KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Wprawdzie fabryka pojazdów użytkowych Volkswagena we Wrześni działa w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 już ponad rok, jednak nadal nie ma z nią bezpośredniego połączenia. To poważnie utrudnia dowóz części, a także transport gotowych produktów, ale sytuacja ma się zmienić. Powstanie droga łącząca zakłady z autostradą

Niezbędna była do tego nie tylko zgoda koncesjonariusza A2, spółki Autostrada Wielkopolska SA, ale też burmistrza miasta i gminy Września oraz GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ostatecznie, po wielotygodniowych rozmowach uzgodniono rozwiązanie, które pozwoli na połączenie autostrady A2 z fabryką VW we Wrześni.

Porozumienie umożliwia wybudowanie 400 m drogi w pasie autostrady A2 w rejonie węzła Września.

– Kwestia budowy brakującego odcinka okazała się bardzo złożonym problemem głównie z uwagi na fakt, że inwestycja nie została ujęta w umowie koncesyjnej podpisanej z rządem, a stanowiącej podstawę działalności AWSA. Brakujący odcinek drogi stoi także w kolizji z przyszłą rozbudową węzła Września – tłumaczy  Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka AWSA.

Autostrada Wielkopolska szukała rozwiązania, które gwarantowałoby wybudowanie tymczasowej drogi łączącej, które byłoby w zgodzie z umową koncesyjną i obowiązującymi przepisami. Spółka nie miała prawnej możliwości samodzielnego wydania stosownych decyzji.

– Wskutek wielu rozmów ze stronami projektu udało się jednak doprowadzić do uzgodnienia, dzięki któremu nie trzeba będzie wprowadzać dodatkowych aneksów do umowy koncesyjnej – tłumaczy  Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa AWSA.

Gmina pokryje koszty dojazdu do fabryki Volkswagena

Porozumienie przewiduje, że AWSA udostępni gminie pas drogowy autostrady, którym sama zarządza. Gmina na swój koszt zbuduje brakujący, 400-metrowy odcinek drogi, a jeśli zaistnieją w przyszłości przesłanki do rozbudowy węzła Września, to gmina również na swój koszt w okresie 9 miesięcy ją rozbierze.

Tymczasowa droga ma wspierać nie tylko funkcjonowanie fabryki Volkswagena, ale także całej Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej (zakład działa bowiem właśnie w tej strefie).

Rocznie z fabryki wyjeżdżać ma ponad 100 tys. samochodów użytkowych Volkswagen Crafter i MAN TGE.

Foto: Volkswagen

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu