Francja zniosła zakazy ruchu ciężarówek dla jednego typu przewozów
Fot. AdobeStock/Kruwt

Francja zniosła zakazy ruchu ciężarówek dla jednego typu przewozów

Zgodnie z nowym francuskim dekretem cysterny zaopatrujące stacje paliw i składy ropy nie będą w najbliższych tygodniach podlegały zakazom ruchu ciężarówek.

Zgodnie z nowym francuskim dekretem cysterny zaopatrujące stacje paliw i składy ropy nie będą w najbliższych tygodniach podlegały zakazom ruchu ciężarówek.

Francja zniosła zakazy ruchu ciężarówek dla jednego typu przewozów
Fot. AdobeStock/Kruwt

Dekret opublikowany we francuskim Dzienniku Urzędowym (JORF) w sobotę 19 marca 2022 r. upoważnia do poruszania się w weekendy autocystern zaopatrujących stacje paliw i składy ropy, a więc przewożących produkty węglowodorowe (z wyjątkiem butanu, propanu i gazów do użytku przemysłowego) oraz do wykonywania pustych przewozów, wynikających ze wspomnianych transportów. Poluzowanie to obowiązywać będzie do 10 kwietnia.

Rząd francuski chce w ten sposób zapobiec problemom z dostawami paliw do składów i punktów dystrybucyjnych. W tym tygodniu doszło do blokad rafinerii w ramach akcji organizowanych przez przewoźników, wzywających rząd do zapewnienia branży większego wsparcia wobec wysokich cen paliw.

Opisany dekret, dotyczący zwolnień z zakazu ruchu w weekendy, wydłużył również do 19 czerwca zniesienie zakazów ruchu dla samochodów ciężarowych przewożących pomoc humanitarną na Ukrainę lub do krajów sąsiednich, z wyłączeniem Rosji i Białorusi, a także pojazdów przemieszczających się do miejsc, w których towary te są zbierane na terytorium danego kraju (na Ukrainie lub w państwach sąsiednich).

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)