się w punkcie zwrotnym i musi inwestować w nowoczesne, czyste technologie, nie tylko ze względu na środowisko, ale i z uwagi na zdrowie publiczne. Chodzi tu o przyszłość przemysłu samochodowego, jego zdolności eksportowe i konkurencyjność z producentami spoza Unii. Nasze propozycja są ambitne i realistyczne – podkreśliła dzisiaj w swoim wystąpieniu Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

Transport przynosi wiele korzyści – branża zatrudnia 11 mln obywateli Unii i wnosi 5 proc. do PKB Wspólnoty, ale ma niestety także negatywny wpływ na jakość powietrza.

– Wymaga to zdecydowanych reform. Transport to 25 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych, a 70 proc. tej emisji pochodzi z przewozów drogowych – oznajmiła unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc. – Do 2030 r. transport może stać się głównym źródłem emisji, dlatego staramy się pogodzić potrzeby mobilności obywateli europejskich z ochroną ich zdrowia i ochroną środowiska – dodała Bulc.

Ma temu zapobiec zaprezentowany pakiet reform, który powstał w oparciu o trzy filary strategii mobilności niskoemisyjnej:

– poprawę organizacji transportu (zwiększenie efektywności, integrację różnych gałęzi transportu),

– czystsze pojazdy (nowe limity emisji CO2),

– zwiększenie dostępności alternatywnej energii dla branży transportowej (budowa odpowiedniej infrastruktury, wsparcie z budżetu UE).

Źródło: ec.europa.eu

Drugi Pakiet Mobilności – lista dokumentów

Przedstawiony przez KE pakiet na rzecz mobilności ekologicznej obejmuje następujące dokumenty:

– Nowe normy emisji CO2, które pomogą producentom motoryzacyjnym we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i dostarczaniu na rynek pojazdów niskoemisyjnych. Cele wyznaczone już na rok 2025 (później na 2030 r.) mają wzmocnić presję na producentach i zmusić ich do jak najszybszych inwestycji w ekologiczne technologie.

Dyrektywa w sprawie ekologicznie czystych pojazdów – ma na celu wspieranie rozwiązań w zakresie mobilności ekologicznej w zamówieniach publicznych.

– Plan działania i rozwiązania inwestycyjne na rzecz transeuropejskiego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

– Przegląd dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego, w którym promuje się łączenie różnych rodzajów transportu towarów (np. samochodów ciężarowych i pociągów).

– Przegląd dyrektywy w sprawie pasażerskich usług autokarowych.

Inicjatywa w zakresie baterii – ma ona strategiczne znaczenie dla zintegrowanej unijnej polityki przemysłowej. Jej celem jest, aby nowe pojazdy i inne rozwiązania w zakresie mobilności, a także ich części składowe, były opracowywane i produkowane na obszarze UE.

Foto: European Union/EC Audiovisual Service

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty